Mübarek aylar yaklaşıyor: Regaip kandili 2018 ne zaman?

Regaip kandili, dinimizce mübarek gecelerden biri olarak özel bir öneme sahiptir. Arapça bir kelime olan ''Regâib'' etimolojik kökeni açısından ''reğa-be'' kelimesinden türemiştir. ''reğa-be''kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamına gelmektedir. ''''Regâib'' bu kelimeden türediğinden dolayı aynı anlamları ihtiva etmektedir.

Regaip, doğrudan Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak ''reğa-be'' kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 8 ayrı yerinde yer almaktadır. Hicri takvimde yedinci ay olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaip kandili olarak kabul edilmektedr. Dinimizce bu makbul gecede Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının indiğine inanılır. Bu inanca dua ve ibadetler de eşlik eder ya da etmelidir. Regaip kandiline ilişkin bir diğer rivayet de Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayının ilk Perşembe gününü oruçlu olarak geçirdiği şeklindeki görüştür.

Regaip kandili 2018 ne zaman?

Regaip kandili bu yıl 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece idrak edilecek.Regaip kandili ile ilgili bizlere ulaşan hadislerin sıhhati konusunda İslam âlimleri arasında tartışmalar mevcuttur. Ancak Regaip kandilinin ihya edildiği Recep ayının ilk Cuma gecesinin faziletini vurgulayan rivayetlerin uydurma olduğunu söylemek doğru değildir. Aynı şekilde Fıkıh kitaplarında bu geceye özel bir ibadetin de olmadığı ifade edilmektedir. Mü'min kulların işlemiş oldukları günahlarının bağışlandığı Recep Ayı ilk Cuma gecesi olması hasebiyle Regaip kandiline ayrı bir ehemmiyet verilir. Nitekim Efendimiz bir hadisi şeriflerinde: "Allah'ım! Receb'i ve Şâban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua ederek bu ayların bereketine işaret etmiştir.

Regaip kandilinde neler yapılır?

Regaip gecesinde bol bol dua etmek, geçmiş günahlara tevbe etmek ve kaza namazlarını niyaz etmek tavsiye edilir. Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler, aynı zamanda Recep ayı içerisinde olması nedeniyle önceki aylara nazaran daha makbul addedilir. Aynı zamanda bir Cuma gecesine denk geliyor olması da bu geceyi diğer gecelerden daha özel kılan nedenlerden bir diğeri olarak kabul edilmektedir.

Regaip kandili duaları

Regaip kandilinde Peygamber Efendimiz (sav) tarafından yapılan duaları okumanın bu özel gecede epey makbul olduğu kabul edilmektedir. Bu dualar Regaip gecesi dışındaki diğer gecelerde de okunabilir. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından yapılan dualar:

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm
Kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et...Allah'ım bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi arttır. Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve manevi huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan. Sana sığınırım.Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden Sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü istiyorum.Allah'ım gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikâyet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi elime verdiğim bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç önem vermem. Allah'ım sen razı oluncaya kadar Senin rızanı dilemeye devam edeceğim.

- Milli Gazete, Aile & Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1520228/mubarek-aylar-yaklasiyor-regaip-kandili-2018-ne-zaman