İnternet alışverişlerindeki ayıplı malda, kargo firmaları da sorumlu

Tüketiciler Birliği Yönetim Kuruluüyesi ve Konya Şube Başkan Vekili Tekin,internet kullanımınınyaygınlaşmasıyla birlikte mesafeli satışların da arttığını, Türkiye’deki nüfusun yüzde 60’ının internet kullandığını ve bunun yüzde 35'inin, 15- 20 milyon kişinin internet üzerindenalışveriş yaptığını kaydetti. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 80'inin ise mağdur olduğunu belirten Tekin, en çok mağduriyetin cep telefonu, ilaç ve kozmetik ürünü satışında gerçekleştiğini vurguladı.

'KARGO FİRMALARI AYIPTAN SORUMLU'

İnternet üzerinden alışverişlerdesatıcı kadar ürünün teslimini yapan kargo firmalarının da sorumlu olduğuna dikkat çekenTekin, ''Buürünlerin, bir yerden bir yere nakil vasıta araçlarıylaaktarılması sağlanıyor. Bunu da kargo firmaları yapıyor. Bu kargo firmalarının da tabi ki bu ürünlerle ilgiliayıplarında sorumluluğu var. 'Tüketici Kanunu'na göre, bir ürünü sağlayan, aktaran, dağıtımını sağlayan bütün firmalar birbirine müteselsil, birbirlerine kefiller ve dolayısıyla kargo firmaları da bu ürünlerle ilgili ayıptan sorumludurlar'' diye konuştu.

İnternetten alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerinikargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek,almaları konusunda uyarıda bulunan Tekin, ''Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa'teslim aldım bölümü'ne 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp,imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontroldışında teslim aldığını ispatlayabilir'' dedi.

CAYMA HAKKI

Tüketicinin, ürünün ayıplı olması, verilen sipariş yerine farklı ürün gelmesiveya ürün ayıplı olmasabile koşulsuz cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda, 14 güniçinde cayma hakkından yararlanabileceğini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

''Bu cayma bildiriminin, iadeli taahhütlüolarak firmaya bildirilmesi daha uygun olur. Dolayısıyla burada önemli olan, cayma bildiriminin yapılacağı adresin, firmanın gerçek adresi olup, olmadığıdır. 'Ticaret Kanunu'ndainternetten de dahi olsa firmaların adresleri, künyeleri yazılması gerekiyor; ama kötü niyetli firmalar, web sayfalarında bu bilgileri yazmıyor veya olmayan adresi yazıyorlar. Bu durumda, muhatap bulamazlarsa taleplerini kargo firmasından yapabilirler; çünkü kargo şirketleri, bu firmayla ticari ilişki içindedir. Para alacak, fatura kesecektir. O nedenle mutlaka adresi vardır.Kargo şirketi, firmanıngerçek adresini vermekten imtina ediyor veya gizliyorsa. O takdirde tüketici, bütün haklarını kargo şirketinden talep etmek için hukuki yollara başvurabilir.''

Tüketicinin cayma bildirimini 14 günlük sürenin son gününde yapabilme hakkının olduğunu da hatırlatan Tekin, ''Cayma bildirimiyle ilgili firmanın web sayfasında bulunması gereken bilgilerde eksiklik varsa bu durum, ayıbın, hileylegizlenmesini ortaya koyar ve burada zaman aşımı yoktur. 14 günlük süreye tüketicimiz bağlı değildir; çünkü firma, kötü niyetlidir. 14 günlük süre, iyi niyetli firmalar içindir. Bu 14 günlük süre ise ürünün teslim alındığı günden itibaren başlar'' dedi.

Ayhan Tekin, alınan ürünün fiyatı, 4 bin 570liraya kadarsakaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetine, 4 bin 570 ile6 bin 860 lira arasındaysa bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerindeki il tüketici hakem heyetine, bu rakamın da üzerindeysetüketici mahkemelerine o da yoksa asliye hukuk mahkemelerine başvurulacağını söyledi.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1502826/internet-alisverislerindeki-ayipli-malda-kargo-firmalari-da-sorumlu