Temsilde Adalet Şart

Remzi Çayır
Remzi Çayır

16 Nisan’da halkın oyuyla yönetim biçimi değişti. Türkiye, artık cumhurbaşkanlığının etrafında idari yapılanmaya gitti.

Başbakanlık makamı yok artık. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı… Aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabiliyor. Dört yıllığına halk tarafından seçilen yürütmenin başı, Meclis’te gensoruyla düşürülemiyor.

Sandıkla gelip sandıkla gidiyor.

Anayasada belirtilen haliyle, yönetimde istikrar bu şekliyle sağlama alınıyor. Geride kalan nedir, temsilde adalet. Hâlihazırda, mevcut seçim sistemiyle temsilde adalet sağlanabilir mi? Mümkün değil… Toplumun farklı sesleri, kesimleri kendilerini Meclis’te bulabilirler mi? Zor.

Bu aralar, AK Parti’yle, MHP ittifakları, yeni uyum yasalarını görüşüyorlar, konuşuyorlar. Uyum yasalarının bir an önce şekillenmesi gerekiyor.

İttifaklar şöyle yapılır, böyle yapılır… Ancak esası, temsilde adalet olmalıdır.

Farklı renkler, sesler kimseyi korkutmamalıdır. Bu ülkenin birliğini, dirliğini isteyen… Bölücülük yapmayan, şiddeti araç kabul etmeyen herkes kendini Meclis’te ifade edebilmelidir.

Farklılık, ayrılık değildir. Bazen değişik bakmak rahmet bile getirebilir… Farklı bakmak, özgün fikirler ortaya koymak, bakış açılarındaki değişkenlik, bir toplum için hazinedir… Bilene.

Türkiye, artık bu anlamda eşiği geçmelidir.

Fikirlerin, düşüncelerin, inançların önüne barajlar konmamalıdır.

Bu ülkeyi seven, birlikten yana olan… Ülkeyi bölme hayaline kapılmayan… Şiddeti savunmayan herkes, yasalar zemininde siyaset etmeli, sosyal faaliyetlerde bulunmalıdır.

Olağanüstü hali normalleştirmek yanlıştır.

Adı üstünde, olağanüstü hal… 15 Temmuz hain darbe girişimini bu millet püskürttü… İstikbaline sahip çıktı. İrademle geleni irademle götürürüm, dedi.

Ancak Türkiye, o noktada kalmamalı. Çıkaracağı uyum yasalarıyla, bundan sonra güdeceği siyasetle, alanı rahatlatmalıdır.

Özgürlüklerin, hak ve hukukun alanını, rahatsızlık oluşturmayacak, çatışma zeminine kaymayacak şekilde genişletmelidir.

Temsilde adalet bu anlamda mühimdir. İnsanlar, meşru zeminde… Hukuk alanında, kendilerini, beğenilerini, itirazlarını… Sevinçlerini, mutsuzluklarını rahatlıkla, engelle karşılaşmadan ortaya koyabilmelidirler… Bunun en meşru zemini elbet Meclis’tir.

Meclis’te halkın temsilcileri olacaksa, elbet, farklı görüşler orada bulunmalıdır.

Bu ülkemiz için zenginlik olacaktır. Kaygıları, endişeleri büyütüp, temel hak ve hukuk, özgürlük alanlarını daraltmamalıyız.

Bireyin donanımı, dokunulmazlığı, güçlü bir toplum için mühimdir.

Uyum yasaları hazırlanırken… İttifaklarda formüller tartışılırken, temsilde adaletin ne kadar önemli olduğu gerçeği hep göz önüne alınmalıdır.

Dar kapsamda yapılacak değişiklikler… Küçük hesaplara heba edilecek adımlar yarını karartır.

Hiçbir kaygıya kapılmadan, millet için, memleket için… Hukukun üstünlüğü, bireyin özgürlüğü için, vatan için, daha iyi bir yönetim için yapılanmak şart… Bunun ilk adımı, temsilde adaleti sağlamaktır.

- Milli Gazete, Remzi Çayır tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1500561/remzi-cayir/temsilde-adalet-sart