İmam Nevevî

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Nevevî

Sayfa: 48

1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah’ın halifesi Mehdi (a.s.) vardır.

Ravi: Hz. Sevban (r.a.)

2. Hilali gördüğünüzde orucu tutunuz. Ve yine onu gördüğünüzde bozunuz. Eğer hava bulutlu olursa (Şaban ayını) otuz gün sayınız.

Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

3. Sizden biri seferinden döndüğünde ehline bir hediye ile gelsin. Hiçbir şey bulamaz ise, mendiline bir taş veya bir tutam odun koysun. Bu onların hoşuna gider.

Ravi: Hz. EbûRuhem (r.a.)

4. Secdeden başını kaldırdığın zaman, kelbin oturuşu gibi oturma. Uyluk kemiklerini ayaklarının arasına koy ve ayaklarının üst kısmını da yere bitiştir.

Ravi: Hz. Enes (r.a.)

5. Allah, geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse (uyandırırsa), Allah’ı tesbih etsin. Onu temcid etsin ve Ondan mağfiret dilesin. Eğer böyle yaparsa, o kulun geçmiş günahları mağfiret olunur. Şayet o kimse kalkar, abdest alır, namaz kılar ve sonra Onu zikrederse, O’ndan mağfiret diler ve O’na dua ederse, bunlar kabul olunur.

Ravi: Hz. EbûHüreyre (r.a.)

6. Sizden biri namazda iken burnu kanarsa veya ağız dolusu veya daha az miktarda bir kusmuk çıkarırsa, onu yıkasın; yahud da mezi gördüğünde namazı bıraksın, gidip abdest alsın, sonra dönsün ve namazının kalanını tamamlasın. Lakin namazı tamamlayıncaya kadar arada konuşmasın.

Ravi: Hz. İbniCüreyc (r.a.)

7. Sen yattığın zaman kapını kapa, su kaplarının ağzını bağla, yemek kaplarının üstünü ört, kandilini de söndür. Zira o zaman şeytan kapıyı açamaz, su kabının ağzını çözemez, örtüyü de açamaz. (Kandili söndürmemişsen) fare evi ev sahiplerinin üzerine yakabilir. Sol elinle yeme ve içme, tek ayakkabı ile yürüme, elbiseni, giymeksizin boynuna dolama, ellerini dizlerine bağlayıp evde öfkeli oturma.

Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

8. Kul, bir hayvana binerken Allah’ın ismini anmadıysa şeytan onunla beraber olur ve der ki: “Şarkı söyle”. Eğer o kimse iyi şarkı söyleyemiyor ise ona kuruntular verir ve o kimse ininceye kadar o kuruntularda devam eder durur.

Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

9. Sizden biri bir hayvana bindiğinde o hayvanı süratliye yakın orta bir hızla yürütsün -Yahut şöyle buyurdu- yormaksızın kolay ve hızlı bir tarzda yürütsün. Muhakkak ki Allah Teala kulunu güçlü ile zaif arasında bir vasatta taşıtır. (Hayvanı fazla zorlatmamak lazım)

Ravi: Hz. İbnül As (r.a.)

10. İnsanlar hayvana binerek kıpti elbisesi giyip Şam’a yöneldiklerinde, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla iktifa ettiklerinde Allah onların hepsine birden Kendi indinden bir ceza gönderir.

Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. Sizden biri rükua vardığında ellerini dizleri üzerine koysun. Sonra mafsallarındaki bütün kemikler sükunet buluncaya kadar beklesin. Ve üç defa tesbih getirsin. Esasen insanın bedeninde üçyüz otuz üç kemik ve üçyüz otuz üç damar Allah’ı tesbih ederler. Secdeye vardığında da üç defa tesbih etsin. Zira o kimsenin bedenindeki bütün kemik ve damarlar yine aynı şekilde tesbih eder.

Ravi: Hz. EbûHüreyre (r.a.)

12. Rükua vardığında avuç içlerini, uzuvların sükunete erinceye kadar dizlerinin üzerine koy. Secdeye vardığında da yerin sertliğini duyuncaya kadar alnını yere koy.

Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

Sayfa: 49

1. Siz şu hayvanlara bindiğinizde konaklarda onların nasiblerini verin, onların üzerinde şeytanlar olmayın.

Ravi: Hz. EbûHüreyre (r.a.)

- Milli Gazete, Aile & Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1500528/imam-nevevi