Kurtulan kurtarır

Mahmut Toptaş
Mahmut Toptaş

Kendini kurtaramayan başkasını kurtaramaz.

“Kendini kurtaran kaptan” gemisini de kurtarır.

Denizde boğulmak üzere olanı kurtarmak için atlayan ama yüzme bilmeyen adam, onun boğulmasını hızlandırır ve kendisi de boğulur.

Cennete göre hapishane hükmünde olan bu dünyadan alnımız açık olarak kurtulmanın yolu, cennete doğru koşanların ardından gitmek ve etrafımızı da bu yola sevk etmekle olur.

Cankurtaran ehliyetini alanlar kurtarır denize gark olanı.

Günah denizinde boğulmadan yaşamayı öğrenenler kurtarır haramileri, faizcileri, köşe dönücüleri, hırsızları, katilleri, teröristleri, rüşvetçileri…

Rabbimiz:

“Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun..” diyor. (Tahrim suresi ayet 66/6)

Önce kendimizi, sonra çevremizi koruyacağız.

Çevremiz de anne, baba, eş, evlat, amca, hala, dayı, teyze ve çocukları, apartmandakiler, mahalle, şehir, ülke ve gücümüzün ulaşabildiği tüm insanlık bizim ailemizdir.

Onun için Sevgili Peygamberimiz için Rabbimiz buyurur:

“Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların bir çoğu bilmezler.” (Sebe suresi ayet 34/28)

Sevgili Peygamberimiz, bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğine göre biz de hedef olarak bütün insanlığı alacağız.

Rabbimizin yarattığı, yaşattığı tüm insanlığın yanlış yola gidenlerini uyarmak, doğru yolda olanlarını müjdelemekle görevliyiz.

Bunu yaparken kendimizden, ailemizden ve yakın çevremizden başlamalıyız.

Boyumuzu aşan büyük işleri hayalle bir ömür geçirmek yerine küs komşusunun gönül denizine bir gülümseme damlası düşürmek daha faydalı.

Şehrin merkezine yapılacak İslami ilimler medresesi açma teşebbüsünde iken üst katı Himalaya dağlarının karla soğutulmuş mermerlerinden yaparak yazın serin, alt katı Sahra çölünün granitlerinden yaparak kışın sıcak olmasını hayalle vakit geçirmek yerine bir tuğla götürmek daha iyidir.

Sevgili Peygamberimiz:

“Yiğit, kendini hesaba çeken, ölümden sonrası için güzel iş yapandır. Aciz kişi ise nefsini, hevasınauyduran, ve iş yapmayıp Allahtan (amelsiz/eylemsiz) temennide bulunandır”

Hazreti Ömer bu hadisi şöyle açar: “Hesaba çekilmeden, kendinizi hesaba çekiniz. Allaha arz olunacağınız büyük mahşer günü için nefsinizi süsleyiniz. Dünyada nefsini hesaba çekenlerin ahirette hesabı hafif olur” buyurmuş. (Tirmizi, Sünen, K. Sıfat’ül Kıyamet, bab 25, İbnimace, Sünen, K. Zühd, Bab 31)

Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler” kelimesinin hemen arkasından “İslam’ın kurallarına, halkın maslahatına uygun olan ameli salih işleyin” kelimesi gelir.

Haydin, gönlünüzde sevgiyle büyüttüğünüz bir çiçeğin kokusuyla tütsülediğiniz bir selamı, güller açan bir yüzle gönderin eşinize, komşunuza, tanıdığınıza, tanımadığınıza.

Yarım ekmeğinizi paylaşın ama sağ elle verdiğinizden sol elinizin haberi olmasın.

Bulunduğunuz dairede, dükkânda, fabrikada, kışlada, karakolda, tarlada… Her gün bir ayet ve bir hadis hediye edin dostlarınıza ve konunuz bütün sevdiklerinizi ve sevginizi Yaratanın kelamı olsun.

- Milli Gazete, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1500070/mahmut-toptas/kurtulan-kurtarir