Saadet Farkı; İlkeler Ve Prensipler

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim

âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’a hamd ederim. Salât ve selâm, Peygamberimize âline ve sahabelerine olsun.

Saadet Partisi Programında Siyaset: “Meşruiyetini bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma amacından alan, en üst siyasi organizasyon olan devlet eliyle, hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde insanlara hizmet etme işidir” diye tanımlanmaktadır. İslam Hukukunda ise siyaset: “İktidar sahibinin halka yönelik emir ve yasakları, ahlakı, huzuru, mal ve can güvenliğini korumaya yönelik yapılan kanun, insanları dünya ve ahiret saadetlerini sağlayacak yola yönlendirmek suretiyle toplumun ıslahı, refahı ve huzuru için çalışmaktır” diye tarif edilmiştir. Saadet Partisi; inancın, ilmin ve fıkhın mahiyetini belirlediği bu siyaset tanımı istikametinde milletimizin saadeti için mücadele etmektedir. Bu bakımdan farklı bir partidir. Saadet Partisi, batının yaptığı tasnife göre kendisini muhafazakâr demokrat olarak tanımlayan bir AK Parti değildir. Yine Saadet Partisi, batının yaptığı tasnife göre kedisini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP’ye, milliyetçi demokrat olarak tanımlayan MHP’ye, sosyalist demokrat HDP’ye hiç benzemez. Saadet Partisi kendisini, Türkiye’nin tek yerli ve milli hareketi olan Milli Görüş ile tanımlar. Saadet Partisi’nin benimsediği ilke ve prensipler ile AK Parti’nin, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin benimsediği ilke ve prensipler arasında gece ile gündüz arasındaki kadar, fark vardır. Saadet Partisi’ni, AK Partinin yaması, CHP’nin, HDP’nin işbirlikçisi olarak görmek ve tanımlamak, tedavisi zor bir kibrin, kin ve düşmanlığın, nefretin ve akıl tutulması hastalığının sonucudur. Akıllı insanlar, hislere ve algılara değil, doğru bilgiye, ilme ve irfana kulak verirler. Hidayeti kararmış olan fanatik azınlığın ise Saadet Partisi gerçeğini idrak etmesi, ıspanaktan yağ çıkarmaktan daha muhal bir meseledir. Saadet Partililerin bu tür insanlar ile zaman kaybetmeleri israftır ve israf da haramdır. Toplumun çoğunluğu ise, Saadet Partisi’nin ortaya koyduğu farkı görmekte ve hakkını teslim etmektedir. Toplumun Saadet Partisi’ne olan bu ilgisi şimdilik bir dip dalga gibidir. İleride ise bu dip dalga, bütün korku duvarlarını yıkacak kuvvetli bir enerjiye dönüşecek, oluşacak coşku ve heyecan ile de bu aziz millet, Saadet Partisi’nin göstereceği cumhurbaşkanı adayını iktidara taşıyacaktır inşaallah. İnancımız budur. Çünkü mülkün ve iktidarın tek sahibi olan Allah, şımaran ve azgınlaşan bir kulunu zelil, itaatkâr diğer bir kulunu da aziz etmeye gücü yetendir. Çalışmak bizden, zafer ve başarı ise Allah’tandır.

İLKELER VE PRENSİPLER

Saadet Partisi’ni diğer partilerden farklı kılan birçok husus vardır. Saadet Partisi’nin siyaset üslubu ve insan ve topluma yaklaşımı farklıdır. Saadet Partisi, kin ve nefret dilini değil, sevgi ve şefkat dilini kullanır. Bunun için kucaklayıcıdır. Milletin hiçbir ferdini öteki olarak görmez, kutuplaştırıp kamplaştırmaz. Hakaret ve rencide edici bir üslup kullanmaz. Seksen milyonluk milletimizin tamamı, birbirinin kardeşidir esasını benimser. Saadet Partisi’nin yönetim anlayışı da farklıdır. Hakkı üstün tutar. Kamil manada adaleti tesis etmek ana hedeftir. Adalet mülkün temelidir. Partizanlık yapmaz. Bunun için liyakati esas alır ve işi ehline verir. Yolsuzluğa fırsat vermez, israftan kaçınır. Ülkemizi güçlendirmeyen üretimden, üretime katkı yapmayan, istihdamı artırmayan yatırımlardan uzak durur. Ülkenin her meselesini ciddi olarak ele alır. Planlı ve programlı çalışır. Fizibilitesi yapılıp topluma açıklamadan hiçbir yatırıma başlamaz. Şeffaf olur ve bütün ihaleleri şeffaf bir şekilde yapar. Sağlam bir mali denetim sistemi kurar ve işletir. Kuvvetler ayırımını tesis eder ve kâmil manada uygular. “Olağanüstü Hal” uygulamasını sınırlandırır ve keyfiliği önler. “KHK”ları sınırlar ve Anayasa denetimine açık tutar. “Torba Kanun” uygulamasını kaldırır.

TÜRKİYE VİZYONU

Saadet Partisi “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” kurma vizyonuna sahiptir. Bunun için Türkiye’yi lider ülke yapmayı hedeflemektedir. Lider ülke demek, güçlenerek kalkınmış bir ülke demektir. Lider bir ülkede milli gelir, adil bir şekilde dağıtılır, işsizi olmaz, dış ticareti fazla verir. Devlet ve halk olarak borçsuzdur ve bütçesinde faiz gideri bulunmaz. Lider ülke; kendi ihtiyaçlarını kendi öz üretimiyle karşılayan ülkedir. Tarım ve hayvancılıkta kendine yeterlidir, hatta üretim fazlasını ihraç eder. Kendi uçağını, arabasını, tankını, topunu, gemisini, trenini kendisi tasarlayıp imal eder. Teknolojide öncüdür. Yaygın ve dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirmiş, iç göçü tersine çevirmiştir. Şahsiyetli dış politikayı şiar edinir. Sadece İslam ülkelerine değil, bütün insanlığa hizmet etmeyi esas alır. Eğitimi ilkeli, yüksek ahlaki değerlere sahip ve mesleki ehliyeti olan nesiller yetiştirir. Lider bir ülkede çevre, bir emanet olarak görülür. Böyle bir ülkede şehirler; beton yığını olmayan, yaşanabilir kimlikli şehirler olarak inşa edilir. Bu şehirlerin trafik ve otopark sorunu olmaz. Lider bir ülkede, bütün yer altı zenginlikleri servete çevrilmiş, enerji meselesi çözülmüştür. Lider bir ülkede üniversiteler, birer ilim yuvası olarak ülkenin maddi ve manevi kalkınmasının itici unsuru olur. Sanayi ve iş çevreleri ile işbirliği içinde olan üniversiteler, güçlü laboratuarları ile ufuk açan mektepler gibidir. Lider bir ülkede AR-GE çalışmalarına gereken malı kaynak aktarılır ve etkinliği artırılır. İşte Saadet Partisi böyle bir Türkiye vizyonuna sahiptir. Böyle bir Türkiye vizyonuna AK Parti dâhil, başak hiçbir parti sahip değildir. Saadet Partisi bu vizyonuyla aziz milletimiz için tek çaredir. Başka da çare yoktur. Saadet Partisi laf değil iş yapar. Güneşi görünce gözünü kapatanlar, güneşten aldığı ışık ile gecenin karanlığını aydınlatan hilali de fark edemezler. Saadet Partisi gecenin karanlığını aydınlığa çevire hilaldir. Başkada hilal yoktur. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1499104/ismail-hakki-akkiraz/saadet-farki-ilkeler-ve-prensipler