Mirasımız, Kudüs için bir diriliş hareketidir

Muhammet Demirci
Muhammet Demirci

Daha önceleri defaatle belirtmiştim, Kudüs ’ün Yahudileştirilmesi, İslam ’dan arındırılması için kurulu bulunan 3 bin Yahudi derneği, vakıf, platform var; buna karşın Müslümanların Kudüs için kurduğu dernek-vakıf sayısı yok denecek kadar az…

Kudüs için kurulan ilk dernek Mirasımız Derneği

Evet, bu Mirasımız adına övünç kaynağı; ama 2 milyarlık Müslüman alemi için bir züldür…

Niye “Kudüs bizim” diyecek en az 3 bin dernek ya da vakfımız yok bizim!..

Niye Müslümanlar, haremlerine sahip çıkmıyor ya da çıkamıyorlar?

Niye Müslümanlar, Peygamberler mirası Kudüs’ü unuttular?

Niye Kudüs’e bir kısım Müslüman ticaret gözüyle, bir kısım Müslüman “Araplara oh olsun” kopukluğuyla, bir kısım Müslüman “aman bana ne ya” sığlığıyla bakıyor?

Cevapları çeşitlendirmek mümkün; ancak bütün cevapları tek bir cümlede özetlemek çok daha doğru olsa gerek;

Müslümanlar ümmet olma şuurunu kaybettiler de ondan!..

Kudüs 100 yıldır işgal altında ve ümmet Kudüs’ün kurtuluşu için bırakın bir araya gelmeyi; Kudüs ve Mescid-i Aksa ’nın neresi olduğu, ne anlama geldiği noktasında dahi bölük pörçük!..

Elhamdulillah, Mirasımız bu manada ciddi çalışmalar yapıyor; Müslümanları Kudüs’e uyandırmak için koşuyor, yoruluyor, terliyor ve bundan asla yüksünmüyor…

Kudüs’te imar ve yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Mirasımız, Müslümanların Kudüs’e uyanması için seminerler, konferanslar düzenliyor, düzenlenen konferanslarda en önde yer alıyor…

Mirasımız, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı İslami kavramlarla, Müslüman gözüyle anlatıyor ve böyle anlaşılması için gayret gösteriyor…

Mirasımız, Hz Süleyman’a peygamber olarak iman edip Hz Süleyman’ın da diğer peygamberler gibi Aksa’yı mescit olarak kullandığını söylüyor ve aksi hiçbir kavram ve tanımlamaya itibar etmiyor…

Burak Duvarı’na “ağlama duvarı” diyenleri uyarıyor ve “ey Müslüman senin olana sahip çık, kendi dilinle sana ait olanı Yahudi’ye bırakma” diyor…

Mirasımız diyor ki; Yahudi’nin iddialarına onun diliyle konuşarak teşne olmak Mescid-i Aksa’yı bilmemektir…

- Milli Gazete, Muhammet Demirci tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1279701/muhammet-demirci/mirasimiz-kudus-icin-bir-dirilis-hareketidir