Fikir Sahneleri: Veli Akademileri

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Eğitimde; öğrenciye ve öğretmene önem verilirken, “veli”yi unutan modellerin her tercih döneminde duvara çarpması düşündürücü değil mi? Rekabetçi sınıflar oluşturmak, yetenekli eğitimcilere sahip olmak kadar, eğitimin diğer sacayağı olan veliyi de kazanmak gerekiyor. Çünkü veli kaliteyi doğrudan etkiliyor. Üstelik başarı; sadece eğitime ne harcadığınızla ilgili değil, mesele onu nasıl kullandığınızdır!

Eğitim seviyesi ve mesleki yeterlilik açısından iki bin yılı öncesine göre daha fazla donanıma sahip olan veliler, eğitimin fikir kaynağı kılınabilir! Öğrencisini teslim ettiği okulu ve eğitimini üçüncü gözle ve sorumlulukla takip eden velilerin, sadece “imkan” boyutuyla ele alınması büyük kayıptır. “Katma Değer” boyutuyla eğitim denklemine velilerin dahil edilmesi, her şeyden önce onlara sunulacak “fikir sahneleri” ile mümkün olabilir. Kaliforniya’da yılda bir kez düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı bir konferansla başlayan başarı ve başarısızlık hikaye anlatımları (TEDx) trendi, iyi bir örnek olabilir.

Fikir arayışının sürdüğü günümüzde, “fikir fikirden üstündür” anlayışıyla kurulacak “veli akademileri” birçok yeni fikre ilham kaynağı olabilir ve eğitimde aradığımız ideali ayakta tutabilir. Üstelik eğitim ve iş hayatı tecrübelerini birleştirerek kendi hayatlarını değiştiren ve bu konuda çocuklarına örnek olan birçok velimiz sayesinde, gençlerimiz rol-modelsiz kalmayacaktır! Okullarımızda (özellikle de özel okullarda) birçok yeni fikir üretmek adına veli akademilerini kurmak ve geliştirmek, aynı zamanda farklı disiplinleri buluşturarak yeni fikirlere yön vermenin de yolunu açacaktır. Kâr amacı olmayan bir yapının ürünü olarak hem topluma hem de kamu yararına yapılacak bu çalışmalar sayesinde yeni fikirler modele dönüştürülerek tüm dünyaya yayılabilir.

Aile, okul ve sosyal çevre, taşıdığı sevgi ile insanı eğiten ve hayata hazırlayan üç unsurdur. Sağlıklı bir eğitim bu üç unsurun koordineli çalışmasına bağlıdır. Yetenek ve keşfe, maddi ve manevi bir dengeye odaklanan bir eğitim anlayışı ile yeni bir eğitim dönemine büyük umutlarla başlayabilmek adına; velilerden etkin ve sistematik bir şekilde istifade edilmesi büyük önem taşıyor. Kurulacak “veli akademileri” ile duyulmaya değer fikirleri olan velileri geniş kitleler tarafından sahiplenilmesi sağlanarak bilim toplumuna yelken açılabilir.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1229760/ibrahim-veli/fikir-sahneleri-veli-akademileri