Çocuklara kurbanı nasıl anlatabiliriz?

Fatma Tuncer
Fatma Tuncer

Kurban kesmek, Müslümanların yerine getirmekle mükellef oldukları bir vecibedir. İslam toplumları bu görevi titizlikle yerine getirir ve kurbanın manevi iklimini hep birlikte solurlar. Kurban onlar için, itaat, bağlılık ve adanmışlığın da bir göstergesidir. Bayram vesilesi ile akrabalar, yakınlar bir araya gelir ve hasbihal eylerler. Fakat nedense her dönem bayramın ihtiva ettiği manevi gücü gölgede bırakmak isteyen bazı kişiler ortaya çıkıyor ve zihinleri bulandırmaya çalışıyor. Toplumun belli kesiminden yükselen bu sesler, kurbanın çocukların ruh sağlığına zarar getirebileceğini ya da onlarca hayvanın kurban edilmesinin hayvan haklarına aykırı olduğunu iddia ederek özellikle genç nesillerin kafalarını karıştırıyorlar. Kurbanın çocuğa anlatılma şekli gündeme getirilebilir ve bu konuda nasıl bir yöntem izleyeceğimiz konusu tartışılabilir. Ama bir ibadet olarak kurban kesinlikte tartışma konusu olamaz olmamalıdır. Zira Müslümanlar Allah ve Resülü bir şeyi emrettiğinde inandık ve itaat der ve gereğini yerine getirirler.

Çocuklara kurbanın kesilme sahnesini izletmek ya da olayı ajite ederek anlatmak elbette doğru bir yöntem değil. Bunun yerine çocuğa, Kurban Bayramı’nın anlam ve önemi somut örnekler üzerinden anlatılmalı, bayramın aynı zamanda, dostluk paylaşım ve dayanışma gibi değerleri içerdiği izah edilmelidir. Çocuğa hayvanın kesim sahnelerini izletmeye hiç gerek yoktur. Çocuk soyut kavramları anlamlandıramadığından, bu sahneleri anlamakta ve yorumlamakta güçlük çekecektir.

Ebeveynler, kurbanlık hayvanı önceden alıp çocuğa bu hayvanla bağ kurdurmamalıdırlar. Bu takdirde çocuk, hayvanın kesiminden sonra yas sürecine girecek ve yakınlarına hayvanı kurban ettikleri için öfke besleyecektir.

Çocuğa Kurban Bayramı’nın anlam ve önemini anlayacağı tarzda anlatılmalı ve bayramı dostluk, paylaşım ve kardeşlik de içerdiği izah edilmelidir.

Çocuğun yanında kurban kesimi ile ilgili ayrıntıları konuşulmamalı, çocuk bu tür ortamlardan uzak tutulmalıdır.

- Milli Gazete, Fatma Tuncer tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1228089/fatma-tuncer/cocuklara-kurbani-nasil-anlatabiliriz