Şehit ve gazi yakınlarının atama kurası çekildi

Atama kurası kapsamında, 560 istihdam hakkı sahibinden; 12'sinin mühendis, 23'ünün öğretmen, 20'sinin tekniker, 43'ünün teknisyen unvanlı kadrolara, 38'inin öğrenim durumları itibariyle elde ettikleri unvanlar dikkate alınarak avukat, uzman tabip, diyetisyen, kuran kursu öğreticisi, veteriner sağlık teknikeri, müze araştırmacısı, sportif eğitim uzmanı, hemşire, biolog, psikolog, sosyolog, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, kimyager, redaktör, arşiv memuru ve enformasyon memuru, unvanlı kadrolara; 181'inin memur unvanlı kadrolara, 234' ünün hizmetli unvanlı kadrolara ve 9'unun işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, atananların 347'sinin erkek, 213'ünün kadın olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; -27'si üniversite, 29'u bakanlık ve bağlı kuruluşu, 2'si kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 58'dir. İlgililer atama teklif sonuçlarına 22/08/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle 'www.dpb.gov.tr' adresinden ulaşabilirler. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir"

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1225017/sehit-ve-gazi-yakinlarinin-atama-kurasi-cekildi