11 Eylül‘ün8. yıldönümü (5)

Terör fırsatçılığı

Olay akabinde Kongre tarafından kurulan 9/11 Komisyonu raporunda da belirtildiği gibi yönetimin bazı üyeleri saldırının hemen akabinde Irak‘ın hedef yapılması için bastırmaya başlamıştı. Savunma Bakanı Rumsfeld‘in zamanın genel kurmay başkanı Myers‘a Saddam‘ın 11 Eylül sorumluluğu üzerine bulabileceği kadar şey bulmasını emrettiğini yazıyor.

Özel ağırlık Afganistan ve Irak‘a verilmekle birlikte  bütün Arap ve İslam dünyasını potansiyel "Terörizm kaynağı" olarak portre eden propaganda başladı ve iç ve dış kamuoyu sistematik bir şekilde "İslami terörizmle savaş"ın gerekliliği ile indoktrine edilmeye başlandı.

Bütün resmi  ve gayriresmi odaklardan çıkan mesajlarda "Fırsat" kelimesi anahtar kelime idi. Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Rice bu olayın sağladığı "Fırsatlardan" bahsettiler muhtelif konuşmalarında. Savunma bakan yardımcısı PNAC‘ın kurucu üyesi ve şahinlerin beyin kadrosundan Paul Wolfowitz kampanyanın "Teröristlere yataklık ve yardım yapanlarla sınırlı kalmayacağının" ilk işaretini verdi "Bu sadece teröristleri yakalayıp sorumlu tutma meselesi değil, sığınacakları yerleri, destek sistemlerini yok etme ve onlara destek veren devletleri yok etme meselesidir" diyerek.    PNAC‘ın "Amerikan savunmasının yeniden inşası" raporunda Pax Americana planının eyleme koyulmasının Amerika‘nın bir katastrofik veya katalize edici olay yaşanması halinde hızlanacağı kaydediliyordu. Yeni bir Pearl  Harbour gibi. Afganistan için zahiri sebep hazır idi. El-Kaide-Taliban orada idiler. Batini sebepler arasında Orta Asya petrollerine ulaşmak ve spesifik olarak Amerika‘nın bölgede faal petrol şirketlerinden UNOCAL‘ın (Sonradan göreve gelecek olan Hamit Karzai ve PNAC‘ın Afgan asıllı üyesi, Wolfowitz‘in adamı, sonradan Bağdat Büyükelçisi olan Zalmay Khalilzad da bir zaman önce bu şirketi için çalışmışlardı) , Hazar gazını Afganistan, Pakistan üzerinden Hint Okyanusu‘na indirecek CentGas projesine Taliban‘ın zorluk çıkarması gibi nedenler de vardı. Bir İsrailli gazeteci "Bölgede yeni oluşturulan Amerikan üsleri haritasına baktığınızda bunların CentGas boru-hattı güzergâhı ile örtüştüğünü" müşahede etmişti.

Afganistan‘a saldırıyı satmak için fazla fabrikasyona gerek yoktu. El-Kaide oradaydı ya bu yeterdi. Zaten Taliban rejiminin devrilmesine gözyaşı dökecek Müslüman dahi bulmak zordu.

Olay akabinde Kongre tarafından kurulan 9/11 Komisyonu raporunda da belirtildiği gibi yönetimin bazı üyeleri saldırının hemen akabinde Irak‘ın hedef yapılması için bastırmaya başlamıştı. Savunma Bakanı Rumsfeld‘in zamanın genel kurmay başkanı Myers‘a Saddam‘ın 11 Eylül sorumluluğu üzerine bulabileceği kadar şey bulmasını emrettiğini yazıyor (Evet Virginia, orda Savunma Bakanı Genel Kurmay Başkanı‘na emreder!). Aynı komisyon raporunda Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz‘in Irak ile yüzde 10 ilişki bulunsa dahi Irak‘a saldırılması gerektiğini belirttiğini ve saldırıdan bir gün sonra Bush‘un yardımcılarına Saddam‘la ilişkilerinin araştırılmasını emrettiğini yazıyor.  Gene komisyon raporunda bütün Saddam-El Kaide ilişkisi çabalarının hiçbir delil üretmediği de yazıyor. Bu rapor çıktığında savaş zaten başlamıştı. Rapor‘un son şekli çıkmadan önce çıkan ön rapor medyada tartışıldı. Bush‘un ve özellikle yardımcısı Cheney‘in raporda geçen "Saddam-Irak ilişkisi bulunamadı" bilgisine sinirlendiler. Cheney  "Zırvaca" damgası vurdu ilişki bulunamamasına. New York Times‘tan Joe Conradson‘un "9/11: Cheney‘in kâbusu" başlıklı makalesine göre  "Komisyon önünde ifade veren görevlilerin politik sonuçlarını düşünmeden bağımsız iradeleri ile doğruları söyledikleri izlenimi veriyordu. Fakat Beyaz Saray ve neoconlardan gelen eleştirilerden etkilenmiş olacak Komisyon nihai raporda bu konuda Beyaz Saray‘ı yalanlayan bir sonuç çıkarmadı. Yani deliller raporda idi fakat yargı yoktu".

Bunun gibi bazı ihmal edilen gerçekler gazeteci Chalmers Johnson‘un deyimi ile  "Irak‘a saldırının en azından 10 yıldır planlandığına" işaret ediyor.

YARIN: Terörle Küresel Savaş!..

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1175832/11-eylulun8-yildonumu-5