‘Yargının siyaseti, siyasetin de yargıyı kuşatmasına izin vermeyiz‘

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yargının hesabını veremediği sınır tanımaz uygulamalarının, ağır bedeller ödenmesi sonucunu doğurduğunu, anayasa ve yasalarda radikal değişimlerin yapılmasının haklı nedenini oluşturduğunu belirterek, ‘‘Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktığımız gibi bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz‘‘ dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yargı organları ve Adalet Bakanlığı‘nın son yıllarda uluslararası düzeyde yaptıkları bu tür başarılı organizasyonların dikkati çekici şekilde artmasının, Türkiye için umut verici bir gelişme olduğunu söyledi. Sempozyumun konu başlıklarına bakıldığında, Türkiye‘de hak ve özgürlükler konusunda yükselen bir bilincin varlığının görüleceğini ifade eden Kılıç, ‘‘Bu bilincin doğurduğu sorunları çözüm yolları arama çabasını, ülke ve dünya barışına katkı verecek projeler kapsamında değerlendirmek gerekir. Din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin yargı dünyasının sorunlarına derman olacak, çareleri konuşmak üzere bizleri bir araya getiren gücün sahip olduğumuz ortak insanlığın onur ve bilincinden kaynaklandığı açıktır‘‘ diye konuştu.Haşim Kılıç, Türk yargı dünyasında yaşanan büyük sorunların, uygulama sürecinde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ifade ederek, hâkimin tarafsızlığının sağlanamaması, mesleki eğitimdeki eksiklikler, evrensel değerlere uzaklak gibi nedenlerin uygulamada toplumu ikna edecek güçlü kararların çıkmasına imkân vermediğini kaydetti. Doğan bu boşluğun, her seferinde siyaset kurumlarınca yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle doldurulduğunu ve yargının yorum alanının daraltıldığını belirten Kılıç, bunun bir şekilde yargıya olan güvensizlik olarak da tanımlanabileceğini kaydetti.

Gruplaşma ve ayrışma

Kılıç, ‘‘Yargının hesabını veremediği sınır tanımaz uygulamaları, ağır bedeller ödenmesi sonucunu doğurmuş, anayasa ve yasalarda radikal değişimlerin yapılmasının haklı nedenini oluşturmuştur. Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktığımız gibi bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz‘‘ diye konuştu. Yargının kendi içinde kimi makamlara yaptığı seçimlerin usul ve esaslarının da yeniden gözden geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Kılıç, seçim psikolojisinin, yargı mensupları arasında sürüdürülen ilişki üzerindeki belirleyici etkisinin, gruplaşmayı ve ayrışmayı da beraberinde getirdiğini kaydetti.  Başkan Kılıç, yüksek yargıdaki seçim sisteminin objektif kriterler ve meslek ilkelerine dayalı çözüm yolları ile yeniden düzenlenmesi ve seçimlik görevlerin sayısının azıltılmasının, yargının bağımsızlık ve tarafsızlık sorununa ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Yargı bağımsızlığı sadece atamalardan ibaret değil

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu‘, Ankara JW Marriott Otel‘de başladı. Farklı ülkelerden gelen alanında uzman kişiler ve akademisyenler, daha kaliteli yargı için ülkelerinde yapılan çalışmaları ela alacak. İki gün sürecek Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu‘nda, Türkiye‘nin yargı reformu sürecinde geldiği aşamanın değerlendirmesi yapılacak ve uluslararası arenada yaşanan yeni gelişmeler ele alınacak. Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, yaptığı konuşmada, yargının da diğer kurumlar gibi gelişmeler karşısında kendisini değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Aksi halde çağın gerisinde kalınacağına işaret eden Kaynak, bu nedenle yargı sistemlerinin kendini yenileyip reformlar yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin: Yargı yeniliklere açık olmalı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargı sistemlerinin yaşanan yeniliklere açık olması gerektiğini söyledi. Ergin, lokal bakış açısıyla üretilen çözümlerin sorunların günümüze kadar gelmesine yol açtığını ifade etti. Kalite, hızlılık, etkinlik ve saydamlık gibi kavramların yargıya hizmet ettiğini dile getiren Ergin, son yıllarda yargı sistemlerinin uluslararası standartlara göre şekillendiğini ifade etti. Lokal bakış açısıyla üretilen çözümlerin sorunların günümüze kadar gelmesine yol açtığını vurgulayan Ergin, yargıda değişimin son 10 yıla kadar yapılamamasının nedeninin ise yöntem olduğunu düşündüklerini kaydetti. Sistemin tüm yönlerini kapsayan reformları benimsediklerini ifade eden Ergin, Yargı Reform Stratejisi doğrultusunda adımlar attıklarını belirtti. Mevzuat, insan kaynakları, fiziki kapasitesi ve teknik kapasitesi olmak üzere toplam dört temel üzerinde reformları yaptıklarını anlatan Ergin, yargı reformlarının sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1098078/yarginin-siyaseti-siyasetin-de-yargiyi-kusatmasina-izin-vermeyiz