Kutlu Doğum Haftası‘nda Neler Olmalı

1. Güneşli bir pazar günü, Sultanahmet Camii‘nin içinde, avlusunda, parkta Ayasofya önüne kadar en az 500 bin kişilik bir öğle namazı kılınmalıdır. (Trafik aksarmış... Aksasın... James Bond filmi çekilirken aksamıyor mu?... Devlet büyükleri bir yere giderken aksamıyor mu?..)

2. Müsait bir güzergâhta en az bir milyon kişilik bir İslam yürüyüşü yapılmalıdır. Son derece disiplinli, son derece vakur, son derece barışçı bir yürüyüş. Türkçe, Arapça, İngilizce pankartlar... Hepsi birbirinden kaliteli cümleler, içi dolu sloganlar...

3. Her ay en az bir milyon satışı olacak (zoraki abone, taşıma su satışı değil, bayi satışı) Müslüman dergisinin yayın hayatına başlaması. (Dinî dergi olmayacak, bütün Türkiye‘nin, bütün halkın dergisi olacaktır.)

4. Dünya çapında, binası Vezneciler‘deki Belediye binasından büyük, yüzlerce kişi çalıştıran "İslam bilgi Bankasının" açılışı yapılacak.

5. Öğrencilerinin beş vakit günlük namazları cemaatle kılacağı, İngiltere‘deki Eton Koleji ile boş ölçüşecek "İslam Mektebinin" (Lise) açılışı.

6. Râbiatü‘l-Adeviyye İslam Kız Kolejinin açılışı. Müdiresi, muallimelerin hepsi, öğrencilerin tamamı çarşaflı olacak.

7. Taksim‘de yapılacak ve bittiğinde Hindistan‘daki Tac Mahal gibi bir mimarlık ve sanat harikası ve şaheseri olacak büyük caminin ve İslam Kültür Merkezinin temeli atılacak.

8. İş, ticaret, finans, sanayi hayatını tanzim edecek "Fütüvvet ve Ahîlik Teşkilatının" yurt çapında hayata geçirilmesi.

9. Mü‘minlerin başına ehil ve muktedir bir İmam-ı Kebir ve Emîrü‘l-Mü‘minîn seçilmesi ve kendisine mutantan şekilde biat edilmesi.

10. Halkı namaza başlatmak üzere Türkiye Namaz Komitesinin kurulması ve çalışmaya başlaması.

11. Kapatılmalarından bunca yıl geçtikten sonra, icazetli ulema ve fukaha yetiştirecek İslam Medreselerinin açılması.

12. Tekkelerin açılması ve hepsinde birden, bir cuma gecesi topluca kadim usûle göre zikrullah yapılması.

13. İslam mahalle Teşkilatının kurulması.

14. Zekatların Kur‘ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde verilmesini ve sarf edilmesini sağlayacak Türkiye Zekat Sandığı‘nın açılması.

15. En az üç yüz çeşit geleneksel sanat ve zanaati öğretecek, üretecek Türkiye İslam Sanatları Üniversitesi‘nin açılış töreninin yapılması. (Üç ay sonra bu üniversitenin bütün bölümleri üretime ve satışa başlayacak, ürünler en az Çin ıvır zıvırları satan dükkan sayısı kadar satış mahallerinde piyasaya, turistlere ehven ve uygun fiyatla arz edilecektir.).

16. Kutlu Doğum Haftası‘nda yüz binlerce kadın ve kız tesettüre girecektir.

17. Şehid İskilipli Âtıf Efendi Hadîs Tedkikleri Akademisi‘nin açılışı.

18. Şehid Erbilli Es‘ad Efendi Tasavvuf Tedkikleri Akademisi‘nin açılışı.

Benim hatırıma gelenler bunlar...

Bugünkü yaygın ve yoğun fısk, fücur, bid‘at, nifak, günah, zina, riba içinde basmakalıp törenlerle, klişeleşmiş ucuz edebiyatla Kutlu Doğum kutlanmaz.

Peygamberi (Salat ve selam olsun ona) gerçekten seviyorsak onun Hak katından getirdiği Kur‘ana uymalıyız. Kitabullahın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından kaçınmalıyız.

Onun Sünnetine sarılmalıyız.

Onun Şeriatını benimsemeliyiz.

Ahlaklı, faziletli, doğru ve dürüst medenî Müslümanlar olmalıyız.

Topyekûn bir İslamî ıslah hareketi başlatmalıyız.

Peygamber Efendimizi seviyorsak, bütün mü‘minler onun vekili, halifesi durumunda büyük ve değerli bir zatın etrafında birleşmelidir.

Peygamberi seviyorsak sabah namazlarına kalkmalı ve cemaate gitmeliyiz.

Lüksü, israfı, her tür azgınlığı bırakmalıyız.

* (İkinci yazı)

2012‘nin Hangi Ayında?

Şu meşhur 2012 yılının hangi ayındayız?.. Nisan, 4‘üncü ay... Yılın bitmesine daha 8 ay var... Hem kısa, hem uzun bir müddettir bu...

Hani Mayalar mı, İncalar mı, Aztekler mi, onların bir takvimi vardı ve 2012‘te sona eriyordu.

Önümüzdeki sekiz ayda neler olabilir?

İsrail İran‘a saldırır mı?

Suriye yüzünden bir Ortadoğu savaşı çıkar mı?

ABD Afganistan‘da kesin hezimete uğrar mı?

Patlayacak bir Ortadoğu savaşı yayıla yayıla Üçüncü Dünya Savaşına dönüşür mü?

Birtakım rejimler çöker mi?

Devletlerin ne çok planları, stratejileri, hesapları kitapları, emelleri, mekirleri var.

Bütün bu beşerî hesapların üzerinde ilahî kader var.

Bakmayın siz reformcuların kader mader yok demelerine.

Kader var, kaza var...

Ermeniler, Anadolu‘dan, bugünkü Ermenistan‘ın dört beş misli toprak istiyor. İnternetten onların "Batı Ermenistan" haritalarına bakınız, ne çok toprak istiyorlar. (Bakınız: akunq.net.tr)

Megali İdiacı Elenler, Küçük Asya‘da 1924‘e kadar Rumların yaşadığı bölgelerde tekrar Rum nüfusu istiyor.

Kosova yüzünden Balkanlar.

Çeçenistan, Dağistan yüzünden Kafkasya.

Karabağ yüzünden Azerbaycan Ermenistan.

İrak‘ın kuzeyinde bağımsız Kürt devleti.

Türkiye‘de PKK Ermeni terörü.

Ne çok patlamaya müheyya barut fıçısı var.

Kader bizi nereye götürüyor?

Muallak kader var, mübrem kaza var.

Toplumlar, insanlar gaflet içinde.

Her çeşit şehvetler galeyan halinde.

Para, mal, lüks, israf ihtirasları dorukta.

Nefsaniyetler azmış.

1939 Eylül‘ünde İkinci dünya savaşı başlamıştı.

1939 Nisan‘ı, Mayıs‘ı, Haziran‘ı, Temmuz‘u, Ağustos‘u, Eylül‘ü...

2012‘nin hangi ayında büyük patlama olur?

Gazetelere, tv‘lere bakınız... Vıcık vıcık şehvet, eğlence, magazin, fuhuş, rezalet...

Mankenler, futbolcular, artistler, şarkıcılar, türkücüler...

Popolar, memeler, baldır bacaklar, kıvırtmalar, fingirdeşmeler, şehvet, fuhuş alabildiğine...

Generaller, politikacılar...

Ağlayanlar, gülenler...

Tutuklananlar, tahliye olanlar.

İhtişamlı yatlar, bir yere inmeden İstanbul‘dan New York‘a uçan özel uçaklar.

Boğaz‘da 150 milyon dolarlık yalılar.

Titanic buzdağına çarpmış, birkaç saat sonra batacak, üst katta orkestra çalıyor, çiftler dans ediyor, şampanyalar içiliyor, yeşil çuhalı masalarda kumar oynanıyor. En altta, kapıları zincirli üçüncü mevkide fakir yolcular akordeon eşliğinde çılgınca eğleniyor.

Şehvetler galeyanda. Para şehveti, mal şehveti, riyaset şehveti, ün şehveti, lüks hayat şehvetleri, cinsel şehvet.

Fuhuş sektörü yaygın. KDV‘li yasal ve resmî fuhşun yanında onun bin misli yarı gizli fuhuş var.

Bitmez tükenmez müzmin kavgalar. Tencere dibin kara...

Biz iyiyiz onlar kötü, biz yükseğiz onlar alçak... Bu kavga ne zaman bitecek?

Kader yayları gerilmiş, kaza okları atılmayı bekliyor.

Ne zaman?

Sodom Gomore... Titanic... Vezüv Pompei...

Şehvet ve fuhşiyat yangınlarının dumanları yoğun.

Zevk u safa... Gaflet, eğlence, fısk fücur, nifak şikak, isyan tuğyan... İhvan-ı safa... Haricîler, Râfizîler, Mutezile, Mürcie, fırka fırka ehl-i bid‘at.

Bina ve zina.

Lüks hayat, lüks binitler, lüks meskenler.

Zenginlerin lüks kabirleri.

Kulağınızı yere dayayın, tam tam sesleri duyacaksınız.

Bu tam tamlar neyin habercisi?

Hermageddon savaşının mı?

Mayaların takvimi 2012‘nin hangi gününde bitecek?

Hangi ayın hangi gününde?

20.04.2012

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1096299/kutlu-dogum-haftasinda-neler-olmali