Kadın avukatlar, ayrımcılık ve şiddetten şikayetçi

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu‘nca yapılan ankete göre, kadın avukatların yüzde 57‘si kadın olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığına inanıyor.

TBB Kadın Hukuku Komisyonu‘nca, ‘‘kadın avukatlara yönelik ayrımcılığın tespiti ve analiziyle sorunların belirlenmesi, bu suretle farkındalık yaratılması‘‘ amacıyla yapılan anket çalışmasına, 3 bin 63 kadın avukat katıldı.

Ankete katılanların yüzde 61‘i 22-33, yüzde 26‘sı 34-44, yüzde 11‘i 45-55, yüzde 2‘si 56 yaşın üstünde yer alıyor. Katılımcıların yüzde 40‘ı 1-5, yüzde 22‘si 5-10, yüzde 13‘ü 10-15 yıl, yüzde 18‘i 15 yıldan fazla süredir avukatlık mesleğini sürdürüyor. Ankete katılanların yüzde 7‘si ise stajyer avukat.

Katılımcıların yüzde 83‘ü il merkezi, yüzde 17‘si ise ilçelerde mesleğini sürdürürken, yüzde 86‘sı serbest, yüzde 9‘u kurum, yüzde 5‘i ise şirket avukatlığı yapmakta.

-Kadın avukatlara yöneltilen sorular-

Ankette katılan kadın avukatlar, ‘‘Avukatlık mesleğini seçmenizde rol oynayan nedenler nelerdir?‘‘ sorusuna, katılımcıların yüzde 41‘i ‘‘bağımsız çalışma imkanı olması‘‘, yüzde 37‘si ‘‘insanların haklarını savunuyor olmak‘‘, yüzde 4‘ü ‘‘çok para kazanmak‘‘ ve yüzde 18‘i ise ‘‘geniş çalışma alanı /prestijli meslek /aile tercihi/sosyal statü‘‘ yanıtını verdi.

-‘‘Mal varlığınız var mı?-

Ankette ‘‘Kendi adınıza kayıtlı mal varlığınız var mı?‘‘ sorusuna ise katılımcıların yüzde 32‘si arabası, yüzde 23‘ü evi, yüzde 11‘i arsası, yüzde 9‘u bürosunun bulunduğunu, yüzde 25‘i ise hiçbir mal varlığı bulunmadığını bildirdi.

-Kadın avukatların yüzde 57‘si ayrımcılığa uğradığını düşünüyor-

‘‘Kadın olmanız nedeniyle iş yaşamında olumsuz anlamda ayrımcılığa uğradınız mı?‘‘ sorusuna da kadın avukatların yüzde 57‘si evet, yüzde 43‘ü hayır yanıtı verdi.

Ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin yüzde 32‘si ‘‘müvekkillerin beni veya erkek meslektaşımı vekil olarak seçmeyi ya da konuşmayı tercih etmesi‘‘, yüzde 21‘i ‘‘çalışma koşulları‘‘, yüzde 18‘i ‘‘mesleki faaliyet yürüttüğüm alanlar‘‘, yüzde 11‘i ise ‘‘çalışma saatleri, çalışma yükü ve doğum izni‘‘ gibi nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtiyor. ‘‘Her ikisi‘‘ seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 18.

‘‘Mesleğinizi icra ederken ayrımcılık yapan kim?‘‘ sorusuna ise katılımcıların yüzde 55‘i ‘‘çalıştığım alanda muhataplarım (hakim, savcı, katip, kalem müdürü, icra memuru gibi)‘‘, yüzde 29‘u ‘‘işverenim/kurumum‘‘, yüzde 16‘sı da ‘‘çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım‘‘ yanıtını verdi.

Kadın avukatların yüzde 60‘ı erkek meslektaşlarına göre olumsuz anlamda daha çok ayrımcılığa uğradığı inancını taşıyor.

-Kadın avukatların yüzde 60‘ı şiddete uğramış-

Ankete göre, kadın avukatların yüzde 60‘ı ‘‘Meslek hayatında hiç şiddete maruz kaldınız mı?‘‘ sorusuna evet yanıtı verdi.

Şiddete maruz kaldığını ifade eden kadın avukatların, ‘‘Şiddet türlerinden hangisine maruz kaldınız?‘‘ sorusuna verdikleri cevaplar ise şöyle:

‘‘Cinsel şiddet: Taciz yüzde 84, cinsel konulu tehdit yüzde 12, tecavüz yüzde 4.

Psikolojik şiddet: Hakaret yüzde 33, aşağılama yüzde 17, küfür yüzde 15, ölümle tehdit yüzde 14, küçük düşürme yüzde 13. ‘Diğer‘ seçeneği tercih edenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Ekonomik şiddet: Vekalet ücretini ödememekte direnme yüzde 54, düşük ücrete mecbur bırakma yüzde 31, işten atılma tehdidi yüzde 9, deneme süresi altında ücretsiz çalıştırma yüzde 6.

Fiziksel şiddet: Darp yüzde 71, yaralama yüzde 21, hapis tutma yüzde 4, sakat bırakma yüzde 3, kaçırma yüzde 1.

-‘‘Şiddetten kendi çabamla kurtuldum‘‘-

‘‘Maruz kaldığınız şiddetten nasıl kurtuldunuz?‘‘ sorusunu, kadın avukatların yüzde 64‘ü ‘‘kendi çabamla‘‘, yüzde 17‘si ‘‘adli makamların desteğiyle‘‘, yüzde 7‘si ‘‘arkadaşlarımın desteğiyle‘‘, yüzde 6‘sı ‘‘eşimin desteğiyle‘‘ ve yüzde 6‘sı ‘‘ailemin desteğiyle‘‘ şeklinde cevapladı.

Kadın avukatların yüzde 64‘ü, gördükleri şiddet nedeniyle adli makamlara başvurduklarında sonuç alamadıklarını ve failin ceza almadığını belirtmesi de dikkati çekiyor.

Ankete göre, ‘‘Mesleğinizi yaparken manevi yönden tatmin oluyor musunuz?‘‘ sorusuna, katılımcıların yüzde 50‘si ‘‘kısmen‘‘, yüzde 30‘u ‘‘hayır‘‘ ve yüzde 20‘si ‘‘evet‘‘ yanıtını verdi.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1096087/kadin-avukatlar-ayrimcilik-ve-siddetten-sikayetci