Hastalıklar da maliyeti de korkutuyor

Türkiye‘de 1 milyon 680 bin astımlı çocuk bulunduğu ifade edilirken, çocuk astımı için yılda ortalama hasta başına 1600 dolar harcandığı, Türkiye için tedavi maliyetinin ise yılda 2 milyar 688 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Herhangi bir hastalığa yakalanmadan önce onunla savaşılması hem zaman, hem de maddi kaybı önleyebiliyorken, bazı hastalıkların maliyetinin çok yüksek olması büyük maddi kayıplara neden olabiliyor. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye‘de 70 milyonluk nüfusun yüzde 40‘ının 18 yaşın altında olup, bu yaş grubunda doktor tanılı astım oranının yüzde 6 olarak belirlendiğini, bu hesaplara göre Türkiye‘de 1 milyon 680 bin astımlı çocuk bulunduğunu bildirdi. Dağlı, astımlı çocukların yüzde 30‘unda okul kaybı ve hastane yatışları gerektiğinin saptandığını belirterek, ‘‘Çocuk astımı için yılda ortalama hasta başına 1600 dolar harcandığı, ancak bu miktarın hasta ağırlığı ve tedaviye uyumsuzluk ile arttığı bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur.

Çocuk astımının tedavisinin yılda ülkemiz için 2 milyar 688 milyon dolar maliyeti olduğu söylenebilir‘‘ dedi. Türkiye‘de erişkinler arasında yapılan bir çalışmada astım atağı tedavi maliyetinin 215 avro olarak saptandığını bildiren Dağlı, ‘‘Çocuklarda da benzer maliyetler hesap edildiği takdirde yılda 3-4 atak geçiren bir çocuğun maliyetinin yılda 800 avro daha fazla olacağı hesaplanabilir. Kontrol edici ilaçların doğru kullanımı astım ataklarını engelleyip maliyeti düşürebilecekken, birçok hasta düzenli tedavi görmeyip sadece ataklarda tedavi olarak hem hastalığın baskılanmasına olanak tanımamakta, hem de sağlık harcamalarını artırmaktadır‘‘ diye konuştu.

ABD‘de yapılan yeni bir çalışmanın ise kontrolde tutulamayan ve tekrarlayan astım atakları geçiren çocukların okuldan yılda ortalama 18 gün geri kaldıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Dağlı, 6-12 yaş arası ağır ve tedavisi zor astımlı 628 çocuğun 2 yıl takipleri neticesinde tedavi harcamaları, acil başvuruları veya hastane yatışları ile okul kayıpları maliyetinin araştırıldığını anlattı.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1095813/hastaliklar-da-maliyeti-de-korkutuyor