Yeşil kart ve sağlık yardımlarının SGK‘ya devri

Yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların, sağlık yardımlarının 1 Ocak 2012‘den itibaren SGK tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esaslar tebliğle belirlendi

Yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların, sağlık yardımlarının 1 Ocak 2012‘den itibaren SGK tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esaslar tebliğle belirlendi.

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun geçici 12. maddesinde öngörülen geçiş sürecinin 2012 başında sona ermesi nedeniyle yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların sağlık yardımlarının 1 Ocak 2012‘den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

SGK, yeşil kart ile sağlık yardımı karşılananların, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık bağlanan ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında sağlık yardımı karşılananların, geçici köy korucularının, geçici köy koruculuğundan asgari 10 yıl üzerinden tazminat alarak ayrılanlarla bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin, parasız yatılı veya burslu öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin, GATA Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin, Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerinin, sözleşmeli subay ve astsubaylardan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı bağlananlarla ölenlerin dul ve yetimlerinin, aynı durumdaki uzman erbaşların, askerlikten sağlık nedeniyle terhis edilen er ve erbaşlarla yedek subayların, polis meslek eğitim merkezi öğrencilerinin ve Milli Eğitim Bakanlığınca yurt dışına öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencilerden yurt içinde yabancı dil öğrenimi gören öğrencilerin sağlık yardımlarını devraldı. Bu kişiler hakkında genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak.

Sağlık hizmeti devralınmayacaklar

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‘nun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulan sandıkların iştirakçileriyle bu sandıklardan aylık veya gelir bağlananlar ve bunların hak sahiplerinin yararlandırıldığı sağlık hizmetleri, ilgili bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler tarafından karşılanmaya devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin, ödemelerle ilgili esaslar hakkındaki tebliğin 10. maddesi kapsamına giren yurt dışı ve yurt içindeki sağlık yardımları bakanlık tarafından karşılanacak.

Sağlık hizmeti devralınan kişi, devralınmayacak kapsamına giren çalışanlardan birinin yakını olması halinde tercih edeceği statüden yararlandırılacak.

Yeşil kartlılar, kart vizesinin biteceği tarihe kadar genel sağlık sigortalısı olarak kaydedilecek ve bu süre içinde sağlık yardımlarından faydalandırılacak. Bu kişiler, kart vizelerinin sona ermesinden itibaren prime esas kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 60/g maddesi kapsamında tescil edilecek. Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortalı sayılması, fazla olduğu tespit edilenler ise 60/g alt bendi kapsamında kaydedilecek.

Tebliğle, sağlık hizmeti devralınanların durumu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda düzenlenen hükümlere uyumlu hale getirildi.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1095021/yesil-kart-ve-saglik-yardimlarinin-sgkya-devri