Kiliseye ampül

Mersin Kültürlerarası Diyalog Merkez ile Özel Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültürlerarası Diyalog ve Önyargıların Giderilmesi panelinde bir izleyicinin, kilisenin giderlerini nasıl karşıladıklarını ve gelirlerinin olup olmadığı sorusu üzerine Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi Papazı Hanri Leylek, "Bir kaç yıldan beri elektriği müftülük ödüyor. Biz kendilerine faturayı yolluyoruz. Bir ibadethane olduğu için ibadethanenin elektrik gideri müftülük tarafından ödeniyor" cevabını vermişti. Leylek'in açıklamalarının ardından Milli Gazete çarpıcı bilgilere ulaştı. Gazetemizin ulaştığı belgeler Leylek'i doğruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "gizli" ibareli olarak gönderilen belgelerde, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri bakanlığı ve İl Müftülükleri arasındaki yazışmalar yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan istenen liste

11/03/2013 tarihli belgede İçişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteğine  cevap vermiş. İçişleri Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen yazıda "İlgili yazınızla Başkanlığınız bütçesinden ibadethanelerin elektrik giderlerinin karşılanması amacıyla konulan ödeneğin dağıtımında kullanılmak üzere Türkiye genelinde ibadete açık olan kilise, havra ve sinagogların il ve ilçe düzeyinde tespit edilerek gönderilmesi istenmektedir. Konu ile ilgili olarak Valiliklerimizden alınan bilgiler doğrultusunda ülke genelinde 387 adet ibadethanenin kullanıma açık olduğu anlaşılmıştır. Buna ilişkin olarak, İl/İlçe bazında düzenlenen liste ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ederim?" ifadeleri yer alıyor. Yazıdan da anlaşılacağı üzre Diyanet İşleri Başkanlığı ibadete açık kilise ve havraların, masraflarını ödemek için bir pay ayırmış. Bu payın dağıtılması için de İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak ibadete açık kilise havra ve sinagogların sayısını istemiş. Bakanlıkta Diyanete bu sayıları 21 sayfalık bir liste olarak göndermiş.

Diyanetten İl Müftülüğü'ne yazı

Akabinde kendilerine gönderilen bu listenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Valiliği'ne İl Müftülüğü  27/03/2013 tarihinde bir yazı gönderiyor. Yazıda "Bilindiği üzere 23/05/2002 tarih ve 24763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/04/2002 tarihli 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın 3. Maddesi (f) fıkrasında İbadethanelerin (cami, mescit, kilise, havra ve sinagog) elektrik enerjisi yıllık giderlerinin Diyanet İşleri Bakanlığı'nın takip eden yılı bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır?" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde resmi olarak ibadete açık olan il/ilçe düzeyinde adı, adresi ve mülkiyet durumu tespit edilerek düzenlenen ve Başkanlığımıza ilgi yazı ekinde gönderilen listeye istinaden İlimiz/İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kilise, havra ve sinagogların listesi söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereği başkanlığımız Bütçesine ibadethanelerin elektrik (aydınlatma) giderlerinin karşılanması amacıyla konulan ödeneğin harcanmasında dikkate alınmak üzere ekte gönderilmiştir. İl Müftülükleri ilgili İlçe Müftülüklerine yazımız ve ekleri ivedilikle göndereceklerdir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İl Müftüğü'nden Kaymakamlara

10 Nisan tarihinde T.C İstanbul Valiliği  İl Müftülüğü'nden  gizli ibareli olarak Kaymakamlığa gönderilen yazı da "Türkiye genelinde resmi olarak ibadete açık olan il-ilçe düzeyinde adı, adresi ve mülkiyet durumu tespit edilerek düzenlenen ilçeniz sınırları içerisinde bulunan kilise, havra ve sinagogların listesi, Bakanlar Kurulu Kararı gereği Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine ibadethanelerin elektrik (aydınlatma) giderlerinin karşılanması amacıyla konulan ödeneğin harcanmasında dikkate alınmak üzere ilgi yazı ekinde gönderilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

FATİH YEDİER

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1060340/kiliseye-ampul