Siyaset, tek yanlı gösterme eylemi mi?

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Aklım erdi ereli siyasette taraf tuttum ama siyasete tam olarak uyum sağlayabilmiş değilim. Çünkü siyasetin şartları her zaman olayları olduğu gibi yansıtmaya müsait olmuyor ya da farklı söylem ve eylem sergilemek bazı siyasilerin işine yarıyor. İster istemez her siyasi, olayları kendi bakış açısından veriyor ve olayları da o bakış açısına göre şekillendiriyor. Bu işin topluma sunulmasında da medya aracılık görevi yapıyor. Böyle olunca da ister istemez ya doğrudan ya da dolaylı olarak medya içinden bazılarını yanına çekerek bu işin yapılması sağlanıyor. Sonuç olarak görünen husus özellikle iktidar sahipleri iktidarlarını sürdürebilmek için rahatlıkla kendileri gibi düşünmeyenleri terör destekçi ya da hain olarak takdim edebiliyorlar, bunu yaparken de bir sıkıntı da yaşanmıyor.

Hemen belirteyim ki insanların bulunduğu konum ve bakış açıları olayları değerlendirmede belirleyici olacaktır. Bunda bir terslik yok. Zaten tüm partilerde bakış açılarına göre olaylara teşhis koyar ve çözüm ararlar. Varlık sebepleri budur. Ancak, bu noktada hitap edilen kitlenin bir takım taktiklerle esir alınmaması, yani seçmenin serbest iradesinin sandığa yansımasının sağlanması gerekir. İşte işin bu boyutu her zaman kolay kolay mümkün olmuyor. Söz gelimi iktidarlarının ilk yıllarında komşularla sıfır sorun söylemi ile ilişkileri yeniden şekillendirmek için harekete geçenler, Suriye’de Esad yönetimi ile ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yaptılar. Bu gelişmelere o günlerde destek vermiştim ama aradan geçen zamanda dünün Esad yönetimi ile ortak Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyenler bu gün, “Esad’la empati kuranlar maşadır” gibi bir ağır itham ile ortaya çıkıyorlar. Kısacası, kendileri Esad ile bölgemiz sorunlarının çözümü konusunda ilişkiye geçerlerken vatansever, komşularımızla var olan sorunları gidermek için harekete geçmiş oluyorlar, ama aradan bunca zaman geçmiş, özellikle Suriye’nin sömürgeci güçler tarafından işgal edilmesi ile sınır komşumuzda ciddi bir başıboşluk oluşmasını gidermek, terör ve teröristlerle mücadeleyi geliştirmek için düşüncelerini dile getiren muhalefet partileri ‘Maşa’ olarak nitelendiriliyor. Olayların dününü hatırlamayan insanlar da ister istemez sadece bugün söylenenlere bakarak bir değerlendirme yapmaya zorlanmış oluyorlar.

Bu arada iktidar kanalından yapılan açıklamada bir başka itham noktası daha var ki, gerçekten insanı üzüyor. Çünkü açıklamada, “Devlet başkanıyla empati kurmak yerine Esad ile kim empati kuruyorsa maşa odur” gibi ciddi bir olayları ters yüz etme mantığı sergileniyor. Çünkü Devlet Başkanı ile temas kurmak istemeyen bir siyasi hareketin bulunduğunu sanmıyorum. Çünkü iktidar ve muhalefeti ile seçimlere girmiş, görüş ve düşüncelerini açıklayarak toplumdan oy istemiş tüm siyasilerin devlet başkanını yok saymak gibi bir yaklaşımları olamaz. Ancak, ülkemizde nedense uzun yıllardan beri bazı siyasi hareketler toplumu ayrıştırarak ve kamplaştırarak seçim kazanmanın peşinde oldular. Bu iş günümüzde öyle bir noktaya geldi ki, iktidar partisi ile ittifak yaparsanız vatansever, yapmazsanız hain gibi bir söylem sergileniyor. Böyle olunca da toplumsal kaynaşma; ülke sorunlarına birlilikte çözüm bulma zorlaşıyor. Bu durum ise ister istemez toplumda var olan farklılıkları daha da körüklüyor, ayrışma ve kamlaşmayı gündeme getiriyor. Sonuç olarak toplum böyle bir noktaya geldiğinde ister istemez iktidardan farklı düşünenler, ülke sorunları konusunda farklı söylemlerin sahipleri toplum tarafından ülke düşmanı gibi algılanmaya zorlanıyor.

- Milli Gazete, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/10349677/abdulkadir-ozkan/siyaset-tek-yanli-gosterme-eylemi-mi