Reklamı Kapat

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan “Hz. Meryem”

Hz. Meryem, iffetli, takvalı ve saliha bir kadındı. Kur’an-ı Kerim’de O’nun iffetinden, takvasından, saliha bir kadın oluşundan bahsedilir. Allah-u Teâlâ’nın iffetli dediğine iffetsizlik isnadında bulunmak Müslüman’a yakışmaz, bilakis Hz. Meryem’in iffetini savunmak görevimizdir, bu bize Allah-u Teâlâ’nın emridir. Tarihte bu iftira, İsrailoğulları tarafından dile getirilmiş; Kur’an-ı Kerim’de bu iddia reddedildiği gibi müddeiler de lanetlenmiştir (Nisa, 156).

Oysa Hz. Meryem’in amcasının oğlu marangoz Yusuf bin Yakub, Meryem’i hâmile görünce edeplice sorular sormuştu. Çünkü Hz. Meryem’in dindarlığını, iffetini, ibadete düşkünlüğünü iyi biliyordu. Beytülmaktis’in hizmetleriyle görevli olduğundan Meryem’deki bu güzel hasletleri iyi bilirdi.

Amcasının oğlu Yusuf, bu gerçeği sormak istemiş ve şöyle demişti:

“Ben, senin işin hakkında kalbime düşen şüpheyi, soruyu ölünceye kadar kalbimde taşımayı uygun görmüyorum.”

Hz. Meryem, “Öyle ise güzel bir söz söyle” dedi.

Yusuf, “Ben de ancak güzel söz söyleyeceğim. Bana söyler misin, tohumsuz ekin biter mi?” dedi.

Hz. Meryem, “Evet, biter” dedi.

Yusuf, “Bir ağaç, kendisine yağmur düşmeden yetişir mi?” dedi.

Hz. Meryem, “Evet, yetişir” dedi.

Yusuf, “Erkek olmadan, çocuk olur mu?” dedi.

Hz. Meryem, “Evet, olur. Sen, Allah’ın ekini ilk yarattığı gün tohumuz olarak yarattığını bilmiyor musun? Allah’ın ilk defa ağacı yağmursuz yarattığını, yağmursuz yeşerttiğini, Allah’ın ağacı da yağmuru da ayrı ayrı yarattıktan sonra, yağmuru ağacın hayatına vesile kıldığını bilmiyor musun?” dedi ve şöyle devam etti: “Yahud suyun yardımını, Allah’ın bitirmeye güç yetiremediğini söyleyebilir misin? Eğer öyle olsaydı Allah, ilk ağacı bitirmeye güç yetiremezdi” dedi.

Yusuf, “Ben öyle söylemiyorum. Çok iyi biliyorum ki Allah, dilediğini yapmaya gücü yetendir. Bunun için de “ol” derse hemen oluverir” dedi.

Hz. Meryem, “Sen, Allah-u Teâlâ’nın Hz. Adem’i ve eşini erkeksiz ve kadınsız yarattığını bilmiyor musun?” dedi.

Yusuf, “Evet biliyorum” dedi.

Bu konuşmadan sonra Yusuf, daha fazla bir şey sormadı. Kendisinin bilmediği Allah tarafından verilen bir hal olduğunu anladı ve Beytülmaktis’teki Meryem’in hizmetlerini de üzerine aldı.

Hz. Meryem’in hamilelik sürecinden sonra hamlini vaz etmesi ve sonrasında vuku bulan hadiseler Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:

“Böylece Meryem (Cebrail’in üfürmesi ile) İsa’ya gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya götürdü, ‘Ah nolaydım! Bundan önce öleydim de unutulmuş gitmiş olaydım’ dedi.

(Cebrail, yüksek bir yerde bulunan) Meryem’e aşağı tarafından şöyle çağırdı: ‘Sakın üzülme, Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı. Hurmanın dalını kendine doğru silkele! Üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün! Artık ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen, ‘Ben, Rahman’a oruç (susma) adadım. Onun için bugün hiç kimseye asla söz söyleyemem!’ deyiver.

Sonra çocuğu alıp kavmine getirdi. Onlar, ‘Ey Meryem! Yemin olsun sen acaib bir yaramaz iş yapmışsın. Ey Harun’un hemşiresi! Senin baban kötülük adamı değil idi, anan da fahişe değil idi (bu çocuğu nereden buldun?) dediler. Bunun üzerine Meryem, çocuğa işaret etti. Oradakiler, ‘Biz, beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?’ dediler. Çocuk, konuştu: ‘Ben, gerçekten Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Beni her nerede olsam mübarek (hayırlı) kıldı ve yaşadığım müddetçe bana namazı, zekâtı emretti. Beni, anneme hürmetkâr yaptı, azgın bir zorba yapmadı” (Meryem Sûresi, 22-32).

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in hamileliği, hamlini vaz’ı ve sonraki süreçleri detaylı şekilde anlatılmış, mübhem hiçbir yön bırakılmamıştır. Buna rağmen, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa, öğrencilere Hz. Meryem’i anlatırken, onun iffetsizliğine hamledilecek şu cümleleri kurmuştur: “Hah. ‘Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yere gidiyordur’ der. Yani aslında, hani biz anlatıyoruz ‘babasız mabasız doğdu’ da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu aslında bize anlatılmayan bir hikâyedir”.

Bir öğrenci, ‘İşte o kısmı yalandır’ deyince Kısa, şunları kaydediyor: “Bilmem. Ama çok önemli bir cümledir. ‘Sen de ben küçükken beni bırakıp bir yere gidiyordun”.

Cihat Kısa çokbilmiş edayla Hz. İsa’nın ağzından Hz. Meryem’e iffetsizlik suçlaması yapıyor ancak ilimden ve Kur’an-ı Kerim’den behresiz olmasaydı Hz. Meryem’in iffetini, takvasını ve Hz. İsa için canını ortaya koyan fedakâr bir anne olduğunu idrak ederdi.

Yahudiler, Hz. Meryem’e zina isnadında bulunmuş, ellerine taş alıp Meryem’e atmak istemişler, Hz. İsa’nın beşikte konuşarak annesine atılan iftiraya karşı çıkmasından ve “Allah beni anneme hürmetkâr kıldı” (Meryem, 22) demesinden sonra vazgeçmişlerdi. Bu vazgeçiş, İsrailoğullarının küfre düşmesini engellememişti.

Kur’an-ı Kerim’de Allah-u Teâlâ, Hz. İsa’nın ağızından annesi Meryem’e hürmetkârlığından bahseder. Hz. Meryem öyle vefakâr bir kadındır ki, İsrailoğullarının baskısı ve ölüm tehditleri üzerine küçücük evladı Hz. İsa ile birlikte önce Mısır’a, sonra Şam’a gitmek zorunda kalmıştır. Niçin? Evladını korumak için. Böyle bir annedir Hz. Meryem.

İffet örneği Hz. Meryem hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “İffet ve namusunu koruyan (Meryem)’ı da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu âlemlere ibret yaptık” (Enbiya, 91). Kur’an-ı Kerim, Hz. Meryem’in iffetinden bahseder. İlahiyattaki şahıs, Hz. İsa’nın ağzından Hz. Meryem’e suçlama yöneltir.

İslâm kaynaklarına sırtını dönerek, müsteşriklerin kaynaklarından Hz. Meryem’i anlatan, iftira atan bir adam ilahiyatta hocalık yapıyor, fakülte dekanlığı “hocamızın arkasındayız” diyor. Bireysel olarak dindar olanların yönettiği bir ülkede ilahiyat fakültesinde ifsâd devam ediyor, insanlar feryâd ediyor, tepki gösteriyor; yetkililer sesini çıkartmıyor. İşte çöküştür…

İlahiyatta ders veren şahsın cür’etine mi, ona sahip çıkan fakülte dekanlığına mı, böyle adamları ilahiyatlarda istihdam edenlere mi, ilahiyatların müfredatına mı yanalım.

Yazık, çok yazık…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj Gönder

# Allah, şam


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT ve genel af çıkar mı?