Reklamı Kapat

MİLLİ GÖRÜŞ; MÜSLÜMAN?IN MÜSLÜMANLAŞMASI

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, İslam ı bir hayat nizamı olarak gönderen, hesap gününün hâkimi, Allah a (C.C.) hamd ederim. Salât ve selâm,...

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, İslam ı bir hayat nizamı olarak

gönderen, hesap gününün hâkimi, Allah a (C.C.) hamd ederim. Salât ve selâm,

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ya (S.A.V.), âline ve sahabelerine olsun.

Müslüman, İslam ı isteyen kimsedir. Müslüman, İslam ın

hem şekline hem ruhuna uyan kimsedir. Müslüman, İslam ı bir hayat nizamı olarak

gören ve hâkimiyeti için malıyla canıyla cihad eden kimsedir. Müslüman,

İslam ca siyaseti yok sayıp şerre hizmet etmez. Müslüman, Kur an ahkâmını yok

saymaz. Müslüman, Peygamberimizin sünnetine ters düşmez. Müslüman İslam dan

başka bir şeye rıza göstermez. Müslüman solcu olmaz, ırkçı olmaz, liberal

olmaz, komünist olmaz, kapitalist, sosyalist olmaz, münafık olup, batılın

işbirlikçisi olmaz. Müslüman, ABD ci, AB ci, dünyacı olmaz. Müslüman, hakkı

bırakıp batıl şeyleri dava edinmez. Müslüman, faizci, zinacı, kumarcı, içkici,

domuzcu, haramcı, talancı olmaz. Müslüman, hakkı batıla karıştırıp Allah ın

ayetlerini ucuz dünya çıkarı için satmaz. Müslüman, Milli Görüşçü olur. Çünkü

Milli Görüş, batılı, kaba kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutmaktır.

Milli Görüş ün temeli şefkat ve sevgidir. Bundan dolayı gayesi önce

Türkiye deki 75 milyon vatan evladının, sonra da yeryüzündeki 7 milyar insanın

hepsinin saadetidir. Milli Görüş, en ilerici görüştür. Türkiye yi muasır

medeniyetin üstüne çıkartacak görüştür. Sultan Fatih ne solcu idi, ne desağcı

idi.  O, bir Milli Görüşçü idi. Milli

Görüş Anadolu ya hakkı, adaleti getiren, Malazgirt Zaferi ni kazanan Sultan

Alparslan ın görüşüdür. Milli Görüş, hakkı, adaleti Kosova ya götüren Sultan

Murat ın görüşüdür. Milli Görüş, haksızlığı ve zulmü önlemek için yıldırım gibi

Niğbolu ya yetişen Sultan Beyazıt ın görüşüdür. Milli Görüş, İstiklal Savaşını

yapan görüştür. Milli Görüş, son olarak Kıbrıs taki katliamı durduran, adaya

huzur ve barışı getiren görüştür. Milli Görüş, Türkiye deki 77 milyonun,

yeryüzündeki 7 milyar insanın hepsinin saadetini temin etmek için, Yaşanabilir

Bir Türkiye , Yeniden Büyük Türkiye , Yeni Bir Dünya ideallerini

gerçekleştirecek görüştür.

Milli Görüş ün kimyasında 3 esas unsur vardır.

1- Kaba kuvveti değil, hakkı üstün tutmak.

2- Materyalist değil, maneviyatçı olmak.

3- Nefse esir olmayı değil, nefis terbiyesini esas almak.

Milli Görüş ün fiziği ise, hidayet, feraset ve dirayet

esaslarından oluşur.

Milli Görüş, bu temel esaslardan dolayı, Önce Ahlâk ve

Maneviyatın, Oyalama Değil, Köklü İcraatın, Laf Değil, Hizmetin, Konuşmanın

Değil, İnanmanın ve Yapmanın, İç Barış, Kardeşlik ve Huzurun, Devlet ve Millet

Kaynaşmasının, İnsan Hakları ve Adaletin, Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın

Kalkınmanın, Türkiye nin Bütünüyle Kalkınmasının, Herkese İş, Herkese Refah,

Köylünün, İşçinin, Memurun, Esnafın, Dar Gelirlinin Faize, Vergiye

Ezdirilmemesinin, Uydu Değil, Lider Ülke Türkiye nin, Türkiye nin ülkesiyle ve

milletiyle bütünlüğünün ve bölünmezliğinin teminatıdır.

Milli Görüş, savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog,

çifte standart değil, adalet, üstünlük değil, eşitlik, sömürü değil, işbirliği,

baskı ve tahakküm değil, insan hakları ve hürriyet demektir. Bunun için Milli

Görüş, Müslüman ın yeniden Müslümanlaşması demektir. Milli Görüş, İslam ı kendi

bütünlüğü içinde kavramak ve anlamaktır.

İNSAN MANZARALARI

Irkçı emperyalizmin dayattığı eğitim düzeninde yetişen

bizler, tanınmaz hale gelmişiz. Nezaketimizi, edebimizi, iffetimizi, hayâmızı,

sevgi ve şefkatimizi yitirmişiz. İş ahlâkını tarihe gömmüşüz. Düşünme disiplini

ve ciddiyeti, konuşma disiplini ve ciddiyeti, çalışma disiplini ve ciddiyeti,

davranış disiplini ve ciddiyetimizi arşiv yapmışız. Hepimiz bana göreci

olmuşuz. Etliye sütlüye karışmayı Yahudi ye, batılılara bırakmış, şeytanlaşan

toplulukların yönetimine rıza gösteren, namazında, niyazında kimseler olmayı marifet

saymışız. Biz, işimize gücümüze bakıyoruz, zinhar siyasete bulaşmıyoruz demeyi

akıllılık olarak telakki ediyoruz. Allah ın yasakladığı birçok günahları

işliyoruz, birisi bize nasihat etmeye kalkıştığında sen benim işlediğim günaha

değil, kalbime bak, benim kalbim temiz deyiveriyoruz. Kimimiz yakınlaşmak için

selam veren kimselere yakasında gördüğü SAADET rozetinden gıcık alarak ona

hakaret etmekten çekinmiyor. Kimimiz kendisini ziyarete giden SAADET PARTİLİ

konuklarına Milli Görüş ü konuştu diye saymadık laf bırakmıyor. Güya hepimiz

Müslüman ız, Müslümanlığımızda problem yok, ancak Müslümanlığı doğru

anlayanlara da tahammülümüz yok.

Kimimiz bankaya gidip paramızı faize yatırırken sol

eliyle çay içen banka memuresine, kızım sol elle çay içilmez haram işliyorsun

derken, kendisinin başka bir haram işi yaptığının farkında değil. Genelde ekmek

davası dedik, dünya için çalıştıkça çalıştık, hak davayı unuttuk, kulluktan

köleliğe ustaca geçişler yaptık. Battıkça battık, ancak bunu çağdaşlık saydık,

medeniyet sandık. Zenginleştik şımardıkça şımardık. Ömer Hayyam ın dediği gibi

Bir elde kadeh, bir elde Kur an / Ne tam kâfir olduk ne tam Müslüman.

MÜSLÜMANLAŞMALIYIZ

Kâinat ve içindekiler tesadüfen olmadı. Bütün bu kâinatı

yaratan Allah tır. Allah insanı kemal sıfatı gereği yarattı. O na suret verdi,

ruh verdi, can verdi. İblis dâhil tüm meleklere ona secde etmelerini emretti.

İblis: Ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın onu çamurdan diyerek

Allah ın takdirine razı olmadı ve secde etmedi. Allah, onu kovulmuş ilan etti.

O da, insanı doğru yoldan çıkarmak için kendisine müsaade edilmesini istedi.

İmtihan sırrı gereği Allah da ona kıyamete kadar mühlet verdi. Hak-batıl

mücadelesi o günden başladı. Bir tarafta Allah ın peygamberler yoluyla

insanlara emrettiği İslam. Diğer tarafta şeytan, şeytanlaşmış insanlar ve

şeytan düzeni.

Allah diğer yaratılanlardan farklı olarak insana, doğru

ile yanlışı, İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, Faydalı ile zararlıyı, adalet

ile zulmü birbirinden ayırabilme meziyeti vermiştir.

Böylece insanı yeryüzünde halifesi kılmıştır. Buna inanan

insan; doğru ile yanlışı ayırdıktan sonra doğrunun hâkim olması için, iyi ile

kötüyü, güzel ile çirkini ayırt ettikten sonra iyi ve güzelin hâkim olması

için, faydalı ile zararlıyı ayıt ettikten sonra faydalının hakim olması için,

adalet ile zulmü ayırt ettikten sonra adaletin hakim olması için canla başla

çalışarak kulluk görevini yerine getirecektir. Bu, bir insanın tek başına

yapacağı bir mesele değildir. Bunun için ben Müslüman ım diyenlerin tek bir

ümmet olmaları zorunludur. Bu ümmet iyilikleri emredecek kötülükleri yasaklamak

için çalışacaktır. Bugün bu şuuru Milli Görüş temsil etmektedir. Milli Görüş

Önce Ahlak ve Maneviyat bayrağı ile yola çıkıp Maddi ve Manevi Kalkınmanın

Birlikte Yürütülmesi Gereği ni savunan tek harekettir. Müslümanların İslam dan

başka bir şeye yönelmesi kendi değerlerine sırt dönmeleri anlamına gelir. Bu

ise tehlikeli bir yöneliştir.

Milli Görüş, Müslümanların yeniden Müslümanlaşmasıdır.

Milli Görüş, bütün insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmek için;

materyalizmi değil maneviyatçılığı, nefse esir olmayı değil nefsi terbiyeyi,

kaba kuvveti değil hakkı esas alarak; hidayet, feraset ve dirayet sahibi

insanlar yetiştirip, Barış, Hürriyet, Adalet, Refah, İzzet ilkeleri ile

Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Savaş Değil Barış, Çatışma

Değil Diyalog, Çifte Standart Değil Adalet, Sömürü Değil İşbirliği, Baskı ve

Tahakküm Değil İnsan Hakları ve Hürriyet ilkelerinin hâkim olacağı Yeni Bir

Dünya kurmayı hedefleyen ve bu doğrultuda bilinçli, bilgili, disiplinli ve

teşkilatlı bir şekilde çalışmayı ön gören bir inançtır.

Milli Görüş orta yoldur. Aşırılıkların, ifrat ve tefritin

yolu değildir. Temeli sevgi ve kardeşliktir. Gayesi bütün insanlığın saadetidir.

Milli Görüş bizim kimliğimizdir.

Milli Görüş HAKKI ÜSTÜN TUTAN MEDENİYET PROJESİ dir.

Milli Görüş siyasetini temsil eden tek parti SAADET

PARTİSİ dir. Saadet Partili olmak sıradan bir şey değil inancın gereğidir

vesselam.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İsmail Hakkı Akkiraz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?