Reklamı Kapat

Peygamberler Dışında Herkes Hatâ Edebilir ve Günah İşleyebilir

Peygamberler (aleyhimüsselam) dışında herkes hatâ edebilir, günah işleyebilir. Binaenaleyh, bir kimsenin ben hatasızım, ben ismet sıfatıyla sıfatlı bi...

Peygamberler (aleyhimüsselam) dışında herkes hatâ

edebilir, günah işleyebilir. Binaenaleyh, bir kimsenin ben hatasızım, ben ismet

sıfatıyla sıfatlı bir masumum demesi doğru olmaz. Böyle derse sapıtmış olur.

Peygamberler dışındaki bazı insanların da masum olduğu

inancı Ehl-i sünnette yoktur.

Allahü Teala hazretleri bazı veli kullarını günahlardan

koruyabilir ama bu koruma onların ismet sıfatıyla muttasıf olmaları manasına

gelmez.

Ehl-i Sünnete göre en büyük müctehidler bile

ictihadlarında hatâ etmiş olabilir.

Tenkitler ve uyarılar ikiye ayrılır: (1) Olumlu, yapıcı,

faydalı olanlar (2) Olumsuz, yıkıcı, zararlı olanlar.

Hiçbir aklı başında, faziletli ve hikmetli Müslüman

olumlu ve faydalı tenkit ve uyarıları reddetmez, düşmanlık olarak görmez.

Benim şeyhim her şeyi bilir ve o asla yanılmaz, hatâ

etmez diyen kimse, bu sözü ve inancı ile büyük bir vartaya düşmüştür. Tevbe

etmesi gerekir.

Şeriata aykırı işler yapanlarda, Kur an ve Sünnet ahlakı

ile ahlaklı olmayanlarda görülen kerametimsi işler ve haller istidractır.

Devamlı şekilde haram yemek, haramla zenginleşmek çok

büyük ve çirkin bir günahtır.

İnsanların namazları ve oruçları seni sakın ziyana

uğratmasın. Sen onların para ile olan muamelelerine bak ölçüsünü bir Müslüman

hiçbir zaman hatırından çıkartmamalıdır.

Haramların helal olduğuna itikad etmek kişiyi küfre

düşürür.

Açlıktan ölmek durumuna düşen bir Müslüman haram bir gıda

yiyebilir ama ölmeyecek kadar Fazla yiyemez. Yine, susuzluktan ölecek duruma

gelen bir Müslüman haram bir içeceği içebilir ama zaruret miktarınca, yani

ölmeyecek kadar.

Küfrü beğenen kafir olur.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. (Hadîs

meali)

Allahın sevmediği zalimlere, fasıklara hayır dua eden,

Allah sizlere ömürler versin diyen kimse çok kötü meddahlardandır. Suratlarına

toprak saçılsın onların.

Para, dünya zenginlikleri, makam, mevki, riyaset, şan, ün,

şeref için âhiretini satanlar, edebî saadetlerini tehlikeye atanlar

beyinsizdir.

Tarihe bak: Dünya saltanatları fanidir, bir varmış, bir

yokmuştur. Bunlara bel bağlanmaz.

Namaz kişiyi azgınlıklardan alıkoyar. Bir Müslüman ki,

hem namaz kılıyor, hem de azgınlıklar sergiliyor, onun namazı yüzeydedir,

yürekte değil.

Tâ Hazret-i Âdem Safiyyullahtan bugüne kadar gelmiş

geçmiş, halen yaşayan, Kıyamet e kadar gelip geçecek insanların en hayırlısı,

seyyidi, en şereflisi, en faziletlisi olan Resulullaha  (Salat ve selam olsun ona) bak; ne kadar

alçak gönüllü, ne kadar mütevazı yaşamış, ibret al. Sen de onun gibi bu fâni

dünyada garip bir yolcu gibi ol.

Hiçbir aklı başında, bilge, kamil Müslüman deliler gibi

holiganlık, militanlık, fanatizm sergilemez.

Müslüman Allah için sever, Allah için buğz eder.

Müslüman yağcılık, yalakalık, meddahlık, dalkavukluk

yapmaz.

İmam Gazalî hazretleri Zalimlerin huzuruna çıkma.

Çıkarsan, Allah ömürler versin efendim demek zorunda kalırsın. Hak Teala ve

Tekaddes hazretleri ise, yeryüzünde zulmeden kimselerin ömürlerinin uzun

olmasına dua edilmesinden razı ve hoşnud kalmaz buyuruyor.

Ben hatâ etmem diyenlerin gerçekten hiçbir hatâları

olmadığı farz edilse bile, sadece bu sözleri bile onları günahkar ve hatâlı

kılmaya yeter de artar.

İlahî Şeriata, Nebevî Sünnete, İslamî hikmete aykırı her

şey bâtıldır, sapıklıktır, hederdir.

Ribayı, hırsızlığı, zinayı, işreti, rüşveti, israfı,

tebziri, Kur an da ve Sünnette kötülenmiş bütün azgınları ve beyinsizlikleri

kötü görmek ve gücü yettiğince kötülemek gerekir.

İslam da insanların gizli günah ve ayıplarını tecessüs

etmek, araştırmak haramdır ama açıkta, açıkça, küstahça işlenen günahlara karşı

bigane kalmak, onların işlenmemesi için emr-i maruf ve nehy-i münkeri yapmamak

da haramdır.

Biz Müslümanlar, kendimizi ve toplumu Kur ana, Sünnete,

Şeriata, Hikmete göre ıslah etmekle yükümlüyüz. Bunu yapmazsak bizi karanlık

günler bekliyor.

İslam ın, Kur an ın, Sünnetin, Şeriatin kötü gördüğü,

Allahü Tealanın ve Resullahın sevmediği, hışım ettiği kötü şeylere en azından

kalben buğz etmeyen kimseler gafildir, cahildir.

(İkinci Yazı)

Osmanlıca Kurslarına Gidelim

Osmanlıca öğrenmemekte direnen, inat eden, bu konudaki

bütün öğütleri ve teşvikleri kulak ardı eden (tanıdığım) lise ve üniversite

öğrencileri ile, inatlarından vazgeçmezlerse alakamı kesmeye karar verdim.

Bin yıllık millî ve islamî yazımıza sırt çevirenlerin

akılları ve idrakleri çok yetersizdir.

Kendilerine nasihat ediliyor, yine dinlemiyorlar,

aldırmıyorlar.

Aklı, vicdanı, mantığı, idraki, şuuru olan bütün liseli

ve üniversiteli Müslüman gençlere tekrar sesleniyorum:

Liseler ve üniversiteler açıldı, yaz aylarında tâtil

edilen kültür faaliyetleri başladı. Lütfen, internetten MEB Osmanlıca kursları kelimeleriyle arayıp,

gereken  yerlere müracaat edip kurslara

kayd olunuz.  Bu kurslarda ehliyetli

elemanlar ders vermektedir. Dikkatli olan, sıkı çalışan herkes kurs sonunda

Osmanlıcayı okuyabilecek, yazabilecek ve anlayabilecektir.

Ben doktor olacağım, mühendis, bilgisayarcı, ziraatçi

olacağım diyerek Osmanlıcayı öğrenmemek ayıptır, cahilliktir, bir kültür

intiharıdır.

Bir genç Risale-i Nur talebesi ise, mutlaka Osmanlıca

öğrenmelidir. Hem ben Nurcuyum diyen, hem de Osmanlıca bilmeyen kimselere

doğrusu şaşıyorum.

Osmanlıca bilmeyen, öğrenmeyen, öğrenmemekte inat edip

direnen Müslümanlar cahil ve bedevî kalırlar. Bundan dolayı kimseye

kızmasınlar, kendilerini suçlasınlar.

Birkaç sene içinde en az beş milyon Müslüman Osmanlıca

öğrenmeli ve ülkemizde İslam Kur an harfleriyle günlük gazete, haftalık veya

aylık dergi, broşürler, kitaplar yayınlanmalıdır.

Zamanı gelince hem İslam yazısıyla, hem de Latin

yazısıyla tedrisat yapacak (eğitim verecek) özel İslam okulları açılmalıdır.

Bin yıldan fazla bir zaman dilimi içinde

kullanageldiğimiz İslam Kur an yazısı bizim kendi yazımızdır. Latin alfabesi

millî ve islamî alfabemiz değildir. Türkçe tarih boyunca ondan fazla alfabe ile

yazılıp okunmuştur ama kültür, tarih, edebiyat hafızamız İslam yazısıyla kayda

geçirilmiştir.

Müslüman anne babalar, çocuklarınıza Osmanlıca

öğrettiriniz

Bunu yapmazsanız, onların cahil kalmalarına sebep olur ve

günaha girersiniz.

Bugüne kadar bilmemek ayıp değildir diyelim ama

öğrenmemekte inat edip direnmek çok ayıptır.

26.9.2014

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?