İslam Devleti, Hilafet, Şeriat

İslam Devleti, Hilafet, Şeriat Dünya yıkılıyor ama

Türkiye deki Sünnî çoğunluğun büyük kısmı, Ehl-i Sünnet adına bunlardan

bahsetmiyor.

Güneyimizde kurulan İslam Devleti Vehhabî ve Selefî imiş

Olabilir Sünnîlerin de Ehl-i Sünnet çerçevesi ve sınırları içinde İslam

Devleti nden, Hilafetten, Şeriat düzeninden bahsetmeleri gerekmez mi

Kemalist ilahiyatçılar ve Diyanetçiler, kripto

Mutezililer, light sulandırılmış İslam taraftarları; Derin Devletin talimatıyla

uzun yıllar boyunca İslam ın içini boşaltmak, Müslümanları dünyevîleştirmek

için sinsice çalıştılar.

Müslümanların kafasından Ümmet, Hilafet, İmam-ı Kebir

Biat ve Hilafet kavram ve değerlerini çıkarttılar.

Kriptoların büyük medyası dinî konuları magazinleştirdi.

Her Müslüman da olması gereken bazı hassasiyetler

erozyona uğratıldı.

Laik, seküler, dünyevî Müslüman yığınlar yetiştirildi.

Din düşmanlarına evliya diyen sözde şeyhler bile görüldü.

İslam Devleti, Hilafet, Halife, Şeriat kavram ve

değerleri Ehl-i Sünnetindir. Sünnî hocalar, hacılar, şeyhler, ziyalılar bunlara

Sünnîce sahip çıkmazlar, bugünkü kayıtsızlığı devam ettirirlerse, bu değer ve

kavramlar ehl-i bid atin tekeline girecektir.

Bütün Ehl-i Sünnet hocaları, liderleri; İslam Devleti,

Hilafet, İmamet, Şeriat diye haykırmalıdır.

Bunu yapmazlarsa meydan, Peygamber kabirlerini ve

makamlarını, evliya türbelerini dinamitle havaya uçuran bid atçilere

kalacaktır.

O zihniyet Türkiye yi ve İstanbul u ele geçirirse Eyüp

Sultan hazretlerinin türbesini bile yıkacaktır.

Ulus devlet kafasına sahip Müslüman İslam ı anlamamıştır.

Sen hangi zümredensin sorusuna, Ben elhamdülillah

Ümmet-i Muhammed denim demeyen kimse İslam ı anlamamıştır.

Bulunduğu zamanın İmamına biat ve itaat etmeden ölen kişi,

sanki cahiliyet ölümü ile ölmüştür hadisini bilmeyen kimse cehalet

karanlıkları içinde yüzmektedir.

Bütün Müslümanlar İslam milletindendir.

Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) milletindendir.

Şeriat, Kur an dan ve Sünnetten çıkartılmış kutsal, kurtarıcı,

ebedî saadete ulaştırıcı kuralların ve hükümlerin tamamına verilen addır.

Darülislam, Kur an, Sünnet, Şeriat hükümlerinin

yürürlükte olduğu, uygulandığı yerdir.

Artık 28 Şubat karanlıkları içinde değiliz. Oldukça geniş

bir din hürriyetimiz var. Bu hürriyeti iğtinam ederek (ganimet bilerek)

Müslüman halkı uyarmalıyız.

Diyanet büyük sorumluluk altındadır.

Büyük cemaat ve tarikatlar da

Türkiye nin Ehl-i Sünnet çoğunluğu tek bir Ümmet haline

gelmez, bu Ümmetin başına râşid ve âdil bir İmam seçilmez, halk bu İmama biat

ve itaat etmezse geleceğimiz çok karanlıktır.

Bilenler bilmeyenleri uyarmaz, aydınlatmaz,

bilgilendirmezse vebalin büyüğü onların üzerine olacaktır.

Tekrar ediyorum İslam Devleti Hilafet   Ümmet birliği İmam a biat ve itaat

Artık hürriyet var Hiçbir geçerli ve meşru mazeretimiz

yoktur.

Yukarıda zikrettiğim konuları, değerleri, kavramları

Gizli Yahudilerin, ABD nin, AB nin istedikleri şekilde görmek (veya hiç

görmemek) biz Ehl-i Sünnet Müslümanları için çok ayıptır, büyük günahtır, züldür,

rezalettir, kepazeliktir, geri zekalılıktır, mânevî intihardır.

Melhame-i Kübranın ayak sesleri duyuluyor, biz hâlâ

Cemaat-İktidar kavgasının dedikodularıyla meşgulüz.

Galiba, çok geç, iş işten geçtikten sonra uyanacağız. 

(İkinci Yazı)

Rızalar

Rabbim Allahü Teala hazretleridir. Rab olarak O ndan

razıyım

Kitabım, düsturum (anayasam) Kur an-ı Kerim dir. Kitap

olarak ondan razıyım.

Dinim İslam dır. Din olarak ondan razıyım.

Nebim, seyyidim, kaadim Muhammed Mustafa

aleyhissalatüvesselamdır.  Nebi olarak ondan

razıyım.

Şeriatim, Şeriat-i Garra-i Ahmediyyedir. Şeriat olarak

ondan razıyım.

Ümmetim, Ümmet-i Muhammed tir. Ümmet olarak ondan

razıyım.

Milletim İslam milletidir. Millet olarak ondan razıyım.

Mezhebim ve meşrebim Ehl-i Sünnet ve cemaattir. Mezhep olarak

ondan razıyım.

Beğendiğim, razı olduğum ahlak sistemi İslam ahlakıdır,

ahlak-ı Muhammedîdir.

Müslümanlar arasında bir ihtilaf=anlaşmazlık çıkarsa,

benim yerim Sevad-ı Âzam dairesi içindedir.

Bütün mü minler kardeşimdir, kardeş olarak onlardan

razıyım.

En büyük iki düşmanım kendi nefs-i emmârem ve şeytandır.

Onlardan razı değilim.

Dostlarım ve velilerim Müslümanlardır; dost ve velî

olarak onlardan razıyım. Kâfirleri dost ve velî edinmem, onlardan razı değilim.

Hoca olarak rabbanî icazetli ulema, fukahadan, kâmil

mürşidlerden razıyım. 

Kendi ayıp, günah ve kusurlarıma üzülmekten,

başkalarınınkileri görmeye vaktim yoktur. Dilim şayet gıybet ve tecessüs ederse ondan razı değilim.

28.9.2014  

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?