Reklamı Kapat

İslam ve Müslüman Düşmanı Kriptolar

BU militan, fanatik, holigan İslam ve Müslüman düşmanlarının bir kısmı Yahudidir ama Yahudiliklerini gizlerler. Zahirî Müslüman isimlerinin ardında gerçek Yahudi isimleri vardır.

Militanların, fanatiklerin, holiganların bir kısmı da Gizli (Kripto) Ermenidir.

Dıştan Müslüman görünen birtakım Karaylar (Kırım Yahudileri) vardır.

Yine Müslüman gibi görünen Kırımçaklar…

Kafkasya Tatları (Azerîlerin Dağ Çufudu dediği taife)…

En önemlileri Pakradunilerdir. Dıştan Müslümanmış gibi görünürler… Onun altında Ermeni kimliği… En altta asıl Yahudi kimliği…

Nesturiler… Yezidiler…

İhtilal, devrim, şiddete dayalı inkılap, sivil veya askerî darbe, çoğunluğun temel harklarını çiğneme, din hürriyetini boğma, vesayet faşizmi hareketlerinin altında ve ardında çoğunluk olarak bunları görürsünüz.

Hepsi için söylemem ama bunların çoğunluğu su katılmadık Kemalisttir.

Siz hâlâ Türkiyede en az bir milyon Kripto Yahudi ve bir milyon da Kripto Haçlı olduğunu bilmiyor musunuz

Kriptoların bir kısmı adlarından soyadlarından, kendi aralarında evlilik yapmalarından anlaşılabilir.

Kripto Yahudiler paraya, servete, zenginliğe çok düşkündür.

Kimisi icabında namaz bile kılar.

Kripto Haçlılar M. Kemal’den nefret eder ama dıştan onu sever ve tutar gibi görünür.

Kripto Yahudiler M. Kemal’i candan sever ve tutar.

İslamî hareket içinde Kripto var mıdır Vardır, hem de çok vardır.

İslamî hareketin, islamî cemaatlerin içine bir sürü casus, ajan, provokatör, yönlendirici sokmuşlardır.

Bunların isimlerini versene!.. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim… Hepsini yazmaz ama bir kısmını internetten öğrenebilirsiniz. Adamın veya kadının ismini yazın, yanına Yahudi mi, Ermeni mi kelimelerini ekleyin. Karşınıza bir yığın bilgi çıkacaktır.

Bu Kriptolarla başa çıkılabilir mi Cevap: Müslüman çoğunluk bugünkü şifahî kültürle bunlarla başa çıkamaz…

Ümmet teşkilatı olacak, medenî Müslümanlar bir araya gelecek, ilmî tarihî araştırmalar yapılacak, bir strateji tesbit edilecek… Ondan sonra…

Kriptoların en tehlikelisi kimlerdir Pakradunilerdir…

Eeee bunlarla başa çıkılamayacağına göre ne yapacağız .. Bu parçalanmışlıkla, bu tefrika ile, bu fitne fesat içinde, bu kırsal kesim taşra kültürüyle, bu (atalarımızın mezar taşı kitabelerini bile okumaktan aciz bırakan) cahillikle, bu dedikodu kültürüyle bizim adam olmamız çok zordur.

Öyleyse bunları niçin yazıp duruyorsun

Bir nebze olsun bilinsin için… Belki bazı gençler okurlar, kültürlü ve medenî Müslüman olmak için çalışırlar da ileride hizmet ederler.

• (İkinci yazı)

Sen Kendi Evine Bak

LAİKÇİLER feryat edip ağlıyor… “İran’da kadına yapılan zulümlerin” sınırı yokmuş… Asıl zulüm Türkiye’de… İstanbul başta olmak üzere nice şehrimizde devletin resmî izniyle açılmış genelevler faaliyet gösteriyor. Bu genelevlerde devletin resmî ve yasal vesikalarıyla birtakım kadınlar seks köleliği yapıyor… Bu seks köleliğinden KDV ve gelir vergisi alınıyor… Bu seks köleliği mekanlarının güvenliği devlet tarafından sağlanıyor…

Bitmedi… Bunlar yasal seks köleliği… Bir de, yarı yasal, göz yumulan seks köleliği var… Bu ikinci kölelik, resmî vesikalı köleliğin belki de bin misli…

Birtakım büyük gazeteler ve tv’ler alabildiğine müstehcen yayın yapıyor, seksî kadın fotoğrafları basıyor.

Kadınları ve kızları seks aleti haline getirmek onların haklarına ve haysiyetlerine aykırı değil midir

Geçen hafta hızlı trenle Ankaraya gitmiştim. Pendik terminalinden evime otomobille dönerken trafik bir ara Kozyatağı civarında durdu, yoldaki otomobillerin etrafını birkaç kişi sardı. Otomobillerin içine reklam kartları attılar. Baktım, masaj salonu reklamları… İran’a bakacağımıza evimizin içindeki ve önündeki pislikleri temizlemeye çalışsak daha iyi olmaz mı

En büyük kadın hakları ihlali, birtakım kadınları seks kölesi olarak çalıştırmaktır.

Bunlara resmî vesikalar verilmesi utanç verici bir haldir.

Bu seks köleliğinden KDV ve gelir vergisi alınıp bütçeye konulması…

Bu rezilliği protesto etmeyen bütün Atatürkçü, laik Feministleri, onların yanında sözde dindar Feministleri de protesto ediyorum.

(Üçüncü yazı)

Dün Yüceltenler…

Bundan birkaç yıl öncesine kadar Hocaefendiyi göklere çıkartanların bir kısmı şimdi aleyhinde şiddetli konuşuyor, alabildiğine tenkit ediyor.

Bunların bazısı, vaktiyle bendenizin çok mutedil=ılımlı tenkitlerine kızıyor, kırılıyordu. Şimdi kendileri çok daha fazlasını yapıyor.

Bazı sevgilerin fazlası, aşırısı, ölçüsüzü zarardır; yine bazı tenkit ve düşmanlıkların aşırısı da zarardır. Ortada olmak, âdil ve insaflı olmak gerekir.

İslam dinine göre Peygamberler (aleyhimüsselam) tenkit edilemez. Çünkü onlar ismet sıfatı ile sıfatlıdır, günah işlemezler.

Peygamberlerin dışındaki ve altındaki salih insanlar ismet sıfatına sahip değildir ama onların mânevî derece itibarıyla büyüklerine saygısızlık edilemez. Mesela Hz. Ebubekir’e, Ömer’e, Osman’a dil uzatılamaz.

Zamanımızdaki bazı büyük, ünlü, güçlü, nüfuzlu, etkili kimseler terbiyede kusur etmemek şartıyla tenkit edilebilir.

Müridlerinin onları lâ yuhti ve lâ yüs’el görmeleri vehimden=kuruntudan ibarettir.

İslam tarihinde ve günümüzde görülen büyük sapmalardan biri de ruhbanları erbab haline getirmektir.

En doğrusu birtakım insanları severken, onların Allahın rızasına ve Peygamberin Sünnetine uygun hizmet ve hareket edip etmediklerine bakmaktır.

07.11.2014

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?