Reklamı Kapat

11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş ? 1

Giriş

11 Eylül 2001 günü ABD iki sivil uçak New York taki ikiz

kulelere, bir sivil uçak Pentagon a(!) çarpıyor. Bir sivil uçak da, ABD

Başkanının olduğu söylenen Air Force One uçağını vurmak için ararken boş bir

araziye düşüyor ya da düşürülüyor. İslami terör (!) denerek İslam dünyasına,

21. Asrin haçlı seferleri adı ile bir savaş ilan edilmiş ve ardından Afganistan

ve Irak işgal edilmiştir.

7 Ocak 2015 Fransa nın başkenti Paris te haftalık dergi

Charlie Hebdo ya, 12 kişinin hayatını kaybettiği profesyonelce bir saldırı

düzenlenmiştir. Yapılışı itibarıyla 11 Eylül 2001 saldırısı ile mukayese kabul

etmeyen bir eylem olmasına rağmen, Fransa nın 11 Eylülü , İslam ın 11 Eylülü

olarak dünya kamuoyuna servis edilmiş ve İslam a daha örtülü ifadeler

kullanılarak savaş açılmıştır.

Bu iki olayın büyüklüğü hariç, birbirleri ile benzer

tarafları bulunmaktadır. Olayların yapılış şekilleri, İslam ve Hıristiyan

dünyasında meydana getireceği etkiler, olayların muhtemel sonuçları açısından

her iki olayın mukayese edilmesinde fayda vardır. Burada, öncelikle her iki olayın

icra ediliş ve kamuoyuna sunuluş şekli ele alınarak bir sorgulama yapılacaktır.

İki Olayın İcra edilmesinde ve Kamuoyuna Sunulmasındaki

Benzerlikler

Birinci Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, ilk günlerdeki yorumlar; eylemin çok uzun vadede (en az üç

yıl), uzun bir eğitim döneminden sonra, yüksek istihbarat ve yüksek teknolojiye

sahip, her tarafta eli ayağı bulunan uzman bir ekip tarafından, son derece

zekice ve mesaj yüklü bir tarzda yapıldığı istikametinde olmuştur. Ancak bu ilk

değerlendirmeler, ABD yönetiminin Usame bin Ladin i hedef göstermesinden sonra

birden değişmiş; buraları vurmanın sıradan bir iş olduğu , profesyonelliğe

gerek olmadığı ve herkesin bunu başarabileceği ifade edilmeye başlanmıştır. Neden

7 Ocak 2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonunda,

Paris in göbeğinde, Charlie Hebdo dergisine çok profesyonelce bir baskın

düzenlenmiş ve 12 kişi öldürülmüştür. Başlangıçta, olayın çok profesyonelce

yapıldığı yorumları yapılırken; daha sonra amatörlük çağrışımı yapan bilgiler

servis edilmeye başlanmıştır. Neden

İkinci Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, toplam 50-100 kişilik bir eylemci gruptan söz edilmiş olmasına

rağmen böylesi büyük bir operasyondan haberdar olamayan istihbarat örgütleri,

24 saat içinde 19 kişi oldukları iddia edilen eylemcilerin kimliklerini, hangi

ülkelerden ve hangi örgütlerle irtibatlı olduklarını, anında tespit edebilmiş,

çeliği eriten bir yangının külleri arasında yanmayan kimlik kartlarını

bulabilmiştir. FBI ajanı (Adnan Burkarı), bir yıl önce ölen (Amir Abbas

Burkarı) ve Kazablanka da bulunan şahıslar, listeye nasıl girdiği ise bir türlü

anlaşılamamış ve de açıklanamamıştır.

7 Ocak 2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonunda,

eylemcilerin tüm kimlik bilgileri, arabalarında unuttukları iddia edilen

kimlikten tespit edilip medyaya servis edilmiştir. Olay, Cezayir kökenli, Fransız

vatandaşı iki kardeşe anında mal edilmiş, bütün şecereleri belirlenip kamuoyuna

sunulmuştur. Sabıkalı Şerif Kouachi nin El Kaide örgütüne destek vermekten

dolayı Fransa da hapis yattığı, abisi Said Kouachi Yemen de El Kaide terör

kampında eğitim gördüğü, Kouachi kardeşlerin yıllardan beri CIA tarafından, El

Kaide teröristi olarak bilindiği ve terörist listesinde yer aldığı, haklarında

ABD ye giriş yasağı bulunduğu ve karıştıkları tüm eylemler, kamuoyuna servis

edilmiştir.

İkiz kuleler olayında olduğu gibi aranan bu terörist

kardeşlerin Fransa ya nasıl girdikleri ya da sokuldukları, kimlerle temas

kurdukları, lojistik desteği kimin sağladığı hiç sorgulanmamaktadır. Belki de

11 Eylül İkiz Kulelerin vurulmasında olduğu gibi hiçbir zamanda sorgulanmayacak,

tüm delil ve failler yok edilecektir. Eylemi yapanlarla öldürülenlerin farklı

şahıslar olabileceği hiç sorgulanamayacaktır.

Üçüncü Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, uluslararası bir terörle karşı karşıya kalındığı; uluslararası

teröre ve bunları barındıran devletlere karşı uluslararası bir savaş verilmesi

gerektiği şeklinde bir kampanya başlatılmıştır. Ancak dikkati çeken husus,

uluslararası terörden kastedilenin yalnızca halkı Müslüman olan ülkeler olmuş

olmasıdır. Medya aracılığıyla yapılan şartlandırmayla teröristle Müslüman

özdeşleştirilmek istenmiş, yeni bir kavram olarak İslami terör literatüre

sokulmuştur.

7 Ocak 2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonunda,

baskını yapanların Allahuekber diye bağırdıkları, El Kaide mensubu

oldukları , Peygambere yapılan hakaretin intikamını aldıkları ve Charlie

Hebdo yu öldürdük şeklinde konuşmalar yaptığı iddiası ile provokasyon,

İslam ı terör olarak nitelendirilip büyük bir kampanya başlatılmıştır. Bu

eylemi yapan herkesin, bu ifadeleri bilinçli bir şekilde kullanarak yanlış

hedef gösterme ihtimalinin olabileceği, tartışmaya bile açılmadan hüküm

verilmiş, suçlu ilan edilmiştir.

Dördüncü Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, herkesi uydudan takip edebildiğini söyleyen ABD istihbarat

örgütleri, 4-5 sivil uçağın aynı anda kaçırılmasından haberdar olamamıştır.

Nedense kaçırılan uçaklardan hiçbiri, kulelerle irtibata geçememiş ve fakat

yolcular aileleriyle görüşebilmiştir. Yolcuların görüştüğü ailelerden hiç

kimse, polise haber vermeyi akıl edememiştir. Ya da haber vermişlerse niçin

güvenlik harekete geçmemiş; hiçbir savunma sistemi otomatik olarak devreye

girmemiştir Pentagon un erken uyarı ve güvenlik sistemini kimin devre dışı bıraktığı

açıklanmamıştır.

7 Ocak 2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonunda,

medya yer alan bilgilere göre eylemciler oldukça sakin ve profesyonel , özel

askeri eğitim aldıkları anlaşılmaktadır. Böylesi profesyonel bir ekip, Charlie

Hebdo nun bulunduğu sokakta önce derginin arşivinin bulunduğu binaya (6

numaralı bina) gitmiş, oranın merkez olmadığını anlayınca iki el ateş edip

çıkmış, derginin merkezine (10 numaralı bina) girdiklerinde ise ofislerin hangi

katta olduklarını bilememiş, sorarak öğrenmişlerdir. Son derece profesyonel bir

ekip, son derece amatör bir eylem yapmaktadır. Bu sizce mantıklı mıdır

Derginin çalışanları, etrafa rastgele ateş ederek karikatüristlerin çalıştığı

ofisi soran maskeli silahlı kişileri, polise niçin bildirmediği; bildirdi ise

polisin niçin gelmediği anlaşılabilir değildir.

Beşinci Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonundan önce Amerikan istihbarat servislerinin bir terör saldırısı

bekledikleri, ama zamanını bilemedikleri sürekli ifade edilmeye başlanmış ve bu

çerçevede bir kamuoyu oluşturulmuştu. Buna rağmen 50-100 kişilik bir grup

ABD ye sızıp eylemi gerçekleştirebilmiş olması mantıklı mıdır

7 Ocak 2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonundan

önce, bir saldırının Paris te olacağı bekleniyordu; ama ne zaman olacağı

bilinmiyordu. Yılbaşından önce Fransız polisi ve istihbaratı yüksek alarma

geçirilmişti. Böylesi yüksek bir alarma karşılık iki gariban Cezayirli kökenli

kardeş, Fransız devletini ters köşe yaparak eylem gerçekleştirebiliyor, tüm dünyayı

ayağa kaldırabiliyor. İlginç değimli

Altıncı Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, sivil uçakların nasıl ele geçirildiği bilinemediği gibi 7 Ocak

2015 Fransa da Charlie Hebdo Provokasyonunda da, farklı katlardaki şifreli iki

çelik kapının nasıl açıldığı, şifrenin nasıl elde edildiği bilinmemektedir.

Yedinci Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, Başkan ın Air Force One adlı uçakta olduğu bilgisi,

eylemcilere nasıl ulaştığı izah edilememiştir. Başkanın uçağını koruyacak savaş

uçaklarının, başkanın çevresinde olmadığı bilgisi medyada sürekli yer almıştır.

7 Ocak 2015 Fransa Charlie Hebdo provokasyonunda,

Pazartesi olan dergi yönetim kurulu, Çarşamba gününe alınmış ve toplantılara

katılmayan karikatüristler, topluca toplantıya davet edilip katılmaları

sağlanmıştır. Gün değişimi ve katılımcalar bilgisi saldırganlara nasıl ve kim

tarafından ulaştırılmıştır; bu, bilinmemektedir. Bu bilgileri servis edenlerin

kimler olduğu sorgulanmamaktadır. Yaptığı yayınları sebebiyle 2011 den beri

dergi, polis korumasına alınmıştır. Ancak baskın günü hiçbir güvenlik mensubu

görev bölgelerinde bulunmamıştır. Güvenlik kameraları, devre dışı

bırakılmıştır.

Güvenlik kameralarının devre dışı bırakıldığı bir

mekânda, medyaya servis edilen görüntüler, kim tarafından hangi amaçla

çekilmiştir Görüntülerin montaj olup olmadıkları hiç sorgulanmamış, tesadüfen

orada bulunan ve eylemciler tarafından vurulan polis memurunun, Hayır, sorun

yok şef diye katillerine cevap vermesi, kim tarafından, nasıl duyulup kayıt

altına alındığı bilinmemektedir.

Sekizinci Benzerlik:

11 Eylül 2001, ABD ikiz kulelerinin vurulması

provokasyonunda, ABD içerisinde en az 3 yıllık bir hazırlık döneminde uçak

kullanmayı öğrenip hiç iz bırakmayan profesyoneller, nasıl olup da

kullandıkları arabalarda Kur an ve Arapça yazılı uçak kullanma kılavuzları

bırakabilmişlerdir Ertesi gün ölüme gidecek bir mücahit(!), nasıl olurda bir

gece önce bara gidip kafayı çeker ve ertesi günün çok muhteşem olacağını

söyleyebilir Bu bilgiyi kim nasıl elde etmiştir

7 Ocak 2015 Fransa Charlie Hebdo provokasyonunda, son

derece profesyonel oldukları ifade edilen eylemciler, her nedense kimlikleri

arabada unutmakta; cihadist bayrak bulundurmaktadır. Profesyonel bir eylemde

herkesin dikkatini çekecek şekilde arabanın kapıları açık tutulmaktadır.

Sonuç: Eylemin Amacı İki Yıl Önceki Karikatürlerin

İntikamını Almak İmiş

Eylemcilerin, Hz. Peygambere yapılan hakaretin intikamını

almak amacıyla eylemi gerçekleştirdikleri, medyaya servis edilmiş ve ısrarla

gündemde tutulmaya çalışılmıştır. 2011 yılından bu yana, iki yıl içerisinde,

Hz. Peygamberle ilgili hakaret içeren herhangi bir karikatür çizilmediğine göre

bu eylemciler ya da onların dâhil olduğu örgüt, bu hakaret olayını anlaşılan

iki yıl sonra duymuş, öğrenmiş ve intikam almaya kalkmıştır. Bu mantıklı mıdır

Yeniçerinin biri, Yahudi nin birini ulan siz Hz İsa yı

öldürdünüz diyerek öldürmeye kalkmış. Yahudi kaçarken arkadaş o olay 1500

sene önce vuku buldu, benim suçum ne dediğinde; yeniçeri ben onu bunu

anlamam, ben şimdi duydum diye bir cevap vermiştir.

7 Ocak 2015 Fransa Charlie Hebdo provokasyonunun bundan

farklı bir tarafı var mıdır

İki yıl önceki bir olayın iki yıl sonra intikamını almaya

kalmak mantıklımıdır

Öyleyse ne planlanmaktadır

Çizilen strateji nedir

Olayın gerçek aktörleri kimlerdir

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Prof. Dr. Burhanettin Can - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?