Ben de Charlie'yim Diyen İmamın Arkasında Namaz Kılınır mı?

FRANSADA bazı resmî laik imamlar Hepimiz Charlie yiz

modasına uymuşlar Böyle imamların arkasında namaz kılınır mı .. Cevap: Charlie

İslama ve Resulullah Efendimize (Salat ve selam olsun ona) hakaret eden bir

yayın organıdır. Binaenaleyh ben de Charlie yim diyen bir Müslümanın dinden

çıkmış olmasından korkulur, onun ardında cemaat olunup namaz kılınmaz.

Türkiyemizde de Ben de Charlie yim diyenler var,

onları ne yapacağız .. Onların bir kısmı agresif=saldırgan İslam düşmanıdır.

Bir kısmı ise gafildir ve aldatılmıştır. Aklı az da olsa, hiçbir Müslüman, ben

Charlie yim demez.

Soru: Sen terörü doğru mu buluyorsun .. Cevap: Terörü

doğru bulmuyorum ama saldırgan İslam düşmanlarını da aklamıyorum. Âdil

düşünüyorum.

Charlie nin Resulullah Efendimize saldırması sonucu

meydana gelen hadiseler karşısında İslam dünyasının tepkisi yeterli olmuş

mudur .. Olmamıştır. Çünkü İslam dünyası paramparçadır ve kırsal kesim kültürü

hakimdir.

Ankara nın bu konudaki durumunu ve tutumunu nasıl

buluyorsun .. Doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum. Adnan Menderes Demokrat

parti iktidarının Cezayir kurtuluş savaşında sömürgeci Fransayı desteklemesi

gibi bir şey oldu

Müslümanlar bu olup bitenlerden gerekli dersleri aldılar

mı dersiniz .. Diyemem. Müslüman Aleminde birleşip tek bir Ümmet olmak

konusunda hiçbir kıpırdanma, faaliyet ve ciddî teşebbüs yoktur. Ümmet birliği kurulmadan

ve işler ehliyetli kimselere verilmeden, bu ehliyetli kimseler işleri

istişare=danışma ile görmeden ıslah, iyileşme, düzelme, necat, felah olmaz.

Hâtemü l-Hülefa olan merhum Sultan Abdülhamid Han

hazretlerinin devr-i saltanatında Pariste, Voltaire in Peygamberimizi tahkir

eden piyesi sahneye konulmak istenmiş, dindar Padişah bunu duyunca baskı yapmış

ve mani olmuştu. Şimdi ne Osmanlı devleti var, ne Hilafet, ne de Sultan

Abdülhamid

Charlie nin İslama ve Peygambere yaptığı hakaretler bir

kere göstermiştir ki, İslam dünyası aksiyon değil, reaksiyon ve tepki

dünyasıdır, o da yeterli reaksiyon ve tepki değildir, son derece cılızdır.

Müslümanların aksiyon olmaları gerekir. Aksiyon

Müslümanının bilgi ve kültür boyutu güçlü, ahlak ve karakteri yüksek, estetik

ve sanatı düşmanlarından üstün olmalıdır. Bunlar olmazsa aksiyon olmaz.

Bir ilahiyatçı Hürriyet gazetesine beyanda bulunmuş,

Onlar Müslümansa ben Müslüman değilim mealinde bir laf etmiş. Acayip bir laf

Sorumsuzca sarf edilmiş bir cümle.

Bir Müslüman terörizmi kınarken, İslam düşmanlarını

aklamamalı. Madalyonun iki tarafına da bakmalı.

Büyük günahlar Ehl-i Sünnet mezhebine göre kişiyi dinden

çıkartmaz. Yeter ki, günahı helal kabul etmesin.

Paris teki Charlie hadisesinde on iki kişi öldü. Madalyonun

arka tarafında son otuz senede öldürülen on iki milyon Müslüman var. On iki

milyon Müslüman için feryat etmeyip de, Resulullah Efendimize hakaret edenlerin

yasını tutmak bir Müslümana yakışmaz.

İslam da terör yoktur ama azılı, agresif, provokatör, anarşist,

nihilist İslam düşmanlarına acımak ve sempati beslemek de yoktur.

İlahiyatçımız Papa kadar olamadı. Papa, Benim anama

söven, suratına inecek yumruğa hazır olsun dedi.

(İkinci Yazı)

Tayfun Gibi Trafik

TRAFİK sıkıntısı, çilesi, krizi, problemi İstanbul

halkının çok büyük kısmı için bir âfet ve felaket haline gelmiştir. Milyonlarca

insanımız günde üç dört saat kaybediyor. Üstelik ruh sağlıkları da sarsılıyor,

morallerinde çöküntü oluyor, strese düşüyorlar, ülke iktisadı zarar ziyana

uğruyor. Bu ne korkunç kayıptır.

Bazı ülkelerin başına tayfun felaketleri geliyor, üç beş

bilemediniz on gün sürüyor, sonra gidiyor. Bizim trafik felaketimiz öyle değil.

Bütün iş günlerinde devam ediyor.

Devleştirilen İstanbul un büyük küçük, geniş dar bütün

yollarında sabahları ve akşamları milyonlarca otomobil, içinde sadece sürücüsü

olduğu halde seyr ediyor. Beş kişilik otomobillerde sadece bir insanın

bulunması ne büyük bir israftır. Yollar yetmiyor Yakıt ziyan oluyor

Otomobilden, beşte bir yararlanılıyor

Paraya vurursanız, trafik sıkıntısı dolayısıyla

kaybedilen zaman, harcanan yakıt, yekûn olarak milyarlarca doları buluyor.

Bu trafik tayfununun çilesinin sıkıntısının belasının

çaresi çözümü yok mudur Vardır ama bir türlü bu çare ve çözümleri bulup hayata

uygulayamıyoruz.

Medenî kuzey ülkelerinde, mesela Hollanda da Danimarkada

büyük şehirlerde bisiklet çok yaygınmış, yaya kaldırımlarına paralel bisiklet

yolları varmış. Bizde bu da yok.

Niçin bu kadar çok otomobilimiz var ve halkımızın büyük

kısmı otomobili niçin bir statü haline getirmiştir

Vatandaşa, evden işe, işten eve toplum taşıma

vasıtalarıyla gitmesi söylenince suratı asılıyor, Ağabey ben insan değil

miyim cevabını verebiliyor. Sabah iki saat, akşam iki saat çile çekecek, yine

ille de tek başına kendi otomobiliyle gidip gelecek. İnsanlık, medeniyet

anlayışı böyle olan kimselerle tabiî ki, trafik meselesi çözülmez.

İnsanı insan yapan otomobil, lüks televizyon, müzeyyen

mesken, markalı giysiler değildir. İnsan ilimle, irfanla, bilgelikle, sanatla,

kültürle, yüksek ahlak ve karakterle, hayır yapmakla yücelir. Bunlar olmazsa,

otomobili cafcaflı da olsa yükselemez, hattâ alçalır.

Evet, bugünkü İstanbul trafiğinin sabah ve akşam

saatlerinde bir bela, afet, felaket, mecazî mânada tayfun haline gelmiş

olduğunu söylemek kesinlikle bir mübalağa=abartma değildir. Yaşıyoruz,

görüyoruz.

Ölümden başka her şeyin çaresi olduğuna göre bu trafik

belasının da elbette çareleri ve çözümü vardır. İdarecilerin, sorumluların

bunları arayıp bulmaları ve hayata uygulamaları gerekir.

Bu yazıyı niçin yazdım biliyor musunuz Geçen haftalardan

birinde, alış veriş için gitmiş olduğum Kumkapıdan Sultanahmette birkaç

kilometre ötedeki evime tam bir saatte dönebildim. Trafik, mıh çıkını gibi

kilitlenmişti. Böyle rezalet olur mu

İstanbulu bu kadar büyüten, trafiği bu hale getiren

zihniyeti affetmiyorum. Bir vatandaş olarak hakkım haram olsun.

24.01.2015

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Türkiye'de erken seçime gidilmeli mi?