Reklamı Kapat

İbn Arabi'ye ve İbn Teymiye'ye Dair

MUHTEREM efendim Mektubunuzu aldım, teşekkür ederim...

İbn Teymiyeyi göklere çıkartıyor, Muhyiddin ibn Arabî yi küfürle suçluyor ve

yerin dibine batırıyorsunuz.

İbn Arabiyi tekfir eden çıkmıştır ama onu tebcil eden,

ona Şeyh-i Ekber diyen ulema ve fudalanın sayısı daha çoktur.

İbn Teymiyeye gelince: O dinde gulüvv ile suçlanmıştır.

Kendisini tekfir edenler az değildir. Size bir tek örnek vermek istiyorum:

The Kufr and Shirk of Ibn Taimiyyah, by Majlis el-ulema,

Port Elizabeth, South Africa.

41 sayfalık gerekçeli fetvanın İngilizce metnini

internetten indirip mütalaa buyurabilirsiniz.

İbn Teymiye iddia ettiğiniz gibi Ehl-i Sünnetin imamı

değil, Vehhabîlerin, Selefîlerin, teröristlerin imamıdır.

Ehl-i Sünnetin imamları mezahib-i erbaa imamları, İmam

Mâturidî, İmam Eş arî, İmam Gazalî, İmam Buharî, İmama Rabbanî gibi zevattır.

İbn Teymiye mücessimedendir. Meşhur seyyah İbn Battuta

Şamı ziyaretinde Emeviyye camiine gitmiş, hutbe okuyan zat minberden inerken,

işte benim indiğim gibi Cenab-ı Hak da Arş ı istiva ediyor demiş İbn Battuta

buna çok hayret etmiş, üzülmüş. Camide Mağribli bir kimse daha varmış,

hutbedeki sözleri tenkit edince dayak yemiş

Osmanlı devletini ve hilafetini yıkan Vehhabî isyanlarında

İbn Teymiyye nin bol miktarda tuzu biberi vardır.

Bugünkü terör hareketleri onun yolundan ve izinden giden

aşırılar tarafından yapılıyor.

Ehl-i Sünnetin devleti Osmanlı devletidir.

İbn Teymiyenin devleti Suudî Arabistandır.

Vehhabiler İbn Teymiyenin vur dediğini öldürüyor.

Bilvesile ihtiramat-ı fâikamı arz ederim efendim.

(İkinci Yazı)

Charlie lerin Ahlaksızlığı ve Bilgesizliği

SİYASAL da okurken, derslerden birinde Hukuk asgarî

ahlaktır cümlesi geçmişti. Hangi derste, hangi kitapta zikr edilmişti

hatırlamıyorum. Derslerini okuduğum kanunların hepsi, başta Anayasa olmak üzere

çöplüğe atıldı ama bu cümleyi hiç unutmuyorum. Evet, ahlaksız hukuk olmaz,

hukuk asgarî ahlaktır.

Hukuk sadece asgarî ahlak olmakla kalmaz, aynı zamanda

hikmettir=bilgeliktir. Hikmetsiz hukuk olmaz. Olmasına olur da, o biçim, içi

boş bir hukuk olur.

Fransadaki Charlie meselesini ve bizdeki yankılarını göz

önüne alırsak Fransız ve Türk Charlie leri hem ahlak, hem de hikmet bakımından

çok fakirdirler.

Ahlakın ve hikmetin uygun görmediğini, sakıncalı bulduğu

bir şeye hukukun izin vermemesi gerekir.

Bir hürriyet ve serbestlik anarşiye, teröre, fitne ve

fesada yol açacaksa, o hürriyeti kullanmamak gerekir.

Evet, bu bir tercihtir ama her hürriyetin sonuna kadar,

mutlak şekilde kullanılması gerekmez.

Sekiz katlı bir binanın üçüncü katında oturuyorsunuz.

Günlerden pazar, balkonunuzdaki barbeküde ızgara yapacaksınız. O gün rüzgar

tersten esiyor. Ocağın dumanları dışarıdan üst katlara gidiyor, yanında kebap

kokuları da. Kanunen ızgara yapmak hakkına sahipsiniz ama ahlak ve bilgelik

size yapma diyor, çünkü üst katlardaki komşular rahatsız olacak.

Charlie din düşmanı, provokatör, anarşist, nihilist bir

kara mizah dergisiydi. Dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanı çok üzecek, çok

yaralayacak, çok öfkelendirecek yayın yaptı. Akılları, bilgelikleri, ahlakları

yeterli olsaydı yapmazlardı. Sonunda ne oldu. Öfkeden kendini kaybeden iki

Müslüman gazeteyi bastı ve 12 kişi öldü. Bu bir terör hareketi midir Öyle

olduğunu düşünelim ama madalyonun öbür tarafına da bakalım. Ağır tahrik vardır,

kışkırtma vardır.

Bütün ülkelerdeki ceza kanunlarında hakaret suçu ve ona

verilecek cezalar yazılıdır. Charlie bu suçu işlemiştir.

Dinlere, dinlerin Peygamberlerine, mukaddesata ulu orta

ağır ve şiddetli şekilde saldırılırsa, hakaret edilirse bununu mutlaka

cezalandırılması icab eder.

Charlie nin yayınları çok aşırı idi.

İlim adamları, büyük düşünürler, araştırıcılar dinler

hakkında doğru veya yanlış tenkitler yapabilir ve bunlara ceza verilmez ama iş

hakarete gelince, burada dur demek gerekir.

Yıllarca önce okumuştum. İngilterede motosiklet

kullananlara kask takma mecburiyeti getirilmiş. Ülkede yaşayan Hindistan

kökenli Sih lerin dininde sakal bırakmak ve başları sarıkla örtülü olmak

mecburiyeti varmış. Sarığını çıkartıp kask taksa günaha girecek, kaskı sarıkla

birlikte takmayla kalksa sığmayacak. Yüksek Mahkemeye müracaat etmişler ve

onlara istisnâî bir serbestlik tanınmış.

İngiltere Başbakanı, Charlie konusunda Papanın Benim

anama söven, yumruğu suratının ortasına yemeye hazır olsun sözüne içerlemiş,

dinlere hakaret de özgürlüktür mealinde laflar etmiş. Bilgelikten ne kadar uzak

bir söz.

Avrupalılar ve bizdeki agresif egemen azınlık ateistleri,

Müslümanlara hakaret etmenin ayıp, suç, ahlaksızlık, bilgesizlik, vandallık,

barbarlık, anarşizm, nihilizm olduğunu anlayıncaya kadar (maalesef) bu ülkede

iç barış ve sosyal mutabakat olmayacaktır. Sorumluluk saldırganlara

küfürbazlara aittir.

 30.01.2015

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?