Reklamı Kapat

Bilinmesi Öğretilmesi Farz Olan Bilgiler

MÜSLÜMANLARIN, ilmihal bilgilerini doğru olarak ve

yeterli miktarda öğrenmesi farzdır.

Âlimler ve Müslüman idareciler halka ve gençliğe ilmihal

öğretmekle yükümlü ve vazifelidir.

Bu vazifelerini hiç yapmayan yahut yarım yamalak yapan,

aksatan, ihmal eden, bu hususta tehâvün gösteren (hafife alan, önem vermeyen)

âlimler ve idareciler sorumlu ve günahkâr olur.

Anne ve babalar çocuklarına ilmihal öğret(tir)melidir.

Öğret(tir)mezlerse vebal altında kalır; çocuklarının ebedî kurtuluş ve

saadetini önemsememiş, onların felaketine sebep olmuş olurlar.

Resulullah Efendimiz İlim öğrenmek kadın erkek her

Müslümana farzdır buyurmuştur. Bu ilmin başı, temeli, en önemli kısmı ilmihaldir.

İlmihal bilgileri şunlardır:

İslamdan başka, Allah katında geçerli, makbul hak din

olmadığı Vardır diyenlerin İslamdan çıkmış olacağı.

İtikat (inanç) bilgileri Tevhid ve tenzih Allahın

sıfatları Âhiret ölüm kabir ahvali Kıyamet Mahkeme-i Kübra hesab-kitab Cennet

Cehennem Melekler Peygamberler İlahî kitaplar

Temizlikle ilgili bilgiler Gusül, namaz abdesti,

teyemmüm İstibra istinca.

Başta namaz olmak üzere ibadetlerle ilgili bilgiler Beş

vakit namazın mutlaka kılınması gerektiği Şer î özrü olmayan erkeklerin farz

namazları ehliyetli faqih imamların ardında cemaatle kılması Zekatın Kur ana,

Sünnete, Şeriata, fıkha uygun olarak, Kitabullahta zikri geçen gerçek şahıslara

(Fakirler, miskinler vs) temlik olarak verilmesi

Ef al-i mükellefin Farz-ı ayn, farz-ı kifâye, vâcib,

Sünnet vs.

Nikâh talâk aile hukuku ile ilgili bilgiler.

Alış veriş, ticaret, iş ve çalışma hayatı ile ilgili

dinimizin hükümleri Ribanın haram olduğu İhtikârın haram olduğu

Rüşvetin, rantın, komisyonların, spekülasyonların haram

olduğu.

İslam da hadler Zinanın büyük günah ve suç olduğu,

helaldir diyenin kafir olacağı Hırsıza, alkollü içki içene, namuslu ve iffetli

bir kadına zina iftirası edene, yol kesip haydutluk yapana verilecek cezalar

Ahkâm-ı Sultaniyye, yani İslamda devlet başkanı ve devlet

idaresiyle ilgili bilgiler ve temel hükümler.

Bütün mü minlerin tek bir Ümmet olduğu Ümmet birliği

Belli başlı farzlar, haramlar

Kur anı ancak râsih alimlerin tefsir edip ondan hüküm

çıkarabileceği, mukaddes Kitabımızı re y ve heva ile yorumlamanın yasak oluşu.

Ehl-i Sünnet nedir, ehl-i bid at nedir

Her mü minin Peygamberimize (Salat ve selam olsun ona)

biat ve itaat etmesi, onu canından çok sevmesi, onun yolundan gitmesi, onun

emirlerini öğütlerini dinlemesi, onun sahabelerine ve Ehl-i Beytine hürmet

etmesi, onlara dil uzatmaması gerektiği.

İctihad nedir, kimler ictihad yapabilir .. Bu devirde

gerçek müctehid yoktur.

Belli başlı bid at ve dalalet fırkaları hangileridir

Bütün mü minlerin kardeş olduğu, bu kardeşliği Allahın tesis ettiği

İslam ahlakı ile ilgili temel bilgiler: Ahlak nedir ..

Kurtarıcı iyi huylar nelerdir, kötü huylar hangileridir (Münciyat mühlikât)

İfrat tefrit itidal ne demektir .. Lisan afetleri Yalanın iftiranın gıybetin

kötülüğü, büyük günah oluşu.

İcazetli râsih din âlimi ne demektir Ulema-i su (kötü

alimler) kimlerdir

Din hakkında herkesin kendi kafasından konuşması çok

kötüdür, Ümmetin yıkılmasına, anarşiye sebep olur.

Darülislam Darülharb Cihad fi sebilillah İhlas Taqva

İhsan

Din sömürüsü yapmak, dini alet ederek zengin olmak,

mukaddesat bezirgânlığı çok büyük bir ahlaksızlık, hıyanet ve rezilliktir.

İslamda din ve dünya ayırımı yoktur.

Sekülarizm-dünyevîlik küfre götüren bir köprüdür.  Ümmete zarar verecek bütün holiganlıklar,

militanlıklar, fanatizmler, kavmiyetçilikler, din konusunda gulüvve kaçmak,

rastgele onu bunu tekfir etmek, mü minleri ötekileştirmek kötüdür.

Deccallar Kezzab Tağutlar

İşte bu saydığım bilgiler, bilen sağlam alimler

tarafından Müslümanlara öğretilmeli, ezberlettirilmeli, beyinlerine ve

kalplerine iyice yerleştirilmelidir.

Alimler, bilenler, imanlı idareciler bunu yapmazlarsa

cahil kalıp sapıtacak bozulacak yanlış işler edecek Müslümanların ve gençlerin

vebali onların omuzlarında kalır.

Bu ilmihal bilgileri, bilemediniz 160 sayfalık bir

kitapta özet olarak çok açık ve seçik şekilde yazılabilir.

Bugün ülkemizde din konusunda korkunç cahillik vardır.

Namaz kılan zamane dindarları bile Allahın on dört sıfatını bilmiyor. Bilenler,

imkanı olanlar (nâdir istisnalar dışında) halka ve gençliğe ilmihalini öğretme

çabası içinde değiller.

Muazzam miktarda kağıt ve mürekkep harcanarak yüz bin

çeşit kitap, risale, gazete, dergi yayınlanıyor ama bunların içinde halka

bedava dağıtılacak veya bir lira gibi sembolik bir fiyatla satılacak, tirajı da

milyonlarca olarak bir ilmihal ve temel din bilgileri kitabı yoktur.

İlmihaller hiç yok değil ama bazı konular onlarda yazılı

değil, anlatılmıyor. Mesela Ümmet birliği, Ümmetin başında bir İmam-ı Kebir

olması ve mü minlerin ona biat ve itaat etmesi bilgileri yok.

Yukarıda anlattığım ilmihal kitabını fırkalar, gruplar,

parçalar, hizipler hazırlayıp yayınlayamaz. Bu hizmet, ancak Ümmet çatısı

altında kemâliyle yapılabilir. Bu hizmet kesinlikle ticarete, şöhrete, şu veya

bu fırkaya, din sömürüsüne alet edilmemelidir. Sadece ve sadece Allah rızası

için ihlasla yapılmalıdır.

Böyle bir hizmeti yapacak Gazalî lerimiz neredeler

(İkinci Yazı)

Cümleler

*Kalemli terörist, silahlı teröristten daha fazla zarar

verir, yıkar.

*Dindar görünen münafık, harbî kâfirden daha fazla

tahribat yapar.

*Şeytanî alaca bulaca tesettüre bürünmüş Süslüman karı,

açık karıdan daha fazla nâmahrem erkeklerin şehvetli bakışları üzerine çeker.

*Din sömürücüsü alçaklar, bilerek veya bilmeyerek Deccala

ve Tağuta hizmet eder.

*Osmanlıca bilmeyen okur-yazar Müslüman, onda bir

okur-yazar, onda dokuz okumaz yazmazdır.

*Faydalı din kitaplarını alan, fakat onları okuyup

içindeki bilgileri hayata uygulamayan kişiler ne cahil şeylerdir,

*Pahalı, lüks, son moda elbiseleriyle öğünenler,

onlardaki marka etiketlerini niçin yakalarına diktirmiyor.

*Bir kişi, bir öğünde lüks restoranda tek başına 300

liralık yemek yemiş. Fil mi bu herif!

*Dinsizler biz hepimiz Charlie yiz diye haykırmışlar.

Onların Charlie olduklarını bilmeyen mi var

*O akıllı bir insan olsaydı, günde üç saatini trafikte

ziyan eder miydi

*Güney Koreliler harıl harıl cayır cayır mükemmel cep

telefonları üretiyor; biz de harıl harıl cayır cayır deliler gibi avuç avuç

paralar vererek bunları satın alıyoruz.

*Sovyetler Birliği battıktan sonra ABD batmadan önce

*Paris e gökten taş ve ateş yağarsa hiç şaşmayacağım.

*Şabanistan Mısırlı Tosun Paşa Türkiye tiyatrosu

*Mühür değil, para kimdeyse Süleyman odur.

*Zaruret ve lüzum olmadıkça ağaç kesenin sonu iyi olmaz.

*Rant için ormanları yakanlar, Cehennemde yanarlar.

*Köy düğünlerinin orkestralarıyla Beşinci Senfoni

çalınmaz.

*Vaktiyle İsrail devleti diye bir devlet varmış.

*Dini imanı para, kıblesi karı olanların yeri (pişman

olup tevbe etmezlerse) Cehennemdir.

*Gevezeliği bırakıp da günde bir saat faydalı, uyarıcı,

aydınlatıcı, bilgilendirici, şuurlandırıcı kitap okusan iyi olmaz mı

*Soru melekleri kabirde sana İktidar-Cemaat kavgasını

sormazlar, neler soracakları din kitaplarında yazılıdır. Onların cevaplarını

öğrenmeye bak.

*Bir gram faydalı, kurtarıcı ilim, irfan, kültür; bin ton

gevezelikten, zevzeklikten, dedikodudan, polemikten yeğdir.

*Sabah evden çıkarken, cebine küçücük bir naylon poşet

içinde yirmi gram bulgur koymuş, otobüs durağının karşısındaki aç serçelere serpmiş.

Doğrusu bu kişi ticaretten anlıyormuş. Tebrik ederim.

31.01.2015

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?