Reklamı Kapat

Sünnîliğe Karşı Açılan Amansız Savaş

GLOBAL şer güçleri Sünnî Müslümanlara karşı amansız bir savaş açmıştır.

Suriye meselesi nihayet bir sene içinde âdil ve kalıcı bir soruca ulaştırabilirdi. Şer güçleri bunu istemediler ve savaş bütün fecaati ve dehşeti ile devam ediyor, biteceği de yok.

Şer güçleri, İslam dünyasının yüzde 85’ini oluşturan Sünnîleri param parça ettiler, birbirinden kopuk bin parçaya ayırdılar. Maalesef Sünnîler de bu oyuna geldiler, tuzaklara düştüler.

Şer güçleri, Mısır’da çoğunluğu oluşturan Sünnîlerin meşru iktidarına bir yıl tahammül etti ve onu askerî bir darbe ile yıkıp, yerine diktatörlük rejimi getirdi.

Şer güçleri Türkiye’de 15 Temmuzda darbe yaptırdılar ama başarılı olamadılar.

Şer güçleri İslam dünyasında ve her yerde Sünnîlikle mücadele ediyor.

Şer güçleri başarılı olabilirler mi?

Bir yere kadar başarılı olabilirler ama sonunda savaşı kaybedeceklerdir.

Onların bugünkü başarıları haklı olduklarından değil, Müslümanların vazifelerini yapmayışlarındandır.

Müslümanlar birleşip tek bir Ümmet olduklarında onlar kesinlikle yenilecektir.

Müslümanlar, başlarına âdil, râşid, kâmil bir İmam getirip ona biat ve itaat ettiklerinde şer güçleri yenilecektir.

Allah’ın Müslümanlara zafer vaadi vardır. Bu vaadin bazı şartları bulunmaktadır.

Birincisi: Tek bir Ümmet yapısı içinde birlik olacaklar.

İkincisi: Râşid ve muktedir bir İmama biat ve itaat edecekler.

Üçüncüsü: Ümmetin işlerini, ehliyetli ve güvenli kimselerle istişare ederek görecekler.

Dördüncüsü: Emanetleri (vazifeleri, hizmetleri, memuriyetleri, başkanlıkları) ehliyetli ve liyakatli kimselere verecekler.

Beşincisi: Kur’anın, Sünnetin, Şeriatin emir ve yasaklarına uyacaklar, azgınlıklardan uzak duracaklar.

Altıncısı: Mü’minler birbirlerini sevecek, destekleyecek, koruyacak.

Yedincisi: Allaha karşı ihlaslı, yaratıklara karşı adaletli olacaklar.

Sekizincisi: Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacaklar.

Dokuzuncusu: Kur’an, Sünnet ve Cemaat (Fırka-i Nâciye, Sevad-ı Âzam) yolunda yürüyecekler.

Şer güçlerine karşı zafer kazanmak isteyen Müslümanlar, yukarıda sayılan dokuz şartı yerine getirmek için çalışmakla yükümlüdür. Bu şartlar zafer ve tevfikin vesileleridir.

(İkinci yazı)

İslam’ın İffet Hayâ

Tesettür Değerleri

Müslüman, iffet ve hayâ değerlerine inanır. Pagan inanmaz.

İslam dininde kadınlar için tesettür emri vardır. Pagan kültüründe böyle bir şey yoktur.

Kamusal alanlarda, sokaklarda meydanlarda, toplu taşıma vasıtalarında; tâciz ve tecâvüzlere mâruz kalmamak için kadınların edebe, ahlaka, iffete uygun halde olmaları gerekir.

Eskiden Avrupa’da da iffet değeri vardı ama Hıristiyanlıktan uzaklaşıp paganlaştıkları için bu değer erozyona uğramıştır.

Bugünkü Batı ile İslam iffet, hayâ, namus, tesettür konusunda aynı fikir ve görüşlere sahip değildir.

Kadın tesettürü, Kur’anın kesin ayetleriyle, sahih hadîslerle, icmâ ile sabittir. Tesettürü inkâr eden, dinden çıkmış olur.

Nitekim Diyanet’in tesettür konusunda iki temel fetvası bulunmaktadır. (Bu fetvaları 16 sayfalık küçük bir broşür halinde yayınlamıştım.)

Pagan, Dönme, ateist derin güçlerin gazeteleri ve tv’leri çirkin müstehcen yayınlar yaparak Müslüman halkın ahlakını bozmaktadır.

Bütün islamî sivil toplum kuruluşları müstehcen yayınlarla, ahlaksızlıkla, iffetsizlikle, yasal sınırlar içinde mücadele etmelidir.

Millet Meclisindeki Müslüman milletvekilleri bu konuda gerekenleri yapmalıdır.

Diyanet bu konuda suskun kalamaz.

İffetsizlik, hayâsızlık, müstehcen yayınlar, fuhuş ve zina, her çeşit azgınlık ülkemizin, halkımızın, devletimizin üzerine gazab ve azab şimşeklerini çeker.

Azab gelince, ellerinde fırsat ve imkan olduğu halde emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayanlar da yanar.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker farz-ı kifayedir. Ümmet bu farzı bilkülliye terk ve ihmal ederse suçlu olur.

21.09.2016

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?