İslam Dünyasının Belini Büken Ahlaksızlıklar

İSLAMIN kendine mahsus bir ahlak sistemi vardır.

Bugünkü Batı medeniyetinin ahlakı ile İslam ahlakı birçok önemli konularda uyuşmaz.

Bir örnek olarak iffet ve namus kavramı üzerinde duralım. İslam iffete namusa büyük önem verir. Hızla paganlaşan muasır Batı medeniyeti vermez.

İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve Peygamberdir (Salat ve selam olsun ona).

Batı medeniyeti makyavelisttir, amaca ulaşmak için her vasıtayı meşru görür.

Müslüman dünyasında İslam ahlakından büyük uzaklaşma görülmektedir.

Japonya Müslüman ve mü’min değildir ama ahlak bakımından İslam’a, Müslümanlardan daha yakındır. 

Uluslararası şeffaflık ve temizlik konusunda, nice Hıristiyan ülkenin notu yüksek iken, İslam dünyasının notu çok düşüktür.

Müslümanlar kurtulmak ve yücelmek istiyorlarsa İslam ahlakına uymalıdır.

İslam dünyasındaki bütün kötülüklerin iki ana sebebi cahillik ve ahlaksızlıktır.

Bir buçuk milyarlık İslam dünyası, dokuz milyonluk İsrail ile baş edemiyor.

Biz Kur’ana iman ettik diyenlerin, Kur’an ahlakına uymaları gerekir.

Biz Peygambere iman ettik diyenlerin Peygamberin ahlakı ile ahlaklı olmaları gerekmez mi.

Müslümanın istikamet (doğruluk dürüstlük) sahibi olması gerekir.

Aksiyonla, yapmakla, işlemekle ilgili her şey, her davranış ahlaka dahildir.

İslam emanetlerin (işlerin, memuriyetlerin, hizmetlerin, vazifelerin, başkanlıkların, müdürlüklerin) ehliyet ve liyakat sahiplerine verilmesini emr ediyor. 

Emanetleri ehil ve layık olanlara vermemek ahlaksızlıktır.

İslam haram kazançları, haram yemeyi, haramla zengin olmayı kötü görüyor ve yasaklıyor. Haram yiyenler ahlaksızdır.

İslam yalanı, iftirayı, gıybeti, tecessüsü zemmediyor, bunlar hep ahlaksızlıktır.

İslamın bir yol, sokak, meydan, şehir ahlakı vardır. Burnunu sildiği kağıt mendili otomobilin penceresinden atan kişi ahlaksızdır.

Komşularına ve vatandaşlarına eziyet etmek, onları rahatsız etmek ahlaksızlıktır.

İslamda ekmek ulu bir nimettir. Bayat ekmekleri çöpe atmak nimete küfrandır ve büyük ahlaksızlıktır.

Başkalarının karılarına, analarına, bacılarına, kızlarına şehvetle bakarak göz zinası yapmak büyük ahlaksızlıktır.

İsrafın her türlüsü günahtır ve ahlaksızlıktır.

Devamlı olarak doyduktan sonra yemek, hem sağlığa zararlıdır, hem ahlaksızlıktır.

Mü’min kardeşine buğz ve düşmanlık etmek günahtır, ahlaksızlıktır, faziletsizliktir.

Evcil ve vahşi hayvanlara zulm ve eziyet etmek ahlaksızlıktır.

Yağcılık yalakalık dalkavukluk ahlaksızlıktır.

Devlet gemisini batıracak, ülkeye halka zarar verecek şiddetli ve olumsuz muhalefet ahlaksızlıktır.

Hubb-i riyaset ahlaksızlıktır.

Ülkemizde binlerce islamî vakıf, dernek, tarikat, grup, sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunların bir araya gelerek İslam ahlakının ülkeye hakim olması için planlı ve programlı şekilde çalışması gerekir.

Bu iş, sadece şu veya bu tarikatın ve cemaatin işi ve vazifesi değildir, bütün Müslümanların ortak vazifesidir.

Âlim ârif bilge üyelerden oluşan ehliyetli bir heyete yüz sayfalık bir İSLAM AHLAKI TALİMATNAMESİ hazırlatılmalı, defalarca gözden geçirildikten sonra her baskısı bir milyon adet olmak üzere yayınlanmalı, halka okutulmalıdır.

Bu talimatname, şu veya bu cemaatin değil, Ümmet-i Muhammed’in ortak metni olmalıdır.

Bu kitapçığın bir bölümü İSLAM’IN SİYASET AHLAKINI işlemelidir.

Bu eser bir kanun ve tüzük kitabına benzemeli, numaralı maddeler halinde çok açık ve seçik olmalıdır. İçinde yanlış veya tartışmaları bilgi bulunmamalıdır.

Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnete uygun olmalıdır.

Dindar ve salih bir Müslümanın, içkisiz konaklama mekanları varken, beş yıldızlı içkili ve fuhuşlu mekanlarda konaklamasının günah ve ahlaksızlık olduğu yazılmalıdır.

Komşusu aç gecelerken, tok sabahlayan bir Müslümanın ahlaksız olduğu yazılmalıdır.

En büyük ve rezil ahlaksızlığın din sömürüsü olduğu yazılmalıdır.

Zekat vermemenin yahut zekatı doğru dürüst vermemenin ahlaksızlık olduğu yazılmalıdır.

Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak zekat toplayanların ahlaksız insanlar olduğu beyan edilmelidir.

Ümmeti bölmenin,

Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkartmanın,

Biatsiz, itaatsiz, irtibatsız serseri mayın gibi olmanın,

Cahilliğin,

Tarikat veya cemaat holiganlığının, militanlığının, fanatizminin,

Sahte şeytanî tesettürün,

Kur’anın ve Sünnetin zemmettiği her kötülüğün ahlaksızlık olduğu halka anlatılmalıdır.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker konusunda vazifesini yapmamak da büyük ahlaksızlıktır.

Ahlakımızı düzeltmezsek bizim için izzet, gerçek hürriyet, necat, felah, yücelme olmayacaktır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?