Para Tuzağı

* SIRADAN bir avam Müslümanı için para ile ilgili fıkhî problemler, hükümler, fetvalar, ruhsatlar vardır. Seçkin ve kâmil Müslümanı bunlar fazla ilgilendirmez. Çünkü onun parayla, pulla ilgisi yoktur. 

* Merhum muallim Seyyid Mahir İz hoca, öğretmenlik maaşı ile geçinirdi. Her ay maaşını alınca, peşinen kırkta birini zekat/sadaka olarak verirdi. 

* İnsanları, bu arada Müslümanları aldatmak konusunda şeytanın en büyük âleti paradır, maldır, zenginlik hırsıdır.

* İnsan para ve mal tuzağına düşmeyegörsün, bir daha çıkamaz.

* Para, mal, zenginlik bağımlılığı, eroinden bin kat daha şiddetli, tehlikeli ve helâk edicidir.

* Bağlılarını kaz gibi yolan, inek gibi sağan kimseler şeyh değil, müteşeyyihtir.

* İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Tarikata hizmet edecek kimselerin; para, mal, zenginlik konusunda çık sıkı bir eğitime tabi tutulmaları gerekir.

* Gördüğüm, tanıdığım bütün büyükler, paracı ve malcı değildi.

* Salih zenginler fakir yaşar.

* Parayı kenz etmek, istiflemek depolamak haramdır.

* Sâlih zengin, yiyen değil, yedirendir.

* Âdil zengin, işçilerine yedirdiğinden yer; muttaqi zengin, işçilerine iyi yemekler yediren, kendisi mütevazı yemekler yiyendir.

* En kötü sarhoşluk, para mal zenginlik sarhoşluğudur. Öldüklerinde ayılırlar ama iş işten geçmiştir.

* Mesken, yazlık, binit, mefruşat, giyim kuşam, yeme içme. seyahat, konaklama konusunda lükse ve israfa, gurur ve kibre sapan haddi aşan zenginler; salih ve sofu kimseler değil, fasık facir ve günahkar kimselerdir.

* Rohingya Müslümanları katl edilirken, İslam dünyası yanıp yakılırken burada keyflerine bakan, zevklerine zevk katanlar, ulvî Müslümanlar mıdır, süflî Müslümanlar mı?

* Ucuz, basit, mütevazı, sade yemekleri beğenmeyen, bunlara şükr etmeyen kimseler nankördür.

* Büyükler bulamayınca şükr eder, bulunca ikram ve tasadduk edermiş.

* Azgınların bolluk, lüks, israf içinde yaşamaları keramet değil, istidractır.

* Nimetlere şükürsüzlük, o nimetlerin zevaline sebep olur.

* Bilenlerle bilmeyenler bir değildir.

* Allah’ın verdiği nimetleri, parayı, malı bölüşen, ikram eden, sadaka veren salih kimsedir.

* Salih kimse ihlaslı kimsedir. İnsanlar kendisi için “Bu ne cömert ve iyiliksever kimsedir” desinler diye veren kimsenin, ihlassız olduğu için yüzü üzerine sürüklenerek Cehenneme atılacağına dair (Sahih-i Müslim’de) hadis vardır.

* Salih Müslüman, komşusu aç gecelerken, kendisi tok sabahlamaz.

* İnsanlar ve Müslümanlar para, mal, zenginlik ile imtihan ediliyor. Bu sınavı başarı ile verenlere müjdeler olsun.

* Uçmak büyük bir fazilet değildir. Asıl fazilet, iki ayağını yere sımsıkı basarak; Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun bir hayat sürmektir.

* Takva ve hikmet sahipleri, altın buzağı kurumlarının gölgesinden bile geçmez.

* Ribacılar Allahü Tealaya ve Resulüne (Salat ve selam olsun ona) savaş ilan etmişlerdir. Tevbe edip ribadan vaz geçmezlerse akıbetleri iyi olmaz.

* Para, mal, zenginlik gurur ve kibir getirir. Gurur ve kibir sahipleri zelil ve makhur olur.

* Sanma ey hâce ki, senden zer ü sim isterler

Yevme lâ yenfau’da kalb-i selim isterler.

* Şeddeli bir eşşeğin iki yanında iki küfe… Küfeler altın gümüş lira dolar euro elmas zümrüt yakut dolu… Bunların o eşşeğe ne faydası olur ki…

* O kimsenin parayla pulla malla olan muamelatını öğrenirsem, onun ne mal olduğunu, ciğerinin kaç para ettiğini sana söylerim.

* Helalin hesabı, haramın azabı vardır.

* «Kişinin namazı ve orucu sakın sizi aldatıp zarara sokmasın. Siz onun parayla olan muamelâtına bakınız.»

* Allah’ım bize rızık genişliği, yeterli geçim rahatlığı ver. Bizi para esiri olmaktan, zenginlik uğrunda günaha girmekten, aşırılıklardan ve azgınlıklardan koru. Bizleri infak eden şâkir kullarından eyle.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?