Reklamı Kapat

Türkiye’de Masonluk ve Etkileri

Osmanlı Devleti’nin, dünyada kolayca yayılma alanı bulan Masonluğa karşı tavrı önemliydi. Sultan I. Mahmud ve Sultan II. Mahmud’unMasonik yapılanmalara karşı mücadelesi, yayınladıkları fermanlarla bu yapıyı yasaklaması önemliydi.

12 Ocak 1870 yılında kurulan Proodos Locası’nın kurucuları arasında Abdurrahman Hilmi adında birisinin Müslüman Türk kimliğiyle yer alması, Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı, iç ve dış sorunlarla mücadele ettiği yıllarda vuku bulması tesadüf değildir.

Yine 1876 Mayıs’ında Süleyman Paşa komutasındaki harbiye öğrencilerinin Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesinde Masonların parmağı vardı. Özellikle Tanzimat’la birlikte Masonluğun güçlenmeye başlaması tesadüf değildir. Tanzimat Fermanı’nın mucidi Sadrazam Reşid Paşa’nın

Masonluğu hakkında, Hür Masonlar Locası’nın yayın organı “Mimar Sinan” dergisinde “Büyük insan, Büyük Türk, Büyük Mason, Koca Mustafa Reşit Paşa” denilmesi işin hangi raddeye geldiğini göstermektedir. 

Tanzimat Fermanı, tam anlamıyla mağlubiyet psikolojisinin etkisinde kalmış, batıya karşı kompleksli Mason Mustafa Reşid Paşa ile hayata geçirilmiştir. Sultan II. Mahmud’un, Reşid Paşa’yı İngiltere dönüşünde tutuklatmak istediği bilinmektedir. Sultan II. Mahmud’un vefatından sonra Sultan

Abdülmecid devrinde sadrazam olan Mustafa Reşid Paşa, hem tutuklanmaktan kurtulmuş, hem de Sadrazamlık makamına oturmuştur.

Sultan II. Abdülhamid devrinde yayılmacılığa devam eden Masonlar, Abdülhamid Han’ın mücadelesiyle durdurulmaya çalışılmış ancak Siyonistlerin himayesiyle hayatiyetlerini devam ettirmişlerdir.

Sultan I. Mahmud, Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülhamid Han’ın masonlarla mücadelesi, bu fitneyi söndürmeye yetmemiştir. Çünkü Masonların yayılma sürecinde olduğu yıllar, Osmanlı devletinin büyük sorunlarla uğraştığı yıllara tesadüf eder. Buna rağmen Sultan Abdülhamid

masonların faaliyetlerini yasaklamış ve mücadele etmiştir. 1897 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde gerçekleştirilen “1. Siyonist Kongresi’nde Siyonistlerin lideri TheodorHerzl’in İstanbul’a geldiği ve Sultan II. Abdülhamid’le görüşmek için çok uğraştığı, Osmanlı Devleti’nin tüm borçlarının silinmesi karşılığında Filistin’den toprak istemesi ve Sultan II. Abdülhamid’in “Bu topraklar bana ait değil, milletime aittir Bu toprakların her karış toprağı için şehit verilmiştir” demesi Siyonistleri kinlendirmiştir. Bir taraftan Masonlar, diğer yandan Siyonistler el birliğiyle Sultan II. Adülhamid’e karşı mücadele başlatmışlardır.

Sultan II. Abdülhamid’in Masonlarla mücadelesine destek veren Filibeli Ahmet Hilmi’nin bu teşkilat tarafından öldürüldüğü iddiası araştırılması gereken bir iddiadır. Objektif tarihçiler, Filibeli’nin ölümünün ardında bu teşkilatın olduğu konusunda hemfikirdir. 

İttihat ve Terakki Partisi’nden sonra Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de Masonların faaliyetleri giderek artmıştır. Cumhuriyet devrindeki Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924), Şer’iyye ve Evkaf’ın Kaldırılması (3 Mart 1924), Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924), Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925), Laiklik (1928), Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931), Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Medreselerin Kapatılması (1924), Harf Devrimi (1 Kasım 1928), Aşar Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925), Mecelle’nin kaldırılıp (1926) yerine batıdan ithal Anayasa yapılması gibi uygulamalarla batıya doğru evrilen Türkiye’de artık Masonların faaliyet alanı kalmamıştı. Artık yeni Türkiye, Masonların istediği yöne doğru evrilmişti. Nitekim Masonlar, 9 Ekim 1935’te kendi kendilerini feshettiler. 1935-1948 yılları arası Masonların faaliyetlerine ara verdiği, uykuya yattığı yıllardı. Masonlar,  Milli Şef İsmet İnönü devrinde yeniden faaliyetlerine başlamıştır.

Günümüzde Türkiye Masonlarının, hükümetlerin üzerindeki etkileri, bu etkiyi oluşturabilmek için nasıl kamuoyu oluşturdukları ortaya çıkartılmalıdır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj Gönder



Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?