Reklamı Kapat

Ramazan Notları

Öncelikle Mekke’de, Medine’de, sonra Şam’da, İstanbul’da, Bağdad’ta, her şehirde, her yerde; Hak Tealanın kardeş kılmış olduğu, Ehl-i iman Ehl-i salât mü’minlerin birbirlerine düşmanlık etmeleri, çekişmeleri, dövüşmeleri, kan dökmeleri savaşmaları haramdır.

**

Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha göre zekat almaya hakkı olmayan kimselerin zekat toplamaları haramdır.

**

Zekatlar öncelikle Müslüman fakirlere ve miskinlere verilmelidir.

**

Zekatlarını zekat eşkıyasına kaptıranlar akıllı Müslüman değildir, cahil ve akılsızdır. Yerli yerinde verilmeyen zekatların tekrar fıkha uygun şekilde ödenmesi gerekir.

**

Zekat parası veya malı, temlik edilmek suretiyle verilmelidir.

**

Ehl-i Sünnet ulema ve fuqahasından oluşan bir heyet, kısa özlü kolay anlaşılır bir ZEKÂT TÂLİMATNÂME’si veya tüzüğü hazırlamalı, bu metin yüz binlerce basılıp dağıtılmalıdır.

**

Zekat vermesi gereken Müslümanlar, zekat sınavına tâbi tutulmaktadır. Bu sınavı başarı ile verenlere ne mutlu.

**

Bütün Ehl-i Sünnet cemaat ve tarikatları birleşerek, ortak bir namaz seferberliği ilan etmeli ve halkı bu ibadeti dosdoğru eda etmeye çağırmalıdır.

**

Sünnî Müslüman halka, Mutezile fırkasının sapık ve bozuk bir fırka olduğu, fitne ve fesat çıkartmadan anlatılmalıdır. (Mutezile fırkası Ehl-i Sünneti sapık ve bozuk görüyor da, biz onlar için niçin böyle diyemezmişiz?)

**

Fazlurrahman’ın Tarihsellik mezhebinin, İslam dışı süper bozuk bir fırka olduğu halka anlatılmalıdır.

**

Sapık, bozuk fırkalar ve cereyanlar Sünnete, hadîslere saldırıyor. Bazıları Sünneti tamamen inkar ederken, bazısı kısmen inkar ediyor. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünneti, İslamın ikinci temel kaynağıdır. Müslümanların Sünneti korumaları gerekir. Bu koruma işi alimlere, fakihlere, ziyalılara düşer. Bu konuda çok faydalı, çok tesirli küçük bir kitap çıkartılmalı, en az bir milyon basılmalı, maliyet fiyatından halka dağıtılmalıdır. Ellerinde imkan, para, fırsat olduğu halde bu hizmeti yapmayanlar sorumlu olur, vebal altında kalır. Bu işi sadece bir cemaat, bir tarikat tek başına yapamaz. Bütün Ehl-i Sünnet ulemasının, fukahasının, meşayihinin birleşmesi, ortak bir hizmet yapması gerekir.

**

Resulullah Efendimizin mütevatir ve sahih hadislerini Avrupa Birliği ve BOP kriterlerine göre ayıklamak dine hıyanettir.

**

Bütün alimler, fâzıllar maskara, şeytanî, rezil, alaca bulaca, gökkuşağı, zilli pullu, davullu zurnalı anti-tesettüre karşı halkı uyarmalıdır. Örtünen kadınların hepsi iffeti koruyan şer’î tesettüre çağrılmalıdır. 

**

Müslümanların kontrolündeki gazeteler, dergiler, radyolar, tv’ler, kurumlar, dernekler, vakıflar; İslam kültürü, İslam görgüsü, İslam ahlakı, İslam terbiyesi, iman kardeşliği, Ümmet birliği, râşid bir İmam’a biat ve itaat konularında tesirli (etkili) yayınlar yapmalı, halkı irşad edip eğitmelidir. 

**

Ticarî, iktisadî, mâlî (finansla ilgili) hayatı ve faaliyetleri; İslam hükümlerine göre tanzim etmek için Fütüvvet Ahlakı çalışmaları yapılmalıdır.

**

İsrafa, lükse, şatafata, aşırı tüketime, aşırı konfora, saçıp savurmaya, gurura, kibre, her türlü beyinsizliğe karşı harekete geçilmeli; Müslüman halk kanaate, iktisada davet edilmelidir.

**

Ramazanda beş yıldızlı içkili otellerde lüks iftar ziyafetleri verilmesine karşı çıkılmalıdır. Akıllı, şuurlu, uyanık, sâdık Müslüman içkili yerlerde yemek yemez, konaklamaz. Dinimiz israfı yasaklamıştır. Kur’an, israf edenler için “Onlar şeytanın kardeşleridir” buyurmaktadır.

**

Bütün Müslümanlar Resulullahın kurtarıcı, yükseltici, haysiyet ve şeref kazandırıcı ahlakına çağrılmalıdır. O, gelmiş geçmiş gelecek insanların en ahlaklısı, en faziletlisi, en iyisi, en üstünüdür. O, Müslümanlar ve bütün insanlar için en güzel örnek ve modeldir. 

**

Sünnet terk edilir, yıkılırsa fıkıh yıkılır, fıkıh yıkılınca din yıkılır. Müslümanlar İslamı kendi kafalarına, re’y ve hevalarına göre yorumlayıp uygulamamalı, fıkha göre uygulamalıdır. 

**

Bütün İslamcılık akımları, bir tek istisnası olmamak üzere, az veya çok bozuktur. Halkı ve gençliği İslamcılıklardan korumak için tedbir alınmalıdır.

**

Mukaddes dinî konuların mıncıklanması, magazin konusu yapılması, alaya alınması mutlaka önlenmelidir. Dinî programlarda birtakım yılışıkların alaylı ve hafife alıcı bir üslupla “Öpüşmek orucu bozar mı?” gibi sorularına cevap verilmemelidir. Bu soruları yöneltenler samimî değildir. Dinle alay etmek istiyorlar. Onların tuzaklarına düşülmemelidir.

**

Uzun ve sıcak günlerde oruç tutuldu… Elbette iftar edilecek, yemek yenilecektir ama mutlaka ölçülü olunmalıdır. Yenip içilecek ama israf yapılmayacaktır. Gösteriş yapılmayacaktır, çatlayıncaya patlayıncaya tıksırıncaya kadar yenilmeyecektir. 

**

Benim iftar ziyafetim ötekilerinin iftarlarından daha zengin, daha çeşitli, daha şatafatlı, daha israflı olmalı diyenler doğru yolda, hikmet ve fazilet dairesi içinde değildir. Her işte Allahın rızasına, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) ölçülerine uygun hareket edilmelidir.

**

(Davet edeceklere selam, hürmet ve teşekkürlerimi arz ediyor, ellerinden öpüyor; iftar ziyafetlerine çağrılmamamı rica ve istirham ediyorum.)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?