M. Emin Saraç Hoca ve görüşleri

Tokat’ın Erbaa kasabasının Tanoba Köyü’nde doğdu. Babasının ismi Hafız Mustafa Efendi, dedesinin ismi Üzeyir Efendi’dir. Dedesi Meşayih-i Nakşibendîye’den ve bölgenin sayılı ulemasındandı. Hatta medreseler kapanmazdan evvel Niksar’da Keşfî Camii Şerifi Medresesi’nin Baş Müderrisi idi. Bu Keşfî Camii Şerifi, Mahmud Hüdai Hazretleri’nin hulefasından Osman Keşfî Efendi’nin nâmına yapılan bir camidir. Dedesi, bilahare biraz kenarda kalmak için Bahrullah Efendi’nin işareti ve arzusuyla Tanoba kasabasına gelmiş ve oradaki medresesinin başına geçmiştir. Dedesi Tanoba kasabasına geldiğinde Emin Saraç Hoca dünyaya gelir.

Hafız Emin Saraç Hocaefendi, eğitimi ve bugüne uzanan hayat hikâyesini şöyle anlatmaktadır: “Dedem vefat etti fakat babacığım rahmetli bizi okutmanın azimeti içerisinde, her ne kadar baskı altında olsa da, geceleri bizi teheccüde alıştırmanın bereketiyle kaldırır, evvela ağabeyimle bize, ardından da küçük kardeşlerim Osman ile Yusuf’a Kur’an-ı Kerim okuturdu. Dört kardeş de babamızın gayretiyle hafız olduk. Hatta babacığım bizi okuttuğu için mahkemeye çıkarıldığı zaman. Hâkim ona: Sen ellerine kitap verip de çocukları okutuyormuşsun doğru mu?” deyince, babam tereddüt etmeden:  ‘Ben çocuklarıma kimsenin canına, malına ve ırzına bir kötülük yapsınlar diyerekten bir şey öğretmiyorum. Kur’an-ı Azimüşşân’ı öğretiyorum’ cevabını vermiş ve gözlerinden yaşlar boşanmış. Sonrasında babamın üzerine 6 ay mahkûmiyet bindi. Bu mahkûmiyet kararı bizleri ve başkalarını okutmasın diye alınmıştır. Elhamdülillah, biz bu minval üzere Kur’an-ı Kerim’in nuru, rahmeti ve bereketi ile onlar tarafından yetiştirilmeye çalışıldık. Allah’a şükür biz bu bereketle bugüne kadar yaşadık.

Sonra 1940’da Niksar’da mukabele okumaya gittik. 1941-42-43 senelerinde Niksar ve Merzifon’da mukabele okuduk. 1943’te İstanbul’a tahsile geldiğimiz zaman evvela Ali Haydar Efendi’nin camiine gitmiştik. O da bizi Fatih Camii’ne gönderdi. Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi çok gayretli, himmetli bir zat idi. O bizi Fatih Camii’nde üç ay misafir etti. Ondan sonra Üçbaş Medresesi’ne gittik. Burada 1950’ye kadar kaldık. 1950’den sonra Ali Haydar Efendi’nin yanına geri geldik. O bizi, ‘bu iş burada tamamlanmaz’ diyerek devamlı teşvik etti. Akabinde Mısır’a gitmek nasip oldu.

Orada Ezher’in lisesini okuduktan sonra Şeriat Fakültesi’ni bitirdim. Sonra kadılık mastırının bir senesini okuduktan sonra Abdunnasır’ın zulmüyle bırakmak zorunda kaldık. 1958’in sonunda İstanbul’a döndüm. Mısır’da toplam 9 yıl kalmış oldum. İşte bizim tahsil hayatımızın hulasası bu.”

Emin Saraç Hocaefendi’nin Tokat Niksar’da başlayan tahsil hayatı, Mısır ve İstanbul’da İslâmî ilimleri tedrisiyle devam etti. Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi, Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi gibi ehl-i sünnet âlimlerinden tefsir, hadis ve fıkıh dersleri aldı. Mısır’daki eğitim döneminde Osmanlı’nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, şeyhülislam ders vekili Muhammed Zahid el-Kevseri, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Cenkçliler, Abdulfettah eş-Şaşa’dan istifade etti. Mısır dönüşünde İstanbul İmam Hatip’te üç yıl meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bir süre İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde ders okuttu. Daha sonra Fatih Camii’nde irşad faaliyetlerine devam etti. Yüzlerce talebe yetiştirdi; insanlara İslâm’ı tebliğ etti.

Emin Saraç Hocaefendi’nin Millî Görüş lideri merhum Necmeddin Erbakan Hocamız başta olmak üzere Mehmed Şevket Eygi, Ali Nar Hoca, Nedim Urhan Hoca ve Enver Baytan hocalarımızla dostluğu vardı.

Son asrın önemli ehl-i sünnet âlimlerinden M. Emin Saraç Hocaefendi, 19 Şubat 2021 tarihinde dâr-ı bekâya irtihal etti. Rahmetullahi aleyh.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT ve genel af çıkar mı?