Reklamı Kapat

Peygamberimiz (s.a.v)’in Ku’an-ı Kerim’i Açıklama Yetkisi-IV

Kur’an-ı Kerim, İslâm dininin genel hükümlerini ihtiva eder, cüz’i konulara ise çok az değinir. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlar için bir düstur ve anayasa mesabesindedir. Kur’an ana çizgileri, ana kuralları koymuş, bunun açıklamasını ve uygulanabilirliğini göstermeyi Peygamber Efendimiz (sav)’e bırakmıştır. Zira Peygamberimiz (s.a.v) de tebliğ süresinde sıfırdan mükemmel bir toplum oluşturmuş, geniş toprakları olan bir İslâm devleti kurarak uygulanabilirliğini göstermiştir.

Allah-u Teâlâ, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e sadece kitap vermemiş, kitabın yanında hikmeti de verdiğini Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in (A.S.) duasında şöyle bildirmiştir: “Ey Rabbimiz, bir de onlara kendilerinden bir Peygamber gönder de, senin ayetlerini onlara okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları tüm kötülüklerden arındırsın. Sen Aziz ve Hâkim’sin” (Bakara, 129).

Allah-u Teâlâ, Hz. Peygamber (s.a.v)’e Kur’an-ı Kerim’i indirdikten sonra tebliğ etmesini emrederek, “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanların şerrinden korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez” (Maide, 67) buyurduktan sonra açıklama yetkisini de verdiğini “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl, 44) ayetiyle bildirmektedir. Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a.v)’in Kur’an-ı Kerim’i “tebliğ” ile birlikte “tebyin” yani açıklama yetki ve görevi de vardır.

Kur’an-ı Kerim’deki “O hevâdan (kendi nefsinden) konuşmaz. Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir” (Necm, 3-4) ve “Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık” (Hakka, 44-46) ayetleri Peygamber Efendimiz (sav)’in dini konularda hayatını, söz ve fiillerini vahye göre tanzim ettiğini göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber (s.a.v)’e ihtiyaç duymadan anlaşılabileceğini iddia edenler değil Kur’an-ı Kerim’deki diğer hükümleri “abdest, namaz, oruç, hac ve zekât” gibi temel ibadetlerin nasıl yapılacağını dahi anlamaları mümkün değildir. Binlerce yıllık İslâmi birikime dayanarak, binlerce hadise baktıktan sonra ahkâm kesenler; inkâr ettikleri hadisleri hiç bilmedikleri bir hengâmda, Kur’an-ı Kerim’deki sebeb-i nüzul ve sahabelerin konu hakkındaki sorularına Peygamberimiz (s.a.v)’in cevaplarından habersiz oldukları bir anda Kur’an’dan bir şey anlamaları mümkün değildir. Yani Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle Peygamberimiz (s.a.v)’in açıklama ve uygulamalarından habersiz muhatap olan bir kişinin bunu anlaması aslâ mümkün değildir Mesela, Kur’an-ı Kerim’de “vudû’ (abdest), salât (namaz), savm (oruç), hac ve zekat”ın nasıl edâ edileceğinin tafsilatı olmadığı gibi bu kavramların ne olduğuna dair bilgiler de yoktur. Bun rağmen bazılarının binlerce yıllık İslâmi birikime dayanarak “Kur’an’ı anlayabileceklerini iddia etmeleri” hayli ilginçtir. Kur’an-ı Kerim’de namazın nasıl kılınacağı olmadığı gibi ‘kıyamla başlayıp, rükû ve iki secdeden meydana gelen bölümün’ “rek’at” olduğu da yoktur. Bunu da biz Hz. Peygamber aleyhisselamın söz ve fiillerinden öğreniyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de abdest alırken nerelerin yıkanacağı bildirilir, bunların adedini, ağza ve burna su vermeyi ve mesh etme gibi konuları Peygamberimiz (s.a.v) açıklar. Kur’an’da namaz kılmamız emredilir, namazın nasıl kılınacağı, Fatiha Sûresi’nin okunması gerektiği, rek’atları, tahiyyatta okunacak dualar, rüku ve secdenin nasıl yapılacağı vb. Peygamberimiz (s.a.v)’in açıklama ve uygulamasıyla anlaşılır. Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazı emredilir, kaç rek’at olduğu ve hutbenin şekli yine Efendimiz’in açıklamasıyla belirlenir. Yine cenaze namazı ve bayram namazlarının kılınış şekilleri, okunacak dualar da aynı şekildedir.

Kur’an-ı Kerim’de Oruç/Savm tutmak emredilir ancak hangi günlerde oruç tutulacağı, orucu bozan şeyler, oruç tutmamanın cezası gibi konular Peygamberimiz (s.a.v) tarafından açıklanır. Zekât ve hac da böyledir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?