Reklamı Kapat

İslâm’da hayvan hakları-ı

İslâm dini hayatın her alanına dair görüş ve hükümleri olan, hayatın her alanını düzenleyerek dünyayı adil ve yaşanılır hale getirme hedefindedir. Bunun için de zerreden kürreye bütün bir kâinatı “yaratıcının emaneti” olarak görmek, “yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmek” Müslüman’ın görevidir.

Kâinata bir bütün olarak bakmak, kâinattaki tüm canlıların bu bütünlük içinde ve Yüce Yaratıcımızın nimeti olarak görmek gerekir. Allah-u Teâlâ’nın bütün kâinatı yarattığı ve düzene koyduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilmi, kudreti her şeyi kuşatıcıdır” (Al-i İmran, 126), “O Rabbin ki, (her şeyi) yaratmış da düzenine koymuştur” (Âlâ, 2), “O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır” (Secde, 7), “Hayvanları da O yaratmıştır…” (Nahl, 5).

Müslümanlar, bütün bir kâinata yaratıcının mükemmel eseri ve bize emaneti nazarıyla bakmalıdır. Zira ekolojik sistemin her bir unsuru aslında tek bir yaratıcının eseridir. Her biri birbirini tamamlar ve bütüncül bakıldığı zaman yaratıcının eserinin mükemmelliği, sınırsızlığı ve azameti daha da iyi anlaşılır. Bu bakımdan kâinatın her üyesi/parçası, mükemmel sanatın parçalarıdır. Bu gerçekten dolayıdır ki ekolojik dengenin her bir üyesi/parçası Kur’an-ı Kerim’de “ümmet” olarak tanımlanmıştır. “Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra hepsi, Rablerinin huzuruna toplanıp haşrolunacaklardır” (En’am, 38) ayeti tam da bunu ifade etmektedir.

Yerleri, gökleri, dağları, denizleri; gökte, yerde, denizlerde, gökle yer arasındaki her türlü canlıyı yaratan mükemmel bir yaratıcının eseri. Göklerin ve yerin mülkünü elinde bulunduran, milyarlarca yıldızı, gezegeni ve bunları içinde bulunduran iki trilyon galaksiyi, hepsinin belirli bir düzen içinde hareket edişini, yörüngelerinden sapmadan hayatiyetlerini devam ettirmesini; karada ve denizde milyonlarca canlı türünü en mükemmel şekilde yaratan ve hepsini idare eden bir yaratıcı inancı kâinattaki düzeni korumak için en önemli sebep olsa gerektir.

Allah-u Teâlâ’nın kâinatı/evreni yaratışı, yaratışındaki mükemmelliği, yerlerin, göklerin ve yeryüzündeki her türlü hayvanın yaratılışı Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah’ın gökten su indirerek ölmüşken yeri onunla diriltmesinde, yeryüzünde her nevi hayvanları dağıtmasında, rüzgârları her taraftan estirmesinde ve yerle gök arasında emre âmâde duran bulutta akıl sahibi bir ümmet için elbet (Allah’ın birliğine) deliller vardır” (Bakara, 164).

İslâm’da Allah-u Teâlâ’nın mükemmel eseri olan kâinata ibret nazarıyla bakmak farzdır. Kâinata ibret nazarıyla bakmak, müminlerin ders alması, eşyanın hakikatini ve yaratıcıya karşı görevlerini anlaması için elzemdir. Kur’an-ı Kerim’deki “Şüphesiz hayvanlarda sizin için ibretler vardır. Size, onların karınlarındaki işkembe pisliği ile kan arasından (süzülen) halis ve içimi kolay bir süt çıkarıyoruz” (Nahl, 66) ayeti, olaylara ibret nazarıyla bakmamız gerektiğini ve Rabbimizin mükemmel yaratıcılığı en güzel şekilde anlatılmaktadır. Hayvanın içindeki işkembe pisliği ile kanının arasından tertemiz bir sütün meydana getirilişi örneklendiriliyor ki ibret alalım.

Kâinattaki yaratılanlar üzerine tefekkür edip mükemmel yaratıcının azametini anlamak da farzdır. Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a şüphesiz iman edenler için yeryüzünde birçok alamet vardır. Kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ (ibret gözüyle bakıp) görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 20-21) buyrulmaktadır. Sadece kendi yaratılışımızdaki mükemmellikten değil, hayvanların yaratılışındaki mükemmelliğe de bakarak ibret almalıyız. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Onlar, üstlerinde uçan kuşları görmediler mi? Nasıl kanat açıp kapıyorlar? Onları (havada) tutan ancak Rahman’dır. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir” (Mülk, 19).

(devam edecek)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Okullar 21 Eylül'de açılmalı mı?