Reklamı Kapat

İslâm Demokrat Partisi

Adında ilk defa “İslâm” kelimesini kullanan parti, Cevat Rifat Atilhan ve arkadaşları tarafından 1951 yılında kurulan “İslâm Demokrat Partisi”dir. 27...

Adında ilk defa “İslâm” kelimesini kullanan parti, Cevat Rifat Atilhan ve arkadaşları tarafından 1951 yılında kurulan “İslâm Demokrat Partisi”dir. 27 Ağustos 1951 yılında kurulan ve kısa zamanda Türkiye çapında teşkilatlanan partinin genel merkezi, “Beyazıt Bakırcılar’da, Mühürdar Emin Paşa Sokak’ta bulunan 34 numaralı Mercan Apartmanı’nın 4 numaralı dairesiydi.”

Kurucu ve yöneticileri şunlardı: “Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy, Nuri Çallı, Feridun Okyanus, İ. Galip Hamikoğlu, Hacı Nuri Erdoğdu, Naci Yeter, Mehmet Reşat Düşünür, Ahmet İlkol, Neşet Aslın, Şevket Üzümcü, Mahmut Düşünür.”

Partinin genel başkanı Cevat Rifat Atilhan, emekli Osmanlı subayıydı. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de bulunmuş yüzbaşı rütbesiyle emekli olmuştur. Atilhan’ın Siyonizm ve mason aleyhtarı olduğu, yazdığı, “İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Masonluk Nedir? Tarihte ve Günümüzde Masonluk, Siyonizm ve Protokolleri, Yahudiler Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, İslam ve Beni İsrail, Tarihten Günümüze Masonluk, Ey Türk Düşmanını Tanı, Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi, Gizli Devlet ve Fesat Programı, Musa Dağı, Farmasonluk İnsanlığın Kaderi” vb. kitaplardan anlaşılmaktadır.

Cevat Rifat Atilhan, daha önce Milli Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer almış İslam Birliği-Şark Federasyonu’nu savunmuştur. 1947 yılında kurduğu Türk Muhafazakâr Partisi’nde de benzer görüşleri savunmuştur.

İslam Demokrat Partisi’nin kuruluş amacı, “Maddi ve manevi ölçülerle ve bütün mana ve şümulüyle Türk milletini medeni âlemde mümtaz ve tarihiyle, şerefli mazisine layık bir refah ve ümran seviyesine çıkarmak ve Türk vatanını en ameli ve yapıcı sistemlerle ve cezri çalışmalarla baştanbaşa imar etmek” şeklinde açıklanmaktadır.

Partinin genel başkanı Cevat Rifat Atilhan, Siyonizm ve onun ileri karakolu olarak gördüğü komünizm ve masonlukla mücadeleye önem vermekte ve “Bir daha bu milletin mukadderatına Siyonist ve farmasonu asla hâkim kılmayacağız” demektedir. Partinin kuruluş nizamnamesinin 5’inci maddesinde, “Komünizm ve farmasonluk gibi haddi zatında beynelmilel karakter taşıyan bütün gizli ve devirici kuvvetlerin faaliyetleri kati suretle ve şiddetle men edilecektir” denilmekteydi.

Atilhan’ın Türklük ve Müslümanlık için tehlikeli gördüğü odaklardan birisi de “dönmelik”tir. Dönmelik hakkında, “Dönmeliğin Türklüğe tahakküm ve müdahalesi bertaraf edilecektir” demektedir.

İslam Demokrat Partisi (İDP), Cemiyetler Kanunu’nun 24’üncü maddesini ihlal etmesi gerekçe gösterilerek 03 Mart 1952 tarihinde İstanbul Eminönü Sulh Ceza Mahkemesi’nin 952/121 sayılı kararı ile kapatılmıştır.

Dipnot:

Dönme: 1626’da İzmir’de doğmuş, 1675’te Ülgün’de vefat etmiş; Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkmış Yahudi hahamı “Sabetay Sevi”ye bağlı, görünüşte Türk ve Müslüman aslında Yahudilik ritüellerine bağlı cemaate “dönme” denilir. Osmanlı, bu zümreye nezaketen “Avdeti” derken, Batılılar “Sabatayist” şeklinde tanımlamıştır. Yakın tarihimizde ise “Dönme”, “Yahudi Dönmesi” ve “Selanik Dönmesi” tabirleri sıkça kullanılmıştır. Hatta son zamanlarda “Yahudi Türkler” “Sabataycılar” yahut “Beyaz Türkler” tabirleri de kullanılmaya başlanmıştır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?