Reklamı Kapat

İslâm’da devletin önemi

İslâm dininin doğuşu, gelişimi ve geçirdiği evreler incelendiği zaman görülecektir ki, İslâm, kültürel, siyasal, ekonomi ve hukuk alanlarına ilişkin d...

İslâm dininin doğuşu, gelişimi ve geçirdiği evreler incelendiği zaman görülecektir ki, İslâm, kültürel, siyasal, ekonomi ve hukuk alanlarına ilişkin düzenlemeler getirmiş; sosyal yaşamın her alanını, her aşamasını kontrol altında tutan bir din olarak ortaya çıkmıştır. İslâm dininin bu bütüncül yapısı, onun sadece bazı ritüellerden ibaret bir din olmadığı, hayatın her alanına müdahale ettiği, kültürel, siyasal ve toplumsal yaşantıyı düzenlediği, İslâmî bir devlet sistemi öngördüğünü göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, İslâm’ın temel referansı “tevhit”tir ve yaratıcının hayatın her alanında hâkimiyetini öngörür. Tevhit, Allah’ın birliğini ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’de, “Deki o Allah birdir…” (İhlas Sûresi, 1), “Sizin ilahınız bir tek Allah’tır” (Bakara, 163) denilmekte, başka bir ayette de, “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir” (Enbiya Sûresi, 22) buyrularak âlem (evren) bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yaratıcının bütün âlemi ihata ettiği (kuşattığı) inancı, sadece dini hayata değil, hayatın tümüne müdâhil olduğunu ve bu alanlara da tıpkı âleme nizam verdiği gibi nizam verdiği inancıyla devlete yansır.

İslâm’da “hayat, din, akıl, mal ve neslin” korunmasını teminat altına almıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık” derken insanın şerefine işaret edilir. Kur’an’da, “Allah müminlerden, mallarını ve canlarını kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır” (Tevbe Sûresi) denilerek karşılıklı bir akitleşmeden bahsedilir ve akdin yerine getirilmesi istenir.

Yüce Yaratıcı “namaz, oruç, hac, zekât, kurban ve cihad” gibi ibadetleri emreder, “gıybet etmemeyi, yalan söylememeyi, haksızlık yapmamayı, kötü zanda bulunmamayı, yalan yere şahitlik yapmamayı, harama bakmamayı, kibirli olmamayı, haksızlıklara karşı mücadele etmeyi, anne babaya itaat ve iyilik yapmayı, komşuya ve akrabaya yardım etmeyi” ve daha nice ahlaki görevi verir. “Adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak, yol kesmek (eşkıyalık, terör)” gibi fiilleri işleyenlere belirli cezalar öngörür.

İslâm’ın kültürel, ekonomik, hukuksal, sosyal ve siyasal alanının tamamına dair kuralları vardır. Kaldı ki bu kuralların bir kısmının (ukûbat) uygulanması ancak devletle mümkündür. İslâm’ı tebliğ ve uygulamakla görevli Peygamber aleyhisselam, daha Mekke’den Medine’ye “hicret” eder etmez hicrete katılan muhacirler ile Medine’de Müslümanlara ev sahipliği yapan ensarı kardeş ilan etmiş ve vakit kaybetmeden İslâm devletini (622) kurmuştur.

Medine’de nüfus sayımı yaptırıp, devletin sınırlarını belirledikten sonra ilk İslâm Anayasası’nı oluşturmuştur. Besmele ile başlayan Anayasa, 47 maddeden oluşuyordu. Müslümanların hâkimiyeti altındaki putperest Medineli müşrikler ve burada yaşayan Yahudiler de bu anayasaya tabi olduklarını taahhüt ediyorlardı. Bu devlette diğer unsurlar bulunmasına rağmen yetki Peygamberimiz’e, hâkimiyet, adaleti tesis edecek olan Müslümanlara teslim edilmişti. Böylece İslâm’ın üstünlüğüne ilâveten, izzet üstünlüğü de devlet eliyle Müslümanlara verilmişti.

Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize hitaben: “Gerçekten biz sana kitabı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin” (Nisa Sûresi, 105) ve başka bir ayette, “Biz Resullerimizi beyyinelerle (donatarak) göndeririz ve onlara kitap(la beraber) mizan (usul) indiririz ki; insanlar adaleti ayakta tutsun… Demiri de indirdik; onda ağır tehlikeyle birlikte insanlığa faydalar var; esasen, Allah ve Resulü’ne dolaylı olarak kimin yardımcı olacağı bilinsin: Allah izzetlidir, güçlüdür” (Hadid Sûresi, 25) buyrularak adaleti sağlamak ve Müslümanların izzetlerini korumak için devletin gerekliliği vurgulanır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?