Reklamı Kapat

Faizsiz ekonomik sistem kurmak mümkündür

İslâm dini, kültürel, siyasal, ekonomik ve hukuksal alanların tamamı hakkında düzenlemeler getirmiş, sosyal yaşamın her alanını, her aşamasını kontrol altında tutmak, yaşamın her alanındaki sorunlara çare ve çözüm bulmak için emir ve yasaklar getirmiştir. İslâm’ın bu bütüncül yapısı, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıyı düzenlediğini, hayatın her alanına müdahil olduğunu ve siyasal bir düzen (sistem) önerdiğini göstermektedir.

İslâm dini toplumu ifsat eden faiz belâsıyla da mücadele etmiş, faizsiz bir sistemi öngörmüştür. İslâm dininde faizin yasaklanması/haram kılınması belirli bir metot ve sistem dâhilinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte toplumu sosyolojik ve psikolojik olarak hazırlamak ve uygun ortamı oluşturmak için tedrici bir metotla hareket etmiş, hükümlerin karara bağlanmasını belirli aşamalardan geçirmiş, dört aşamada faizi haram kılmıştır.

Birinci aşamada, zekâtın Allah katında değerli olduğu, faizin ise Allah katında artmadığı anlatılarak, “İnsanların malları için de artsın diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz; fakat Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir sadaka (zekât) böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat artıranlardır” (Rum Suresi, 39) buyrulmuştur.

İkinci aşamada, faiz yiyen Yahudilerin, Allah’ın (c.c.) lanet ve gazabına uğratıldıkları, “Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu hâlde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkâr edenlere de acı bir azap hazırladık” (Nisa, 160-161) hatırlatılmış; üçüncü aşamada, “Ey iman edenler, kat kat arttırılmış ribâyı (faizi) yemeyin. Allah’tan korkun, ta ki kurtuluşa eresiniz” (Al-i İmran, 130) ayetiyle yüksek faiz yasaklanmıştır.

Dördüncü aşamada ise, faiz tamamen haram kılınmış ve faiz alan kişinin Allah’a ve Resulüne savaş açtığı vurgulanarak şöyle buyrulmuştur: “Ey müminler, Allah’tan korkun ve (cahiliyette işlediğiniz) faiz hesabından arta kalanı bırakın (almayın), eğer gerçek müminler iseniz. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur” (Bakara, 278-279).

Yine Kur’an-ı Kerim’de faiz yiyenlerin ahiret gününde şeytanın çarptığı kimseler gibi kalkacakları, cehennemde de ebedi/süresiz kalacakları anlatılarak şöyle buyrulmuştur: “Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, ‘Zaten alışveriş de faiz gibidir’ demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Kime Rabbi’nden bir öğüt gelir de faizcilikten geri durursa, geçmişi kendisinedir, onun işi Allah'a aittir. Kim faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliktir, onlar orada temelli kalacaklardır” (Bakara, 275).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), helak edici yedi şeyden birisinin de faiz olduğunu bildirmiştir. Yine Hz. Ömer’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte faizin büyük günahlardan olduğu belirtilmiş; başka bir hadiste, “Allah, faiz yiyene de, vekiline de lanet etmiştir” (Müslim) buyrulmuştur. Bu hadisin Ebu Dâvud ve Tirmizi’deki rivayetinde, “Faiz muamelesine şahitlik edenin bu muameleyi yazanın da lanete müstahak” olduğu bildirilmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Veda Hutbesi’nde faizi kaldırdığını bildirerek, “Cahiliye devrindeki her türlü ribâ kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdulmuttalib’in faizidir” buyurmuştur.

Kapitalizmin sömürü aracı olan faiz, ekonominin olmazsa olmazı ve dünya gerçeği değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), dört halife ve sonraki dönem İslâm tarihi, faizsiz bir dünyanın var olabileceğinin en büyük delilidir. Faizsiz bir sistem mümkündür!

 

Siyami Akyel

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?