Reklamı Kapat

Helak oluruz! 

Müslümanlar!.. Size önemsiz, gelip geçici, fani, aktüel konulardan bahsetmeyeceğim. Çok önemli huşuları hatırlatmak istiyorum:

1. Kur’an’ın emirlerini yerine getirenler, Allah’ın izniyle kurtulur, necat ve felah bulur, ihya olur.

Kuran’ın emirlerini yerine getirmeyen, onlara sırt çeviren, onları önemsemeyen bireyler ve toplumlar helak ve berbat olur.

2. Kur’an’ın yasaklarını çiğneyen, onları hafife alan gafil ve cahiller helak olur.

İlahî yasakları işlemeyenler kurtulur.

3. Kur’an-ı Kerim’de Allah-u Teala insanlara ve müminlere nasihat ediyor, öğütler veriyor. Bunlara kulak verenler ve gereğince amel edenler kurtulur, yücelir. Bunları dinlemeyenler, önemsemeyenler helak olur.

4. Kur’an’da kıssalar anlatılmaktadır. Bunlardan ibret alıp eski cahillerin ve azgınların yolundan gitmeyenler kurtulur; onlar gibi yapanlar helak olur.

5. Kur’an-ı Kerim dünya hayatının gelip geçici olduğunu insan için sınav olduğunu beyan buyuruyor. Bunun şuuruna sahip olmayanlar sınavı kaybederler ve Allah saklasın ebedî bir felakete uğrar.

6. Allah, Resûlullah Efendimizi bizlere ve bütün insanlara güzel bir örnek ve model olarak göstermiştir. Onu model kabul edip sünnetine uyanlar, sahip çıkanlar kurtulur. Sünneti hafife alanlar helak olur.

7. Allah-u Teala sahih ve doğru imandan sonra beş vakit namazın kılınmasını kesin şekilde emir buyurmuştur. Bu emre riayet edip günlü namazlarını dosdoğru kılanlar inşallah kurtulur. Namazı terk edenler helak olur.

8. Allah-u Teala zekâtı farz kılmıştır. Zekâtları Kur’an’a, fıkha, şeriata uygun şekilde dosdoğru ödeyenler ilahi rızayı kazanır ve kurtulur. Zekât vermeyenler veya yerli yerinde vermeyenler helak olur.

Şu maddeye dikkat buyurunuz, söylediklerim çok açık bir hakikattir şakası yoktur.

9. Zekât almaya hakkı olmayan kimselerin zekât toplamaları haramdır. Böyleleri cehennem ateşi toplamış olurlar ve sonunda belalarını bulurlar.

10. Allah-u Teala ve Resulü (Salât ve selam olsun ona) bize ihlâsın önemini beyan etmiştir. İhlâssız ibadet, ihlâssız ilim, ihlâssız hizmetler makbul olmaz. Sahih-i Müslim’de ihlâssız âlimin, ihlâssız mücahidin, ihlâssız zenginin yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılacağı beyan buyrulmuştur.

11. İslam’ı hayata uygulamak için onu doğru olarak bilmemiz gerekir. Kendine yetecek, kendini kurtaracak din ilmi öğrenmek kadın-erkek her Müslüman’a farzdır. Bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi farzdır. Dinini doğru öğrenmeyenler, cahil kalanlar helak olur.

12. Allah-u Teala zinayı yasak etmiştir. Şeriat zina eden evli kimselerin yahut başından evlilik geçmiş kimselerin taşlanarak recm edilmesini emrediyor. Rasûlullah iki kişiyi recm ettirmiştir. Şeriatın bu hükmünü inkâr edenler helak olur.

13. İslam dini ribayı kesinlikle haram kılmıştır. Ribaya helaldir diyen kâfir olur. Ribadan, ateşten kaçar gibi kaçmamız gerekir.

14. Resülullah Efendinim (Salât ve selam olsun ona), “Siz birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız” buyurmuştur. Müminlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerini desteklemeleri gerekir. İslam birliğini, iman kardeşliğini zedeleyenler, fitne fesat çıkaranlar helak olur.

15. Resûlullah Efendimiz, “Güçlü mümin güçsüz müminden hayırlıdır” buyurmaktadır. Güç nedir? İlimdir, irfandır, faydalı ilimdir, hikmettir.

16. Bütün hizmetler şu altı ortak değer için yapılmalıdır: İslam… İman… Kur’an… Sünnet… Şeriat… Ümmet.

17. Şu dünyada başsız hiçbir topluluk, kurum yoktur. Arıların karıncaların bile beyleri vardır. Ümmet-i Muhammed’in başındaki zata Halife denir. Resûlullah her Müslüman’ın, zamanındaki Halifeye biat etmesini emir buyurmuştur. Bu biate sahip olmayan kimselerin, ölürlerse cahiliyet ölümüyle öleceklerini söylemiştir. Bütün bilenlerin Ümmet-i Muhammed’e bunu hatırlatması vaciptir.

18. Müslümanlar Kur’an’a, şeriata, sünnete uygun İslam mektepleri açıp orada vasıflı, şuurlu, ihlâslı, muslih nesiller yetiştirmezlerse ayakta duramazlar.

Batı medeniyeti İslam’a, sünnete, şeriata ahlaka hikmete aykırı şeytani bir medeniyettir. Müslüman onu benimseyemez.
Bir Müslüman’ın dini İslam, medeniyeti batı medeniyeti olamaz.

Netice: Ya İslam’a, Kur’an’a, şeriata, sünnete İslam ahlakına, İslam hikmetine uyan Müslümanlar olacağız, kurtulacağız yahut bunlara sırt çevirip helak olacağız.

24.07.2019

Merhum Mehmed Şevket Eygi hocamızın Millî Gazete’ye ulaştırdığı makaleleri yayınlamaya devam ediyoruz

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Erdoğan tarafından 'yüzde 5' ek zamla duyurulan 10 bin TL'lik emekli maaşı sizce yeterli mi?
Tüm anketler