Reklamı Kapat

Putperestlikle mücadele

Putperestlik, aslında tek bir ilaha karşı yüzlerce sahte ilahın kabulünü muhtevi pagan kültürüdür. Peygamberler tevhit inancınının batıl inançlara galebe çalması için putperestlikle mücadelede etmiştir. Bütün peygamberler, insanları tek bir ilaha inanmaya davet etmiş ve Allah’tan (c.c.) başka hiçbir otoritenin ve inanılmaya layık hiçbir ilahın olmadığını ilan etmişlerdir.

Arapçada puta, ağaçtan veya altın gibi madenlerden insan suretinde yapılırsa “sanem”, taştan yapılırsa “vesen” ismi verilir. Kur’an-ı Kerim’de “vedd, süva’, yağus, yauk ve nesr” adlarıyla anılan putlardan bahsedilir. İmam Zemahşerî, putperesetliğin Hz. Nuh (a.s.) döneminde başladığını söylese de Taberi Tarihi’nde anlatıldığına göre putperestlik ilk defa Hz. Adem’in oğlu ve batılın simgesi Kabil ile başlamıştır.

Nuh aleyhisselam, putperest kavmini tevhit inancına çağırmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum’ dedi” (Araf, 59) buyrulmaktadır. Hz. Nuh’un uyarılarına kulak asmayan putperest zümrenin helâk edildiğini Kur’an-ı Kerim haber vermektedir.

Hz. Nuh’tan sonra Hz. Hud aleyhisselam Âd kavmine peygamber olarak gönderildi. Hud (a.s.) da Âd kavmini putperestlikten men etmek için uğraştı ve “Ey kavmim! Allah’a ibadet edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur” (Araf, 65) dedi. Kavmi, Hud’un (a.s.) uyarılarına kulak asmadığı gibi “bizi tehdit etmekte olduğun azabı getir” dediler. Allah-u Teâla, Âd kavmini helâk etti.

Semud kavmine peygamber olarak gönderilen Salih aleyhisselam da putperestlikle mücadele etti ve kavmini tek bir Allah’a iman etmeye davet etti. Hz. Salih, kavmine tam yirmi yıl tevhit inancını anlattığı halde kavmi dinlemedi ve helâk edildi. Helâk edilişleri Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar Rablerinin emrine karşı çıkmışlardı, bunun üzerine kendilerini gözleri göre göre yıldırım çarptı. Ayağa kalkacak güçleri ve yardım edenleri kalmamıştı” (Zariyat, 44-45) ayetinde anlatılmaktadır.

Hz. İbrahim aleyhissalam, putperestlikle mücadele etmiştir. Hz. İbrahim putları kırmış, Nemrut’a şikâyet edilmiş ve ateşe atılmıştı. Ancak ateş O’nun için gül bahçesine dönüşmüştü. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey ateş! İbrahim’e karşı serinlik ve selamet ol” (Enbiya, 69) denildiği anlatılmaktadır.

Hz. Yusuf, Mısır’da putperestlikle mücadele etti. Hz. Musa, Firavun’la mücadele etti. Sâmirî’nin yaptığı buzağıya tapan kavmini tevhit dinine çağırdı. Yunus aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men etti. (Devam edecek.)

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?