Reklamı Kapat

Fikirler, Temenniler, Arzular

 1. Diyanet ticari müessese değildir kesinlikle ticaret yapmamalıdır.
 2. Camilerde makbuzsuz para toplanmamalıdır. Makbuzsuz para toplamak kanunlarımıza göre suçtur.
 3. Ordumuz, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kesinlikle ticari işler, iktisadi faaliyetler yapmamalıdır.
 4. Tarikatlar serbest bırakılmalı ama son derece sıkı denetlenmelidir. Bu maksatla eski Meclis-i Meşayih’a benzer bir meclis kurulmalıdır.
 5. Geçerli bir icazete sahip olmayan kimselere şeyhlik yaptırılmamalıdır.
 6. Meclis-i Meşayih üyeleri âlim, fakih, arif, tarikat neşesine sahip zarif ehliyetli ve liyakatli gerçekten dindar faziletli kimselerden oluşmalıdır.
 7. M. Kemal Paşanın kapattırdığı Mason Locaları İsmet Paşa tarafından açıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi tasavvuf tarikatlarını serbest bırakmalıdır.
 8. Tarikatların hâlâ kapalı olması bir insan hakları ihlalidir.
 9. Tarikatlar kontrol edilmezse su-i istimale uğrar dejenere olur, bozulur.
 10. Tarikatlar kesinlikle politika yapmamalıdır.
 11. Tarikatlar, dinî cemaatler banka, holding, dev anonim şirket gibi çalışmamalıdır.
 12. Tarikatta esas olan kemiyet değil keyfiyettir.
 13. Ehliyetsiz ve liyakatsiz insanlar tarikata alınırsa bir sürü kötülük ve bozukluk oluşur.
 14. Tarikatlar İslamî kültür ve sanat faaliyetleri de yapmalıdır.
 15. Tarikat şeyhleri zengin olmamalı, para toplamamalıdır.
 16. Osmanlı Devleti Şeriat ve Tarikat ile ayakta duruyordu. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir.
 17. Şeriatsız tarikat olmaz.
 18. Şeriata aykırı tarafı olan tarikat gerçek ve sahih tarikat değildir.
 19. Tarikatlar çile çekmiş, usul ve erkâna göre yetiştirilmiş olgun derviş yetiştirmelidir.
 20. Tarikatçı değil tarikatlı yetiştirilmelidir.
 21. Tarikatlar dindar, olgun, vasıflı, ahlaklı, faziletli, güçlü, üstün Müslümanlar yetiştirilmelidir.
 22. Benim bu çok haklı, çok isabetli, çok doğru temennilerim yerine getirilmezse Türkiye’nin düzelmesi, necat ve felah bulması mümkün değildir.

Hürmet ve selamlarımla sunarım.

***

Bundan kaç sene önce İstanbul’da birkaç gün süren bir Ali Şeriati sempozyumu yapılmıştı. Bildiriler... Övgüler... Göklere çıkartmalar... Medhü senalar... Kimdir bu Ali Şeriati? İranlı bir sosyolog... İslam Şinasi adlı kitabında, “Allah gerçek bir Janus’tur” diye yazmıştır. Janus nedir? Ansiklopedilerde yazıyor, iki çehreli bir Roma putu. Allah’ı bir Roma putuna benzetiyor, hem de gerçek bir Janus diyor... Sempozyumda Müslüman profesörler bu zatı överek konuşmuşlar. Olacak iş değil! Allah’ı bir Roma putuna benzeten bir şahsı Müslüman övebilir mi?

***

İnsan ömrü nedir? İki tarih arasında geçen zamandır. Doğum tarihi ile ölüm tarihi... Bu zamanı yitirenler boşa geçirenler ömürlerini yitirmiş olur.

***

Zaman her yerde aynı şekilde akmaz. İstanbul’da zamanın çarkları hızlı döner. Üç beş bin nüfuslu sakin bir ilçede ağır döner. Çok yaşamak isteyenler zamanın ağır aktığı yerlere gitsinler.

***

Kaba adamın önüne nefis bir yemek, enfes bir tatlı getirildi, adam onlara Hülagu çerileri gibi düşmanca saldırdı kısa bir müddet içinde silip süpürdü gövdeye indirdi, zerre kadar damak lezzeti almadı. Bu adam adam mı? Adam dediğin bilgelik ve görgü kurallarına uygun yemek yer.

***

Düşünce, kültür, edebiyat, sanat kitapları okumayan bir okumuş, adam olmaz. İnsan, faydalı derin düşünce ve kültür kitaplarını büyük zevk ve haz alarak okumalı.

***

Seçimden sonra belediyelerimiz ne gibi kültür ve sanat hizmetleri faaliyetleri yapacaklar?

***

İstanbul Belediyesi Müslüman halka yedirilen evcil domuz yaban domuzu eşek eti, şer’an lâşe haline gelmiş tavuk eti konusunda faaliyete geçmeli, piyasadan et ürünleri alarak tahlil etmelidir.

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı halka domuz eti eşek eti ölü tavuk eti yedirilmesi karşısında sessiz kalamaz. Üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır.
 2. Türkiye Hahambaşılığı Musevilerin koşer yemesi konusunda hassasiyet gösteriyor da Diyanet, Müslümanların helal yemesi konusunda aynı hassasiyeti niçin göstermiyor?

***

CHP, iktidara gelirsek Ayasofya’yı tekrar cami yapacağız, Hilafeti geri getireceğiz, İslam medreselerini tasavvuf tekkelerini açacağız, Ezanı Türkçeleştirmek gibi bir densizlik yapmayacağız. Ülkeye İngiltere’deki gibi geniş din özgürlüğü getireceğiz gibi vaatlerde bulunmadıkça kesinlikle iktidar olamaz.

***

Dün ah Ayasofya, vah Ayasofya, canım Ayasofya, Ayasofya senin haline içim yanıyor diye feryat edenler bugün niçin susuyor?

***

Makale, köşe yazısı, deneme dediğin hiç eskimemeli. Bir sene, on sene, kırk sene geçtikten sonra da merakla ve ilgiyle okunabilmeli. Ömrü 24 saat olan yazılarda hayır yoktur.

***

Mutlaka tutuklanması gereken, çok ağır suç sanığı o adam niçin serbest bırakıldı?

***

Ben Diyojen değilim ama size gölge etmeyin başka ihsan istemem diyorum.

***

Namaz kılmayan bir Müslüman’a: Sen benim kardeşimsin iyiliğini istiyorum ve itikadını tashih et, beş vakit namaza başla, ilmihalini öğren ve İslam ahlakıyla ahlaklan diyorum.

***

Ayakta uyuyan zavallılar...

***

Gerçek, salih, âbid, zâhid, mücahid, muttaqi, marufla emr münkerden nehy eden, Allah ile ezelde yapmış olduğu ahd ü misakı bilen, Resulullaha (Salât ve selam olsun ona) biatli, yeryüzünde Allah’ın şahidi olan, mü’minleri seven, âhirete dönük olan, büyük yolculuk için azık toplayan, zamanın İmam’ına biatli kaç Müslüman kaldı?

***

Paris’te Notre Dame katedralinin cayır cayır yanması basit sıradan olağan bir yangın değildir. Metafizik uyarıcı bir yangındır bu. Bu konuda bir yazı kaleme alacağım.

***

En korkunç yangın imanların gitmesi yangınıdır. Bu yangına seyirci kalan sorumlular ve vazifeliler büyük vebal altındadır. Din İman Şeriat elden giderken yan gelip yatanlar nasıl hesap verecekler?

***

Kâfirlerin, İslam ve Kur’an düşmanlarının dünyevî zenginlikleri, güçleri, saltanatları gelip geçici fani şeylerdir. Onların dünya mutluluğu şeytanîdir. Asıl gerçek saadet ahiret saadetidir. Buna, imanlı olarak can veren mü’minler, Allah’ın fadl ve keremi ile nail olacaktır. Aklı olan ebedî saadete talib olsun.

 21.04.2019

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Erdoğan tarafından 'yüzde 5' ek zamla duyurulan 10 bin TL'lik emekli maaşı sizce yeterli mi?