Temsilci Müslümanların özellikleri

Okumuş, temsilci, söz sahibi Müslüman’a yakışan sıfatlar ve özellikler:

 1. Çok geniş genel kültür sahibi olmak.
 2. Çok düzgün yüksek ahlak ve karakter sahibi olmak.
 3. İhlâslı samimî dindar olmak.
 4. Yeterli İslam kültürüne sahip olmak.
 5. Din, iman hizmetlerini ücretsiz yapmak, yaratıklardan bir şey istememek ve almamak, ücretini Yaratandan beklemek ve istemek.
 6. Kendini beğenmemek, övmemek.
 7. Mürüvvet sahibi olmak.
 8. Fütüvvet ahlakına sahip olmak.
 9. Kin tutmamak, intikam almamak.
 10. Edebî Türkçeyi iyi derecede bilmek.
 11. Şeriat dairesi içinde bulunmak.
 12. Sünnet-i seniyeye bağlı olmak.
 13. Tarikat neş’esine sahip olmak.
 14. Para mal konusunda temiz ve şeffaf olmak.
 15. Serveti olsa da, orta halli mütevazı bir hayat sürmek.
 16. Kesinlikle israf etmemek.
 17. Kanaatli olmak.
 18. Mükrim olmak, ziyafet sofrasında fakir bulundurmak.
 19. Her konuda âdil ve insaflı olmak.
 20. Başkalarının ayıp ve günahlarını tecessüs etmemek (araştırmamak), ez-kaza öğrenirse gizlemek.
 21. Haram yememek, haram para ve mal kazanmamak.
 22. Zekâtını Kur’an’a, Sünnete, fıkha uygun olarak hak eden kişilere temlik suretiyle dosdoğru ödemek.
 23. Zekât dışında, elinden geldiği kadar sadaka vermek. Sadaka verirken, sağ elinin verdiğini sol eli bilmemek.
 24. Komşularının meleği olmak, onları hiç üzmemek.
 25. Herhangi bir riyaset makamında ise bunu ateşten bir gömlek bilmek.
 26. Asla ve asla çok konuşmamak, gevezelik ve zevzeklik etmemek.
 27. Hikmet sahibi olmak, hikmetli konuşmak.
 28. Fitne ve fesat çıkartmamak, aksine ıslah edici olmak.
 29. Düşmanları ve karşıtları onun faziletlerini (erdemlerini) kabul, teslim, itiraf etmek.
 30. Kendisini övmemek, övdürmemek, pohpohlatmamak.
 31. Beş vakit namaz kılmak.
 32. Cemaat ehli olmak.
 33. Dinî konularda aykırı sözler etmemek, Fırka-i Nâciye dairesi içinde bulunmak.
 34. Ben dememek.
 35. Âhirete intikal etmiş veya sağ gerçek büyüklerin öğütlerini dinlemek.
 36. Bir mürşid-i kâmile müntesib bulunmak.
 37. Mütevekkil olmak.
 38. İşlerini Allah’a tefviz etmek.
 39. Başarıya nail olursa bunu kendinden değil, Allah’tan bilmek.
 40. Maruf ile emr, münkerden nehy edici olmak.
 41. Halktan kopmamak, halk ile haşir neşir olmak, arada bir esnaf lokantalarına, çarşı pazarlara gitmek, otobüse binmek.
 42. Kendini Resulullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) askeri ve hizmetkârı bilmek.
 43. Kendini cümleden edna bilmek.
 44. Havf ve reca beyninde bulunmak.
 45. Her gün en az bir saat faydalı kitaplar ve yazılar okumak.
 46. İki günü birbirine eşit olmamak.
 47. Fâni ve aldatıcı dünyayı sevmemek.
 48. Dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilmek.
 49. Dünyanın bir tarla olduğunu, ekininin ahirette biçileceğini iyi bilmek.
 50. Ölmeden önce ölmek.

***

Çocuklarını ve gençlerini islamî kıstaslara (ölçütlere) göre iyi ve güçlü yetiştirmeyen Müslüman toplumlar karanlık geleceklerine ağlasınlar.

***

Tarım işlerimiz tanzim satışlarıyla değil, tarımda dünya birincisi olan Hollanda gibi ekmekle, yetiştirmekle, üretimi arttırmakla düzelir. Konya vilayetimiz kadar toprağı olan Hollanda topraksız tarım yaparken, bizim dış ülkelerden soğan patates buğday pirinç nohut mercimek ithal etmemiz ayıp değil midir?

***

En büyük yanlış, ben yanlış yapmam demektir.

***

Nüfusuna göre dünyada en fazla kahvehane ve çayhanesi olan ülkeymişiz.

***

Osmanlı’nın ilk yurdu olan Söğüt’te her yıl bir yaylada festival yapılıyormuş. Etkinlikler bittikten sonra muazzam çöp birikimi oluyormuş. Japonya’da böyle olmaz. Onlar ayrılırken her yeri temizleyip pırıl pırıl bırakırlar.

***

Bu ülkenin başındaki en büyük bela, okur yazar yüksek tahsilli mürekkep cahillerdir.

***

Trafik kurallarını ihlal eden kişiler iyi insan, iyi vatandaş, iyi Müslüman değildir.

***

Bir ülkenin trafiğine bakınız, halini anlarsınız.

***

Vakit hızla geçiyor. Çok mütevazı da olsa Ramazanda küçük bir hizmet yapmak istiyorum. Okuyanları aydınlatacak, uyaracak, bilgilendirecek bir broşür yayınlamalıyım. Yaşlandım, eski enerjim yok. İnşaallah bunu yapabilirim.

***

O holiganlar elbette Müslüman’dır ama içi boş Müslümanlardır. Kasılıp böbürlenmelerine bakmayınız, onlardan köy olmaz kasaba olmaz.

***

Ne garip!.. Anasını babasını ninesini öldüren canavar katilleri bile asmıyorlar.

***

Ey öğretmenler!.. Yeni nesiller sizin eserinizdir.

***

Zekât toplamaya, zekât almaya hakları olmadığı halde toplayanlar ve alanlar. Siz nasıl hesap vereceksiniz?

***

Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı’na: Başkanlığınız geçmiş yıllarda bir ara camileri kadınlarla doldurma kampanyaları başlatmış, afişler bastırmıştı. Tutmadı... Camileri beş vakitte erkeklerle doldurma seferberliği ne zaman başlatılacak?

***

Denizli’de 5 şiddetinde zelzele olmuş, nice ev yıkılmış, çatlamış. Depremin şiddeti 7 olsaydı ne olurdu.

***

Tek kimlikli Ermeni vatandaşlarımı tenzih ederek yazıyorum: Müslüman ismi taşıyan o ünlü zat, iki kimliklidir. Asıl kimliği Ermenidir. Taqiye ve kitman yapmaktadır. Tek kimlikli olmasını ve görünmesini temenni ederiz. Ya olduğu gibi görünsün yahut göründüğü gibi olsun.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Meclis lokantasında yemek ücretlerinin artırılmasını doğru buluyor musunuz?