Siyonizm ve Üstün Irk İnancı

Yahudiler, kendilerini üstün kavim, diğer milletleri ise onların hizmetkârı, insan görünümlü hayvan yani “goyim” olarak görmektedir. Bu inanca göre, Rab Yehova, İsrailoğullarını seçmiş, üstün kılmıştır. Rab sadece onları sevmektedir. Bundan dolayı da yeryüzünü kendilerine ait görmekte, goyim gördükleri diğer milletlerin kendi mülklerini ele geçirdiğine inanmaktadır.

Yahudilerin kendilerini üstün görmeleri ve bu ideolojiyi Kabbala’da ortaya attıktan sonra Tevrat’ı tahrif ederek sokuşturması, tarih boyunca diğer milletlere kin ve nefret beslemeye, katliam ve soykırıma yeltenmelerine yol açmıştır.

Yahudilerdeki Siyonizm ve üstün ırk inancındaki ifrat, Allah-u Teâlâ tarafından Musa Aleyhisselam’a gönderilen mukaddes Tevrat’ı tahrif etmek gibi büyük bir cürme itmiş; sırf bu ideoloji için Tevrat’ı değiştirerek Allah-u Teâlâ’ya iftira atmakla sonuçlanan sapkın bir konuma getirmiştir.

Bundan dolayıdır ki, Tevrat’ın tahrif edildiğinin en önemli delillerinden birisi “Siyonizm ve üstün ırk inancı”nın kitaba sokuşturulmasıdır. Zaman zaman kendilerini Allah’ın oğlu gören bu anlayışın daha net görülebilmesi için hahamlar eliyle değiştirilmiş Tevrat’tan bazı pasajları buraya alıyoruz. İşte muharref Tevrat’taki bu sapkın inançlardan bazıları:

“Siz Allah’ın, Rabbin oğullarısınız. Çünkü sen, Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavmisin ve Rab üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak, kendine has bir kavim olmak üzere seni seçti” (Tesniye, 14/2).

“Ve Allah’ın, Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin. Gözün onlara acımayacak” (Tesniye, 7/16).

“… Ve onlardan nefret ettim fakat size dedim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben size onu mülk olarak vereceğim. Ben, sizi milletlerden ayırt eden Allah’ınız Rabb’im” (Levililer, 20/25).

“Ben dedim: Siz İlahlarsınız yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah, yeryüzüne hükmet, zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın” (Mezmurlar, 82/6-8).

“Eğer, kendi yüreğinde, ‘Bu milletler benden çokturlar, nasıl onların mülkünü alabilirim?’ dersen, onlardan korkmayacaksın. Allah’ın Rab, o milletleri önünden azar azar kovacak. Onları çabukça bitiremezsin. Yoksa senin üzerinde kır hayvanları çoğalır” (Tesniye, 7/17/, 22).

“Ve aranızda yürüyeceğim. Ve sizin Allah’ınız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız” (Levililer, 26/12).

“Ve ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecekler. Kapıların daima açık duracak; milletlerin servetini ve sürgün getirilen krallarını sana getirsinler diye. Gece gündüz kapanmaya başlayacaklar, çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sana eğilerek gelecekler. Ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanlarında yere kapanacaklar. Ve sana Rabbin şehri Kudüs’ün Sion’u diyecekler. Ve milletlerin sütünü emeceksin” (İşaya, 60/10-16).

“Saf altında tartılan Sion’un değerli oğulları” (Yeramya’nın mersiyeleri, 4/2).

“İşte şimdi bildim ki, bütün dünyada Allah yoktur ancak İsrail’de vardı” (II. Krallar, 5/15).

“Sizi, bugün olduğu gibi bütün kavimlerin arasından seçtim” (Tesniye, 10/15).

“Kızlarınızı, onların oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza ve kendinize onların kızlarından almayacaksınız” (Nehemya, 13/25).

“Bütün göklerin altında olan kavimler üzerine bugün senin dehşetini ve korkunu koymaya başlayacağım. Onlar senin haberini işitecekler ve senin yüzünden titreyip kıvranacaklar” (Tesniye, 2/25).

“O Allah ki, bana öçler verir. Kavimleri bana tabi kılar” (II. Samuel, 22/48).

“Hiçbir leş yemeyeceksiniz. Onu yabancıya satabilirsin. Çünkü sen Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavmisin” (Tesniye bölümü, 14/21).

Yahudilerin, kendilerini üstün ırk diğer milletleri insan görünümlü hayvan ve köle görmesi, tarihte zaman zaman aleyhlerine dönmüş, sevilmez hatta nefret edilen bir millet olarak görülmelerine, arzı fesada uğratmaları sebebiyle sürgün edilmelerine de yol açsa da uslanmak yerine ellerine güç geçtikten sonra kin, nefret ve katliama devam etmişlerdir.

Siyonistlerin bugün Filistin’de uyguladıkları katliam ve soykırımın, Siyonizm ve üstün ırk inancının bir sonucu olduğunu görmek gerekir. Yahudi hahamları tarafından asırlar önce uydurulan bu sapkın inanç, elbette sorunludur ve İlahi mesajla asla bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim’de Yahudi hahamlarının uydurduğu üstün ırk inancı reddedilerek şöyle buyrulmaktadır: “Yahudiler, ‘Biz Allah’ın çocukları ve sevgilileriyiz’ derler. De ki: Hayır, siz de O’nun yarattığı birer insansınız” (Maide Suresi, 18).

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Erdoğan tarafından 'yüzde 5' ek zamla duyurulan 10 bin TL'lik emekli maaşı sizce yeterli mi?
Tüm anketler