Reklamı Kapat

Ahmed Davudoğlu Hoca ve görüşleri

Son devrin önemli İslâm/Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed Davudoğlu Hoca, 1912 yılında Bulgaristan’ın Şumnu vilâyetine bağlı Kalaycı köyünde doğmuş; ilk ve orta öğreniminden sonra Şumnu’daki Nüvvab mektebini bitirip müderris olmuştur. 1936 yılında Mısır’da El-Ezher Üniversitesi Şer’iyye Fakültesi’ne kayıt olmuş, burayı bitirdikten sonra memleketine dönüp Nüvvab’da hocalık ve müdürlük yapmıştır. Bulgaristan’daki komünist rejim tarafından tutuklanmış, divan-ı harpte yargılanmış ve kamplarda işkence görmüştür.

1949 yılında Türkiye’ye gelmiş, kütüphane memurluğu, müftülük, İmam Hatip hocalığı ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde hocalık ve müdürlük yapmıştır. 1967 yılında müftülere ders verdiği bir hengâmda bir müftünün “laikliğe aykırı konuştuğu” gerekçesiyle şikâyeti üzerine bir yıl hapis ve Kırşehir’e sürgün edilmiştir. 7 Nisan 1983 yılında vefât etmiş, vasiyeti üzerine Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Ahmed Davudoğlu Hoca, gerek Bulgaristan’da gerekse Türkiye’de sıkıntılı günler yaşamış, hapis cezasına, işkenceye ve sürgüne tabi tutulmuştur. Bütün bu zorluklara rağmen hayatı hep mücâdele içinde geçmiş ve binlerce talebe yetiştirmiştir. Davudoğlu, ilmi ehliyeti, inançlarındaki sebatı, Ehl-i Sünnet inancına bağlılığı ile temayüz etmiş mümtaz bir şahsiyettir.

Sahih-i Müslim Tercümesi ve Şerhi, Büluğu’l-Meram Tercümesi ve Şerhi, İbni Abidin Reddü’l-Muhtar Tercümesi (18 cilt), Mülteka Tercümesi ve Kur’an-ı Kerim ve İzahlı Meali gibi önemli eserlerin tercüme ve şerhini yapmıştır. Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri adlı eserinde Hayrettin Karaman ve benzerlerinin dinde reform faaliyetlerini ilzam etmiştir.

Ahmed Davudoğlu Hoca’nın yetiştirdiği binlerce talebesinden en öne çıkanlar Ali Nar Hoca ve Nedim Urhan Hoca’dır. Ali Nar Hoca, Ahmed Davudoğlu Hoca hakkında şunları söylemektedir: “İlmi haysiyetini dirayet ve metanetle korumuş, mü’min hüviyete örnek, Ehl-i Sünnet’in dönmez savunucusu, fakih ve edip Ahmed Davudoğlu Hoca, en girift İslâmi konuları bile çok kolay anlatma güç ve üslubuna sahipti.”

Nedim Urhan Hoca ise “Ehl-i Sünnet âlimlerinin takip ettiği yolu takip etmesi ve çekinmeden İslâmî meseleleri izah etmesi, anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla gerçek âlimlerin (Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İmam-ı Malik) hayat hikâyeleri ve mücadele metodlarıyla çok benzerlikler mevcuttu” demektedir.

Enver Baytan Hoca, “Ahmed Davudoğlu merhum, kendisine inanılır; ilmine, ahlâkına güvenilir bir din âlimi idi, son devir İslâm ulemâsından biriydi. İslâm dininin temel kaynakları üzerinde pek esaslı bilgisi ve çalışmaları vardı” derken; Prof. Dr. Osman Öztürk, “Hocamız; âlim, fâzıl ve mücahid bir zattı. Cihadını doğup neş’et ettiği Bulgaristan’da yapmış ve cihadının karşılığında zindan hayatı yaşamıştı. Aynı şekilde Türkiye’de de hakkı söylemekten çekinmediği için hem zindan hem de menfâ (sürgün) çilesi ile tanışmıştı” demektedir. Sadık Albayrak’ın Hoca hakkındaki görüşleri şöyledir: “O’nun ilmî dirayeti, ihlâsı ve cehdi günümüzde çok az rastlanan bir grafik göstermiştir. Ehl-i Sünnet inancı üzere itikadî ve amelî sahada tavizsiz bir ömür sürmüştür. Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha yolundan bir sapma göstermemiş, uyuşuk ve korkak Müslümanların uyarıcısı olmuştur.”

İlmi dirayeti, mücâdelesi ve Ehl-i Sünnet hassasiyeti ile bizlere ufuk çizen Ahmed Davudoğlu Hocamız’a rahmet olsun.

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Fındık fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?