Niçin daha fazla erkek çocuk doğuyor?

Dünyada, 100 kız çocuğuna karşılık 105 erkek çocuk doğuyormuş. Bu konuda kadın erkek eşitliği yok. İlim dünyası bunun sırrını çözemiyor... İleride üçüncü dünya savaşı patladığında erkek nüfusu azalacak... Erkek veya kadın doğmak kimsenin elinde değil... Kadınlar erkekler insan olmak bakımından eşit ama aralarında mutlak eşitlik yok. Kadının erkekten, erkeğin kadından üstün olduğu konular var. Kadın erkek arasında mutlak eşitlik bir hayalden, bir ütopyadan ibarettir... Feminizm ilme, hikmete (bilgeliğe), sağduyuya aykırı bir ideolojidir. Darvinizm gibi... Hikmete, ahlaka, sağduyuya, dine aykırı hürriyetler kadını yükseltmez, alçaltır. Feminizm dünyayı ele geçirmek isteyen derin güçler tarafından kullanılmaktadır. Bu güçler insanlığı kadınlaştırmak istiyor. Batı dünyasından feminizme karşı güçlü dernekler kurulmuş, kimisi çok ciddî ilmî kitaplar yazılmıştır. Feminizme karşı olmak, kadın hak ve hürriyetlerine karşı olmak manasına gelmez. İslam dini fıtrat dinidir. Kur’an ve Sünnet hükümleri tartışılmaz... İslam mutlak gerçeği bildiren ve öğreten dindir... Türkiyenin bir Amazonlar Cumhuriyeti haline getirilmesi projesi büyük sarsıntı ve çöküntüye sebep olur... Derin güçler insanlığı seksle köleleştirmek istiyor. İslamın hükümlerine bağlı kaldığımız, bu hükümleri hayata geçirdiğimiz müddetçe ayakta kalırız. Bunlara sırt çevirirsek krizler içinde bocalar dururuz. Mimsiz medeniyetçiler, bazı bedbaht kadınlara resmî devlet vesikaları vererek KDV’li seks köleliği yaptırılmasını hürriyet sanıyor. Böyle hürriyetler kalkındırmaz, yüceltmez, tam aksine yıkar... Kadın annedir, ninedir, eştir, bacıdır, kız çocuğudur ve olanca hürmete ve korumaya layıktır... Kadın konusundaki bu satırlarımı, bütün islamî sivil toplum kuruluşlarına saygılı bir uyarı yaparak bitiriyorum: Yasal sınırlar içinde Feminizm ideolojisine, ülkemizi kadınlaştırmaya, seks serbestîsine cephe alınız ve halkı uyarınız. Hürmetlerimle.

***

Şu soruyu hergün en az bir kere sorunuz: Yüzölçümü, nüfusu, imkânları bizden az olan Güney Kore harika bir kalkınma sergiledi de ondan büyük olan Türkiye niçin onun kadar olamadı? Onların dünya çapında bir otomotiv sanayii var, bizim yok. Onların Samsung’u var bizim yok. Onlar gemi inşaında çok ileri, biz onların çok gerisindeyiz. Onların okulları üniversiteleri çok başarılı, bizimkiler sıkıntıda...

***

Müslümanlar!.. Siz nasıl uyanacaksınız, nasıl uyandırılacaksınız?..

***

Neoconların üç temel isteği var: ABD dünyanın en güçlü süper devleti, insanlığın jandarması olsun... ABD kapitalizmi, finansı, doları dünyayı hakim olsun, insanlığın gelirinin aslan payı ona düşsün... İsrail ayakta dursun...

***

Kar yağmış, çocuklar neşe içinde kartopu oynamış... Madalyonunu arka yüzünden ısınmakta, doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan fakir ve orta tabaka var.

***

Lise mezunu demek, edebî tarihî felsefî, sanatla ilgili konularda ciddî, not alır kompozisyon yazabilmek demektir. Lise mezunu Türkçe gramer hatası, noktalama hatası yapma şansına sahip değildir. Yazdığı kompozisyonların mantıkî olması gerekir. On üzerinden en az yedi not almalıdır.

***

Meraksız dikkatsiz hafızasız; faydalı kitaplar ve yazılar okumayan, bilgi aksiyon estetik boyutuna sahip olmayan ilimsiz irfansız hikmetsiz kimseler ölü insanlardır.

***

Müslümanların hizmet paralarını, bütçelerini çar çur eden kimseler hizmetkâr değildir. Hizmet Kur’anın Sünnetin Şeriatın İslam ahlakının ışığında; çok ciddî plan ve programla yapılır. Bütün Müslümanlar tek bir Ümmettir. İman İslam Kur’an Sünnet Şeriat hizmetleri ortaklaşa yapılmalıdır. Her cemaat, her tarikat, her STK, her vakıf kendi kafalarına göre ayrı ayrı hizmet ederse, o hizmetler bereketli olmaz.

***

Hükümleri Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış Şeriat ve fıkıh, aynı yerde birlikte olan iki Müslümanın, farz namazlarını ayrı ayrı kılmalarına bile izin vermiyor. Nerede kaldı ki, bugünkü bölünmüşlüğe, parçalanmışlığa, kaos ve anarşiye, her kafadan ayrı ses çıkmasını izin versin

***

İslamı Kur’anı Şeriatı mukaddesatı istismar ve istihdam ederek, din sömürüsü yaparak, saf Müslümanları tokatlayarak zengin olan ihlâssız münafıkların akıbetleri çok kötüdür.

***

Büyük gazeteciler edib ve edebli olmalıdır. Büyük gazeteciler küfür etmemelidir, yalan söylememelidir, iftira etmemelidir. Onlar ne yıkıcı muhalefet yapmalıdır, ne de yağcılık ve yalakalık. Beyefendi, istirham ederim, insaf buyurunuz, müsaadenizle diyerek de en nazik bir üslupla en ağır muhalefeti yapmak mümkündür. Edepsiz bir üslup en haklı gerekçeleri bile çürütür.

***

Hayır Hacı bey, hayır Hâce hanım, oğlunuz Metin, kızınız Sevgi, doktor mühendis eczacı hukukçu olmadan önce iyi Müslüman, iyi insan olarak yetişmelidir. Doktorluk mühendislik falan sonradan gelir.

***

Paranın, lüksün, israfın, aşırı tüketimin, gösterişin, gurur ve kibrin, seksin; ana değerler olduğu bir toplum er veya geç yıkılmaya mahkûmdur.

***

Müslüman!.. Cimri olmamak şartıyla kanaatli yaşa, israf etme, Kur’anın ve Sünnetin emirlerini yerine getir, yasaklarından kaçın, Şeriat dairesi içinde kal, sınırları çiğneme, inşaallah kurtulursun.

***

Yabani kazlar uçar, kâmil insanlar ayaklarını yere sımsıkı basar.

***

Yaklaşan Marmara ve İstanbul büyük depremi için ne yapıyoruz? Devekuşu gibi başımızı kuma sokmuş bekliyoruz.

***

O Latin Amerika ülkesi o hale gelmiş ki, yolsuzlukla mücadele için ayrılan fonu da yolsuzlar, rantçılar, hortumcular yiyip bitirmiş.

***

İstikamet doğruluk dürüstlük olmadan hiçbir iş yolunda gitmez.

***

Kalker taşından kâğıt üretildiğini duydum. Bu usulle Türkiye’mizde de kâğıt üretilmelidir.

***

Diyanet, içinde AB kriterlerine göre hiçbir değişiklik yapmadan CEP İLMİHALİ kitabını yeniden, her baskısı bir milyon adet olmak üzere yayınlamalıdır.

***

AB kriterlerine uymuyor diye sahih hadisleri ayıklamak küfre kadar giden bir sapıklıktır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket Eygiİstanbul Markaları

Milli Gazete, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Meclis lokantasında yemek ücretlerinin artırılmasını doğru buluyor musunuz?