Reklamı Kapat

“Ashâb-ı Kirâm’dan Osmanlı”ya Peygamber Sevgisi

Allah-ü Teâlâ, yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimizin (s.a.v.) güzel ahlakı ve örnekliği hakkında, “Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin” (Kalem, 4) ve “Sizin için Allah’ın elçisinde alınması gereken güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 21) buyurmaktadır. “Resulüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” (Al-i İmran, 31) ayetinde, Allah’ın (c.c.) sevgisine nail olabilmek için Peygamberine tabi olmak gerektiği, “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O’na teslimiyetle salât ve selâm getirin” (Ahzab, 56) ayetinde ise O’na teslimiyet emredilir.

Bunun için ashâb-ı kiram konuşmaya başlarken, “Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah” diye başlamış; Hassân bin Sâbit (r.a.), Abdullah bin Revâha (r.a.) ve Ka’b bin Züheyr (r.a.) Peygamber Efendimizi (s.a.v.) öven kaside/na’t yazmışlardır.

Ka’b bin Züheyr’in (r.a.) kardeşi Büceyr Müslüman olunca Ka’b kızar ve Peygam-berimiz’i ve İslam’ı zemmeden kaside yazar. Kardeşi Büceyr buna tahammül edemeyip durumu Allah’ın Resulü’ne arz eder. Bunun üzerine Efendimiz, Kâ’b’ın cezalandırılmasını emir buyurur. Kardeşi Büceyr, Kâ’b’a bir mektup yazar ve “Başının çaresine bak!” diye durumu bildirir. Ka’b uzun zaman düşündükten sonra tövbe ederek Müslüman olmaya karar verir ve Peygamberimizi öven bir şiir yazar. Şiirini Peygamberimizin (s.a.v.) huzurunda okur. “Sevgili uzaklaştı” sözleriyle başlayan bu kasideyi Efendimiz (s.a.v.) beğenir ve Kâ’b’ı affederek bürdesini (hırkasını) çıkarıp Kâ’b’ın omuzlarına koyar. Bu sebeple Kâ’b bin Züheyr’in kasidesi “Kaside-i Bürde” ismiyle anılır.

Yine İmam Busayri’nin Peygamber Efendimize (s.a.v.) yazdığı “Kaside-i Bürde”si de meşhurdur. Bu kasidenin yazılış hikâyesi şöyledir: İmam-ı Busayri bir gün felç olur ve bedeninin yarısı hareketsiz kalır. Peygamber Efendimize (s.a.v.) tevessül edip, O’nu öven bir kaside yazar ve kasideyi rüyasında Peygamberimize okur. Efendimiz, kasideyi beğenerek hırkasını çıkarıp İmam-ı Busayri’ye giydirir; bedeninin felçli olan yerlerini eli ile sıvazlar. Busayri uykudan uyandığında felci şifa bulmuştur. O günden sonra bu kaside meşhur olur.

Türk İslam edebiyatında ise Peygamber sevgisiyle yazılan na’tlerin ilk örneği Yusuf Has Hacib’in yazdığı “Kutadgu Bilig”dir. Kutadgu Bilig’in ilk bölümlerinde Allah-ü Teâlâ’ya, devamında ise Peygamber Efendimize (s.a.v.) övgüler yer almaktadır.

İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib ile başlayan na’t geleneği, Edip Ahmed ve AhmedYesevi ile devam etmiştir. Çağatay edebiyatının önemli şairi Ali ŞîrNevâî ile devam eden Peygamber sevgisini anlatan şiirler, Mevlâna ve Yunus Emre ile ilerlemiş, Divan edebiyatında doruğa ulaşmıştır.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’ye gelindiğinde önemli kaside-na’tler yazılmıştır. Divan edebiyatımızda şiirlerde ilk sırayı Fuzuli’nin “Su Kasidesi” alır. İkinci sırayı Şeyh Galib’in “Müseddes Na’tı Şerif-i Nebevî”si, üçüncü sırayı da Nabi’nin “Sakın Terk-i Edepten”i alır dersek yeridir.

Peygamberimizin (s.a.v.) sevgisiyle yazılan kaside-na’tler, Osmanlı Divan edebiyatında önemli bir yer tutar. Sadece Divan edebiyatında değil, bizzat padişahların yönetiminde ve şiirlerinde de bu sevginin tezahürlerini görmek mümkündür.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den başlayan bu muhabbet, Peygamberimizin (s.a.v.) müjdesine nail olmak için İstanbul’u kuşatan Fatih Sultan Mehmet’e, Osmanlı’nın ilk halifesi olarak “hâkim-ülharameyn” yerine “hâdim-ülharemeyn” ünvanını kullanan Yavuz Sultan Selim’e, gördüğü rüya üzerine Peygamberimiz için şiir yazan Kanuni’ye, Peygamber Efendimizin ayak izinin resmini ömrü boyunca başında taşıyan I. Ahmet’e, Hicaz Demiryolu yapılırken istasyonları Peygamberimizin konakladığı yerlere göre ayarlayan, O’nun ruhaniyeti rahatsız olmasın diye raylara keçe döşeten II. Abdülhamit Han’a kadar birçok padişah da Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan sevgi ve muhabbetin izleri görülmektedir.

Salât ve selâm (Ahzab, 56), müjdeci, uyarıcı (Bakara, 119), ümmetine karşı şefkatli, merhametli (Tevbe, 128) ve âlemlere rahmet (Enbiya, 107) Muhammed aleyhisselâma olsun!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Süper Lig şampiyonu sizce kim olur?