Reklamı Kapat

Ali Nar Hoca

Medeniyetin en temel unsurları, “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyat”tır. Bu unsurlar, aynı zamanda beşeri tekâmülün ve refahının olmazsa olmazıdır. Bir toplumda “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyat” etkinliğini yitirir ve çökerse, o toplum maddi olarak güçlü de olsa yıkılmaya, yok olmaya mahkûmdur.

İslâm Medeniyeti’nin temel taşlarından birisi de söz söyleme sanatıdır, edebiyattır. İnancı, en beliğ şekilde anlatma sanatı olarak edebiyat, İslâm Medeniyeti’nin temel taşlarındandır; medeniyetin ruhudur. Eğer edebiyat, bu ruhu Allah’ın ebedî kelâmı Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinden alıyorsa, bu tam mânâsıyla “İslâmî Edebiyat”tır. İşte Ali Nar Hoca da İslâm’ın güzelliklerini topluma tebliğ edebilmek için “İslâmî Edebiyat”ı benimsemiş, bu yolla geniş kitlelere mesaj vermek için çabalamış ve Türkiye’de İslâmî Edebiyat’ın öncüsü olmuştur. Bu kavramı Türkiye’de yerleştirmek için “İslâmî Edebiyat” dergisini ve “İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV)”nı kurmuştur. Ülkemizde “İslâmî Edebiyat” kavramını ilk defa kullanan, yaygınlaştıran ve sistemleştiren Ali Nar Hoca’dır.

İslâmî Edebiyat’ın hedefi İslâm’ı telkindir. Bu telkin nüvesini taşımayan çabalar İslâmî Edebiyat olamayacağı gibi, içeriğinde ciddi mesaj olmayan söz ve eser de edebî olamaz. Şeyh Nedvi’nin deyimiyle “İslâmî Edebiyat, İslâm’ın doğuşundan bu yana bir vakıadır. Özünü vahiy ve nübüvvet nurundan alır. Ümmetin kılavuzudur ve bu Allah huzurunda sorumluluktur”.

Ali Nar Hoca, İslâmî Edebiyat’ı “İslâmî tahassüsle söylenen söz sanatı” şeklinde tanımlamış ve İslâm dinini kitlelere anlatırken “tebliğ” anlayışından çok “ahlakî telkin” metodunu kullanmıştır. Bizim edebiyatımızda, geleneğimizde var olan “münacat, naat, büyükleri medih ve kötülere yergi” ahlakî telkin taşıyan türlerdir. Hocamızın yaptığı da tam anlamıyla budur.

16 Temmuz 2015 yılında dâr-ı bekâ’ya uğurladığımız Ali Nar Hocamız, sadece İslâmî Edebiyat’ın üstadı değil, aynı zamanda “Mezhepsizlik, Kur’an Müslümanlığı, Dinlerarası Diyalog Fitnesi ve Dinde Reform” fitnelerine karşı mücadelesiyle de ön plana çıkmış İslâm âlimi ve mütefekkiriydi.

Dinde reform ve Dinlerarası Diyalog ve bu fikrin Türkiye’deki savunucularıyla fikir kavgasını hep diri tutmuş; yazdığı ve bizim de katkı sağladığımız “Dinlerarası Diyalog Fitnesi”, “Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları” ile tercüme ettiği ve kitabın baş tarafına uzunca bir yazı yazdığı “Dini Modernizmin Üç Şovalyesi” kitapları da dinde reform ve Dinlerarası Diyalog cereyanlarına karşı duruşunu göstermektedir. Çıkarttığı “Doğru Yorum” gazetesinin yayın çizgisi de bu konuda ne kadar çaba sarf ettiğinin en önemli delilidir.

Ali Nar Hoca’nın, Türkiye’de Müslüman gençliğin yetişmesinde özellikle İmam Hatip neslinin üzerinde büyük emeği vardır. İmam Hatipler için yazdığı “Öndere (lidere) Hasret” şiiri ve tüm İslâm gençliği için yazdığı “Yeni İslâm Gençliği”ne mesaj şiirleriye gençliğe heyecan aşılamıştır.

Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu” dergisine yazdığı “İslâm Gençliği” yazısında da Müslüman gençlerin sıkıntılarına değinir, bunun acısını hisseder ve şöyle der: “Her “İslâmcı Genç” yetim doğar çağımızda. Kalbinde “tevhid” mührü taşıyan her çocuk yetim doğar. Şahsiyetçi nizama, ölümsüzlük medeniyetine inanan her mü’min yetim doğmuştur bu çağda. Yetim doğan veya doğmuş olduğunu bilen genç, az sonra öksüz kalır, anadan babadan, kendini bildiği an ve uyandığı gün. Ve sonra dedesini ve bütün koruyucularını yitirir. Koruyucularıyla birlikte, kendisini geliştirecek, yaşamaya değer hayata alıştıracak bütün toplum kuruluş ve imkânlarından mahrum bırakılır. Mektebi, hocası, mürşidi, kitabı, basın, sokak ve kültür çevrelerinden. Tıpkı bu nizamın tebliğcisi Son Peygamber ve ilk yaratılan gibi”.

Duyuru: “Ali Nar Hocamızı (16 Temmuz’un Pazartesi (iş) gününe tesadüf etmesi ve 15 Temmuz etkinlikleriyle çakışmasından dolayı) “14 Temmuz 2018, saat 18:00’de mezarı başında yâd edeceğiz. Birlikte dua edelim”.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?