Kur’an’a Uy

* Kur’an’ın emirlerini yerine getir. Bunlar fıkıh ve ahlak kitaplarında yazılıdır. Kendin meal ve tercüme okumak suretiyle hüküm öğrenemezsin.

* Kur’an’ın yasak ve haram kıldığı şeyleri yapma. Bunları da ilmihal ve ahlak kitaplarından öğren.

* Kur’an’da öğütler vardır. Bunları ahlak kitaplarından öğren ve yerine getir.

* Kur’an’da kıssalar vardır, onlardan ibret al.

* Ehl-i Sünnet ol. Sünnetsiz İslam olmaz. Sünnete uy.

* Cemaatten, icmadan ayrılma.

* Şazz, aykırı, uç, aşırı görüşleri esas alma, onlara uyma.

* Kur’an ve Sünnet Müslümanı ol.

* Kayalıklarla dolu, fırtınalı, coşkun denizde gemini (zatını) kılavuzsuz yürütme, batarsın.

* Resullullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) bu devirdeki vekilleri, varisleri, halifeleri, bizden olan emir sahipleri olan icazetli ve rasih gerçek ulemaya ve gerçek kâmil şeyhlere tabi ol, onları dinle, hayatını onların öğütlerine uygun olarak tanzim et.

* Bir rehbere muhtaç olduğu halde rehbersiz kalan kimsenin rehberi şeytan olur. Şeytan seni ebedî felâkete ve azaba sürükler.

* İcazetsiz sahte şeyhlere tabi olma.

* Müridlerinden ve bağlılarından kendi zatı için para toplayan sahte şeyhlere tabi olma.

* Ehl-i dünya kötü ulemaya tabi olma.

* Din sömürücüsü alçaklardan, vebadan ateşten kaçar gibi kaç, onlardan çok uzak dur.

* İçinde yanlışlar, aykırılıklar olmayan sahih bir ilmihal kitabını oku ve  (mealen) ezberle.

* İçindeki bilgileri hayatına uygula.

* Muteber bir İslam Ahlakı kitabını ezberlercesine oku. İçindeki bilgileri hayatına uygula.

* Şeriata aykırı halleri olan bir tarikata girmişsen, fitne ve fesat çıkartmadan sessizce ayrıl.

* Tarikatlı olabilirsin ama kesinlikle tarikatçı olma.

* Dört fıkıh mezhebinden birini kabul et ve onun bütünüyle uygula.

* Müctehidlik taslama. İcazetli fakih değilsen fetva verme, dinî konuları mıncıklama.

* Sakın mezhepsiz olma, mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.

* Dinî ve ilmî konularda cahilce tartışma, ukalalık yapma.

* Kur’an-ı Kerim’i re’y ve heva ile tefsir etme, küfre düşersin.

* Müfessirlik icazeti olmayanların yazdığı tercüme, meal ve tefsirleri okuma.

* İtikatta ya Eş’arî, ya Mâturidî ol, (Üçüncüsü olma) bunların ikisini de hak bil.

* Fırka-ı Nâciye, Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde ol.

* Bid’at, dalalet, küfür, nifak fırkalarından uzakta dur.

* Din ve dünya kültürüne sahip âlim ve arif Müslüman ol.

* Ya bilge ol, yahut (olamazsan) dinibütün bilgelere tabi ol.

* Zayıf Müslüman olma, güçlü Müslüman ol.

* Ahlaksız Müslüman olmaz, sen yüksek ahlaklı olgun Müslüman ol.

* Mü’minleri sev, mü’minlere düşman olma. Mü’minleri sevmezsen  Müslümanlığın tehlikeye girer.

* Mü’minin hatası, günahı, yanlışı varsa sadece onlara karşı ol.

* Mü’mini tekfir etme.

* Ümmet birliğine taraftar ol, Ümmet şuuruna sahip ol.

* İmamı Kebir, Emirülmü’minîn, Halife-i Resulullah şuuruna sahip ol.

* Zamanın İmamına (kim ise) biat ve itaat et.

* Komşularına eziyet etme, onların kurdu olma, onların meleği ol.

* Zalim olmaktansa mazlum ol.

* Fırka-i Nâciye dairesi içinde ol, bu daireden bir santim bile ayrılma.

* İhtilaflı meselelerde Sevad-ı Âzam dairesi içinde ol.

* Yatakta, gerektiği kadar uyuyabilirsin ama sakın ayakta uyuyanlardan olma.

* Akılları ve vicdanları işkembelerinde veya apış aralarında olan sefihlerle (beyinsizlerle) beraber olma, onlardan uzak dur.

* Sağlıklı yaşamak mı istiyorsun? Acıkmadan sofraya oturma… Sofradan doymadan önce kalk… Az ye… Genelde yavan ye…

* Faydalı ilaç mı soruyorsun?.. Her gün sadece bir tatlı kaşığı yüzde yüz saf, halis, doğal bal ye… Beyaz ekmek yeme, kepekli doğal ekmek ye… Çörek otu ye… Limon… (Kimseyi rahatsız etmeden) sarımsak… Biberiye (romaren)… Lahana…

* Cebinde güzel bir dolmakalem ve yine güzel bir defter bulunsun. Deftere güzel yazı yaz, eciş bücüş cahilane yazma.

* Cep telefonu bağımlısı olma. Cep telefonu bağımlılığı manen ve maddeten hasta eder, öldürür.

11.04.2018

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?