Reklamı Kapat

Demokrasi ve İslam

* DEMOKRASİ, ideal evrensel idare şekli değildir.

* İngiltere’de demokrasi vardır. Demokrasi olduğu için, oradaki Müslümanlar, göreceli olarak dünyanın en hür Müslümanlarıdır. İngiltere’de şu anda 85 Şeriat mahkemesi resmen çalışmaktadır. Müslümanların çoğunlukta olduğu bazı mahallelerde Şeriat gereği; içki, sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş yasaktır.

* Nobel ödülü kazanmış Bernard Shaw’ın, “İngiltere’de demokrasi kemaline erdi. Bundan sonrası İslam’dır” dediği rivayet olunmaktadır.

* Müslümanlar için en kötü demokrasi, Sabataycılar/Dönmeler vesayet demokrasisidir.

* Adına demokrat kelimesini eklemekle demokrasi olmaz. Vaktiyle Marksist Leninist rejimlere sahip komünist diktatörlükler, “Halk Demokrasisi” idi.

* İsviçre’nin küçük bir kantonunda millet meclisi, milletvekili yokmuş. Halk bir meydanda toplanıp işleri bizzat müzakere ediyormuş.

* Eski Atina demokrasisi kesinlikle gerçek bir demokrasi değildir. Orada insanların büyük kısmı köle ve yabancı olarak demokrasiden faydalanamıyordu. Kadınların hakkı yoktu.

* Egemenliğin sözde ulusa ait olduğu bir ülkede, şapka reformuna karşı çıkan vatandaşların idam edilmesi demokrasiye uyar mı?

* Türkiye’de halk iradesi olsaydı, Halife yurt dışına kovulabilir miydi?

*Ayasofya camilikten çıkartılabilir miydi?

* Medreseler tekkeler kapatılabilir miydi?

* Alfabe devrimi yapılabilir miydi?

* İstiklal Mahkemeleri kurulup nice vatandaş idam edilebilir miydi?

* On binden fazla cami, mescid, tekke, taş mektep, hayrat vakfı binası yıkılabilir, satılabilir, kiraya verilebilir, harap edilebilir miydi?

* 1943’te Sultanahmet Camii ibadete kapatılıp asker deposu yapılabilir miydi?

* Ezan-ı Muhammedî okumak yasaklanabilir miydi?

* Din eğitimi kaldırılabilir miydi?

* Türkiye’mizde İngiltere’de, İsviçre’de, Norveç’te, Kanada’da, Yeri Zelanda’da olduğu gibi gerçek bir demokrasi yoktur.

* Yakın tarihimizde Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur yaftası altında; millî kimliğin, millî kültürün, demokrasinin, evrensel insan haklarının ırzına geçilmiştir.

* Demokrasi ile egemen azınlık vesayet rejimi kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

* Egemen azınlık vesayet rejimi bir içten sömürge (autocolonialisme) sistem ve düzenidir.

* M. Kemal Paşa’nın ölümünden sonra fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisi demokrasi ile, millî kimliğimizle, millî kültürümüzle, evrensel insan hakları ile asla bağdaşmaz.

* Hiçbir insan ve toplum şapka giyerek yücelmez, güçlenmez.

* Batı dünyası artık şapkayı terk etmiştir. Bizdeki şapkacılar, şapka devriminin yıldönümünde başları açık olarak kutlama yapıyor!..

* Japonya kendi zor ve çetrefil yazısını yasaklayıp, onu savunanları asıp Latin yazısına geçmiş olsaydı, bu kadar ilerleyemezdi. Yazısının zorluğu hiçbir milleti geri bırakmaz.

* Türkiye ayakta kalmak, kurtulmak, yücelmek istiyorsa; Dönme, Egemen azınlık, Vesayet kösteklerinden ve engellerden kurtulmak zorundadır.

* (1) Millî kimliğe, (2) millî kültüre, (3) millî yapıya, (4) evrensel insan haklarına, (5) bilgeliğe, (6) adalete, (7) mensubu bulunduğumuz medeniyete uygun bir düzen ve sistem getirilmelidir.

* İki büyük güç, din ile devlet barışmalı ve işbirliği yapmalıdır.

* Din devlet konusunda Dönmelerin, egemen azınlığın, vesayetçilerin dediği değil; dominant unsur Müslüman çoğunluğun dediği/istediği yapılmalıdır.

* İdareye, düzene, sisteme MUTLAKA fazilet ve hikmet hâkim olmalıdır.

* Millî kimliğe ve kültüre aykırı resmî ideoloji özelleştirilmelidir.

* Şu veya bu tarihî şahsiyeti sevmek ve benimsemek konusunda kimseye baskı yapılmamalıdır.

* Vatandaşlar, terörle hiç ilgisi olmayan inançları, fikirleri, görüşleri, faaliyetleri yüzünden ceza görmemeleridir.

* Ülkemizde en az İngiltere’de olduğu kadar/gibi din, inanç, ibadet, dinine uygun bir hayat sürmek, din eğitimi yapmak hürriyeti olmalıdır.

* Müslümanların tek bir Ümmet olması engellenmemelidir.

* Bu tek Ümmetin başına bir İmam seçilmesi ve Müslümanların ona biat ve itaat etmesi engellenmemelidir

* Azınlıklara da en geniş din hürriyeti verilmelidir.

* Sistem veya düzen Müslümanları bölmek, parçalamak maksadıyla, onların arasına ajanlar, casuslar, provokatörler sokmamalıdır.

* Din sömürücüleri dolaylı olarak korunmamalı, teşvik edilmemelidir.

* Müslümanların bedevî şifahî kültürden, medenî yazılı kültüre yükselmeleri önlenmemelidir.

31.03.2018

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket Eygiİstanbul Markaları

Milli Gazete, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?