Bir oryantalist proje: “Tarihselcilik”

Yahudiler ilâhi uyarıya algılarını kapatarak Peygamberlere olmadık iftira atmışlardır. Hıristiyanlar ise Hz. İsa’dan (A.S.) sonra İncil’i kendi hevâ ve heveslerine göre tahrif ettikten sonra, miladi 325 yılında İznik Konsili’nde 2048 papazın yüzlerce tahrif edilmiş İncil arasından Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimli kişiler tarafından yazılan dört İncil’i kabul etmişlerdir. Böylece Batı’da, Hıristiyanların önce dinlerini tahrif ettikleri, sonra da tahrif edilen dinden şikâyetle aklın mehaz alınarak yeni fikirler ortaya attıkları bir süreç yaşanmıştır.

İslam dünyasında ise 19’uncu yüzyıldan sonra benzer bir süreci başlatma çabaları görülür. Bahailik, Kadiyanilik, Kur’an İslam’ı, Dinleri Birleştirme, Dinlerarası Diyalog ve Tarihselcilik akımları, İslam dünyasında İslam’ı reforme/deforme hareketleri olarak ortaya çıkmıştır.

Hıristiyanlıkta Aydınlanma Hareketleri’yle birlikte ortaya çıkan, Henry More, E. Bayer ve Hegel’in katkılarıyla iyice belirginleşen Tarihselcilik anlayışı, Oryantalist MontgomeryWatt’ın Hz. Muhammed’in Mekkesi ve RudiParet’in Kur’an Üzerine Makaleler isimli eserleriyle Hıristiyanlıkta kullanılan Tarihselciği İslam’a uydurma çabalarıdır.

Ne varki Oryantalistlerin (müsteşrik) bu çabalarına İslam dünyasından destek veren ve göğüsleyen Fazlurrahman’dan başkası değildir. O, İslam ve Çağdaşlık adlı eserinde Kur’an’ı tarihselci bir kafayla yorumlamıştır.

Fazlurrahman’a göre İslam’ın bazı hükümleri ortaya çıktığı zaman ve şartlar bağlıdır. O, özellikle İslam hukuk kurallarının bugün uygulanamayacağı üzerine durur. Batı’ya karşı Mağlubiyet Psikolojisi’nemübtela olan Fazlurrahman, Batı karşısında geri kalmamışlığımızın “faizin haramlığı, kadının şahitliği, miras paylaşımındaki dağılım vb.” gibi hükümlerin düzeltilmesiyle giderileceğine inanır. “Faizin yasaklanmasını Peygamber dönemindeki sefalete” bağlayan Fazlurrahman “faizin her türlüsü haramdır” hükmünün bugünkü modern bankacılık sisteminde geçerli olmasının mümkün olmadığını savunur.

Tarihselcilik fikrini savunan Fazlurrahman ve benzerleri aslında Kur’an’ın tarihselliğini savunurken, İslam’ın bir hükmünün ortaya çıktığı tarih (zaman) ve şartlarla kâm olduğu, zamanın ve şartların değişmesiyle bu hükümlerin de değiştiğini iddia ederek Kur’an’ın Hz. Peygamberin (S.A.V.) yaşadığı asra hitap ettiğini savunur ve bu yönüyle İslam’ın evrenselliğini inkâr eder; Kur’an-ı Kerim’deki, “Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür” (Sad, 87) ayetine rağmen.

Son ve mükemmel din olan İslam’ın hükümleri, kıyamete kadar geçerlidir. İslam’ın hükümlerinde tadilat ve değişiklik yapılamaz. İslam’ın hükümlerinin belli bir dönemi kapsadığı fikri Allah’ın (hâşâ) geleceği bilmeyeceğini iddiadır ve merduddur. Zira Kur’an-ı Kerim’de, “Allah bilir, siz bilmezsiniz” (Bakara, 232) buyrulmaktadır.

İslam’da hüküm koyma yetkisi Allah’a (C.C.) aittir ve bu yönüyle İslam ilahidir, beşeri değildir. İslam hukuku ile beşeri hukuku birbirinden ayıran da budur. İslam hukukunda kanun koyucu “şâri” Allah’tır bir de Allah’tan gelen ilâhi vahyi açıklama yetkisine sahip Hz. Peygamber (S.A.V.).

Kur’an-ı Kerim’deki gerek siyasi, ekonomik, sosyal, gerek ibadet ve mualemat, gerekse ceza hukukunu muhtevi “ukubat” gibi hükümlerin tamamlandığı, bunların düzeltilmeye ve değiştirilmeye yeltenilmemesi ve kimsenin de bunu değiştirmeye gücü yetmeyeceği Kur’an’da şöyle anlatılır: “Rabbinin emir ve yasakları, doğruluk ve adalet yönünden tamamlandı. O’nun sözünü değiştirecek yoktur. O işiten ve bilendir” (En’am, 115).

Oryantalistlerin ve bunlardan etkilenen Fazlurrahman’ınTarihselci anlayışındaki, “İslam’ın hükümlerinin belli bir dönemi kapsadığı, zamanın ve şartların değişmesiyle hükümlerin değişeceği” anlayışı, Allah (C.C.) tarafından ortaya konulan hükümlerin bir beşer tarafından dizaynedilmesi demektir ve İslam hukuku yerine “beşeri hukuku” ikamedir. Henry More, E. Bayer ve Hegel’le başlayıp Fazlurrahman’la devam eden bu süreç aslında vahyi aklın tahakkümüne hapsetme çabasıdır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Türkiye'de erken seçime gidilmeli mi?